วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท เริ่มโอน 30 เมษายน 2564

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท เริ่มจ่าย 30 เม.ย.64

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรตอนนี้มีกฏกระทรวงออกมาแล้วโดยมีผลให้ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยจะได้รับเงินจริงในวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร

  1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
  2. ส่งเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน โดยสามารถนัดรวมกันได้ภายใน 36 เดือนที่ผ่านมา
  3. ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละ 3 คน
  4. หากใช้สิทธิของฝ่ายชาย จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส หรือ มีหนังสือรับรองบุตร

วิธีขอรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

เกณฑ์พิจารณาเรื่องบุตร

  1. มีอายุ 0 – 6 ปี
  2. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย โดยไม่เป็นบุตรบุญธรรม หรือ ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

บุตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตารางโอนเงินสงเคราะห์บุตร 64

ตารางเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท
สิทธิผู้ประกันตนเพิ่มเงินให้สำหรับกลุ่มสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท
วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร รับเดือนละ 800 บาท
ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนเริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลประกาศข่าวจริงเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท