สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40 ทั้ง 29จังหวัดได้แล้ว

แชร์

ส่งไลน์

สำนักงานประกันสังคมพร้อมเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40 ได้ทั้ง 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ โดยท่านที่ได้รับสิทธิ์ควรผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้เพราะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 39 และ 40 โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้น

ปุ่มตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 33
ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 33
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39
ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39
ปุ่มตรวจสอบสิทธิโครงการเงินเยียวยามาตรา 40 อาชีพอิสระ
ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 40

หากท่านตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาแล้วได้รับสิทธิ์แนะนำให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชนไว้ รอรับเงินครับ

👍 วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส.

👍 วิธีผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับออมสิน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40

โปรดเตรียมเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เยียวยารับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
เช็คสิทธิและตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา

 1. เป็นผู้ประกันตน
 2. ทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
 3. มีอาชีพใน 9 ประเภทกิจการ (มาตรา 33)
 4. มีอาชีพสุจริต (มาตรา 39 และ 40)

ข้อที่ 1 เป็นผู้ประกันตน

ท่านจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามสิทธิ์ เช่น เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39 หรือ 40 การได้รับเงินเยียวยาจะขึ้นอยู่กับมาตราที่ท่านเป็นผู้ประกันตนด้วย

ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 33 39 และมาตรา 40 พร้อมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 2500 - 10,000 บาท
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเงินจากสำนักงานประกันสังคม

ข้อที่ 2 ทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด

แบ่งออกเป็น 3 ช่วงจังหวัด โดยยึดจากคำสั่งเพิ่มพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ณ ตอนนี้มี 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

ช่วงที่ 1 – 10 จังหวัดแรก  (12 ก.ค. 64)

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

ช่วงที่ 2 – 3 จังหวัดหลัง (18 ก.ค. 64)

 1. ฉะเชิงเทรา
 2. ชลบุรี
 3. พระนครศรีอยุธยา

ช่วงที่ 3 – 16 จังหวัดสีแดงเข้ม (3 ส.ค. 64)

 1. กาญจนบุรี
 2. ตาก
 3. นครนายก
 4. นครราชสีมา
 5. ประจวบคีรีขันธ์
 6. ปราจีนบุรี
 7. เพชรบุรี
 8. เพชรบูรณ์
 9. ระยอง
 10. ราชบุรี
 11. ลพบุรี
 12. สิงห์บุรี
 13. สมุทรสงคราม
 14. สระบุรี
 15. สุพรรณบุรี
 16. อ่างทอง

ข้อที่ 3 มีอาชีพใน 9 ประเภทกิจการ (มาตรา 33)

ขอยกตัวอย่างอาชีพในประเภทกิจการที่จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม

 1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
 4. กิจการรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
 7. การก่อสร้าง
 8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

ตัวอย่างที่ 1 อาชีพที่เกี่ยวกับที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ตัวอย่างที่ 2 อาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ตัวอย่างที่ 3 อาชีพที่เกี่ยวกับการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

ตัวอย่างที่ 4 อาชีพเกี่ยวกับกิจการรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ตัวอย่างที่ 5 อาชีพที่เกี่ยวกับกิจการรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

ตัวอย่างที่ 6 อาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการสื่นสาร

ตัวอย่างที่ 7 อาชีพที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

ตัวอย่างที่ 8 อาชีพที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

ตัวอย่างที่ 9 อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะ ความบัญเทิงและนันทนาการ

ตัวอย่างอาชีพที่จะได้รับเงินเยียวยามาตรา 33 จำนวน 2500 บาท 2 เดือน
ตัวอย่างอาชีพที่ได้รับเงินเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Facebook

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน