ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40 ทั้ง 29จังหวัดได้แล้ว

สำนักงานประกันสังคมพร้อมเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40 ได้ทั้ง 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ โดยท่านที่ได้รับสิทธิ์ควรผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้เพราะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 39 และ 40 โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้น

ปุ่มตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 33
ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 33
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39
ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39
ปุ่มตรวจสอบสิทธิโครงการเงินเยียวยามาตรา 40 อาชีพอิสระ
ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 40

หากท่านตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาแล้วได้รับสิทธิ์แนะนำให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชนไว้ รอรับเงินครับ

👍 วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส.

👍 วิธีผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับออมสิน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40

โปรดเตรียมเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เยียวยารับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 • ป้อนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ประกันตน
 • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ 6 ตัว เช่น 903503 เป็นต้น
 • กดปุ่มค้นหา เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 33 39 และ 40
ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
เช็คสิทธิและตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา

 1. เป็นผู้ประกันตน
 2. ทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
 3. มีอาชีพใน 9 ประเภทกิจการ (มาตรา 33)
 4. มีอาชีพสุจริต (มาตรา 39 และ 40)

ข้อที่ 1 เป็นผู้ประกันตน

ท่านจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามสิทธิ์ เช่น เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39 หรือ 40 การได้รับเงินเยียวยาจะขึ้นอยู่กับมาตราที่ท่านเป็นผู้ประกันตนด้วย

ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 33 39 และมาตรา 40 พร้อมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 2500 - 10,000 บาท
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเงินจากสำนักงานประกันสังคม

ข้อที่ 2 ทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด

แบ่งออกเป็น 3 ช่วงจังหวัด โดยยึดจากคำสั่งเพิ่มพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ณ ตอนนี้มี 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

ช่วงที่ 1 – 10 จังหวัดแรก  (12 ก.ค. 64)

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

ช่วงที่ 2 – 3 จังหวัดหลัง (18 ก.ค. 64)

 1. ฉะเชิงเทรา
 2. ชลบุรี
 3. พระนครศรีอยุธยา

ช่วงที่ 3 – 16 จังหวัดสีแดงเข้ม (3 ส.ค. 64)

 1. กาญจนบุรี
 2. ตาก
 3. นครนายก
 4. นครราชสีมา
 5. ประจวบคีรีขันธ์
 6. ปราจีนบุรี
 7. เพชรบุรี
 8. เพชรบูรณ์
 9. ระยอง
 10. ราชบุรี
 11. ลพบุรี
 12. สิงห์บุรี
 13. สมุทรสงคราม
 14. สระบุรี
 15. สุพรรณบุรี
 16. อ่างทอง

ข้อที่ 3 มีอาชีพใน 9 ประเภทกิจการ (มาตรา 33)

ขอยกตัวอย่างอาชีพในประเภทกิจการที่จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม

 1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
 4. กิจการรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
 7. การก่อสร้าง
 8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

ตัวอย่างที่ 1 อาชีพที่เกี่ยวกับที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

 • โรงแรม
 • รีสอร์ท
 • เกสต์เฮ้าส์
 • ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
 • การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด
 • การบริการด้านการจัดเลี้ยง
 • การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

ตัวอย่างที่ 2 อาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

 • การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด
 • การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง/จักรยานยนต์รับจ้าง
 • การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
 • การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

ตัวอย่างที่ 3 อาชีพที่เกี่ยวกับการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

 • ห้างสรรพสินค้า
 • ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • การขายปลีกสินค้าทั่วไป

ตัวอย่างที่ 4 อาชีพเกี่ยวกับกิจการรมการบริหารและบริการสนับสนุน

 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • กิจกรรมของมัคคุเทศก์
 • กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย
 • การบริการทำความสะอาด
 • การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (event)

ตัวอย่างที่ 5 อาชีพที่เกี่ยวกับกิจการรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
 • การตวรจสอบบัญชี
 • การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ตัวอย่างที่ 6 อาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการสื่นสาร

 • กิจกรรมการผลิตภภภาพยนตร์และวีดีทัศน์
 • กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
 • กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

ตัวอย่างที่ 7 อาชีพที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

 • การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 • การก่อสร้างถนน
 • สะพานและอุโมงค์
 • การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

ตัวอย่างที่ 8 อาชีพที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

 • กิจกรรมสปา
 • กิจกรรมการแต่งผม
 • กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า
 • กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างที่ 9 อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะ ความบัญเทิงและนันทนาการ

 • การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย
 • กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา
 • กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค
 • กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบัญเทิงและการนันทนาการ
ตัวอย่างอาชีพที่จะได้รับเงินเยียวยามาตรา 33 จำนวน 2500 บาท 2 เดือน
ตัวอย่างอาชีพที่ได้รับเงินเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Facebook

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน