วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40 ทั้ง 29จังหวัดได้แล้ว

อัปเดต :

สำนักงานประกันสังคมพร้อมเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40 ได้ทั้ง 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ โดยท่านที่ได้รับสิทธิ์ควรผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้เพราะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 39 และ 40 โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้น

ปุ่มตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 33
ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 33
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39
ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39
ปุ่มตรวจสอบสิทธิโครงการเงินเยียวยามาตรา 40 อาชีพอิสระ
ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 40
หากท่านตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาแล้วได้รับสิทธิ์แนะนำให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชนไว้ รอรับเงินครับ

👍 วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส.

👍 วิธีผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับออมสิน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยามาตรา 33 39 และ 40

โปรดเตรียมเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เยียวยารับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
เช็คสิทธิและตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา

 1. เป็นผู้ประกันตน
 2. ทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
 3. มีอาชีพใน 9 ประเภทกิจการ (มาตรา 33)
 4. มีอาชีพสุจริต (มาตรา 39 และ 40)

ข้อที่ 1 เป็นผู้ประกันตน

ท่านจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามสิทธิ์ เช่น เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39 หรือ 40 การได้รับเงินเยียวยาจะขึ้นอยู่กับมาตราที่ท่านเป็นผู้ประกันตนด้วย

ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 33 39 และมาตรา 40 พร้อมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 2500 - 10,000 บาท
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเงินจากสำนักงานประกันสังคม

ข้อที่ 2 ทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด

แบ่งออกเป็น 3 ช่วงจังหวัด โดยยึดจากคำสั่งเพิ่มพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ณ ตอนนี้มี 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

ช่วงที่ 1 – 10 จังหวัดแรก  (12 ก.ค. 64)

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

ช่วงที่ 2 – 3 จังหวัดหลัง (18 ก.ค. 64)

 1. ฉะเชิงเทรา
 2. ชลบุรี
 3. พระนครศรีอยุธยา

ช่วงที่ 3 – 16 จังหวัดสีแดงเข้ม (3 ส.ค. 64)

 1. กาญจนบุรี
 2. ตาก
 3. นครนายก
 4. นครราชสีมา
 5. ประจวบคีรีขันธ์
 6. ปราจีนบุรี
 7. เพชรบุรี
 8. เพชรบูรณ์
 9. ระยอง
 10. ราชบุรี
 11. ลพบุรี
 12. สิงห์บุรี
 13. สมุทรสงคราม
 14. สระบุรี
 15. สุพรรณบุรี
 16. อ่างทอง

ข้อที่ 3 มีอาชีพใน 9 ประเภทกิจการ (มาตรา 33)

ขอยกตัวอย่างอาชีพในประเภทกิจการที่จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม

 1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
 4. กิจการรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
 7. การก่อสร้าง
 8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

ตัวอย่างที่ 1 อาชีพที่เกี่ยวกับที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ตัวอย่างที่ 2 อาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ตัวอย่างที่ 3 อาชีพที่เกี่ยวกับการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

ตัวอย่างที่ 4 อาชีพเกี่ยวกับกิจการรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ตัวอย่างที่ 5 อาชีพที่เกี่ยวกับกิจการรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

ตัวอย่างที่ 6 อาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการสื่นสาร

ตัวอย่างที่ 7 อาชีพที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

ตัวอย่างที่ 8 อาชีพที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

ตัวอย่างที่ 9 อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะ ความบัญเทิงและนันทนาการ

ตัวอย่างอาชีพที่จะได้รับเงินเยียวยามาตรา 33 จำนวน 2500 บาท 2 เดือน
ตัวอย่างอาชีพที่ได้รับเงินเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Facebook

เรื่องใหม่ล่าสุด

เพิ่มผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? และ ผู้พิการได้สิทธิอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? เงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินให้วันไหนบ้าง

รวมวันโอนเงินให้ผู้พิการ 200 บาท หรือ เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? บ้างเช็คข้อมูลการโอนเงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้จากที่นี่

ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท

วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท สำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับคนละ 600 บาท โดยต้องมีอายุเกิน 60 ปี

5 เงื่อนไขที่ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

เช็คเลย ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท มีใครบ้าง เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เปิดเงื่อนไข 5 ข้อ ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท โดยจะเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับอีก 600 บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับ 2 เด้ง รวม 1200 – 1600 บาท โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กด atm ได้

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับรวม 1200 – 1600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ 600 – 1000 บาท และ ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รับเพิ่มอีก 600 บาท

วิธีเช็คพร้อมเพย์ว่าผูกไว้กับธนาคารอะไรไว้ หรือ ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารอะไรด้วยเลขบัตรประชาชน

วิธีเช็คพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารอะไร? พร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ด้วยแอปเป๋าตัง อัปเดต 2566

แนะนำขั้นตอนเช็คพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารอะไร? ด้วยแอปเป๋าตัง หลายคนอาจลืมไปแล้วว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไร วันนี้มีวิธี