พร้อมจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ 2,500บาท

อัปเดต :

สำนักงานประกันสังคมแจ้งข่าวการจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 ให้คนละ 2,500 บาท ใน 9 ประเภทอาชีพและต้องอยู่ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา (อีก 3 จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาคือ ชลบุรี ฉะเชิงเฉา พระนครศรีอยุทธา จะได้เงินวันที่ 9 ส.ค. 64)

ตารางวันโอนเงินเยียวยามาตรา 33 (2.87 ล้านคน)

👍  สรุปวันโอนเงินเยียวยามาตรา 39 และ 40

รัฐบาลจะจ่ายเงินให้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

สรุปวันโอนเงินเยียวยามาตรา 33

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับการโอนเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท เริ่มโอนให้วันที่ 4 ส.ค. แต่ไม่เกิน 6 ส.ค. 64 โดยที่มีผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ 2.87 ล้านคนเลยต้องใช้เวลาประมาณ 3 วันในการโอนเงินครับ

*ระบบพร้อมเพย์มีขีดจำกัดในการโอนที่วันละ 1,000,000 ล้านบัญชี

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 33
ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 33 ผ่านระบบออนไลน์

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา 2500 บาท

 1. เข้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม (sso.go.th)
 2. ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. ป้อนรหัสรูปภาพ
 4. กดปุ่มค้นหา
หน้าหลักเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา 2500 บาท ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33
เช็คสิทธิเงินเยียวยา มาตรา 33

ผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาระบบจะแจ้งดังนี้ครับ

ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สปส. จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ได้รับสิทธิเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 จะขึ้นสีเขียว
ระบบแจ้งได้รับสิทธิ หมายความว่าท่านได้รับเงินเยียวยา

ผู้ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ระบบจะแจ้งดังนี้ครับ

ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

กรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม สปส. รับผิดชอบของท่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ระบบประกันสังคมจะแจ้งผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยามาตรา 33 ดังนี้
ระบบแจ้งสิทธิมาตรา 33 ท่านไม่ได้สิทธิ หมายความว่าท่านไม่ได้เงินเยียวยา

9 กิจการที่ได้รับเงินเยียวยา

 1. กิจการก่อสร้าง
 2. กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 6. สาขาขายส่งและการขจายปลีก การซ่อมยานยนต์
 7. สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
สำนักงานประกันสังคมประกาศเยียวยามาตรา 33 เริ่มโอนเงินวันที่ 4-6 ส.ค.นี้
พร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 2500 บาท

อ้างอิง : ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าวสำนักงานประกันสังคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง