เปิดลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน เยียวยาผู้ประกันตน 4,000 บาท

โครงการ ม33เรารักกัน คือ โครงการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันนี้ – 7 มี.ค. 64

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

 1. สัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
 3. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 5. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินในบัญชีธนาคารเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการม33เรารักกัน
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการม33เรารักกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 2. กดเลือกปุ่มเมนู ประชาชนลงทะเบียนใหม่
 3. อ่านหลักเกณฑืและเงื่อนไข พร้อมกดปุ่ม “ยืนยัน
 4. ป้อนข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 5. กดปุ่มยืนยัน
 6. รอประกาศผล 15 – 21 มี.ค. 64

ลำดับโครงการ

 • วันที่ 21 ก.พ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน
 • วันที่ 7 มี.ค. ปิดให้ลงทะเบียน
 • วันที่ 8 มี.ค. ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล
 • วันที่ 15 มี.ค. ประกาศผลลงทะเบียน และเริ่มให้ทบทวนสิทธิ ในวันนี้ท่านสามารถยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังได้แล้ว
 • วันที่ 22 มี.ค. เริ่มโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ในแอปเป๋าตัง
 • วันที่ 28 มี.ค. ปิดทบทวนสิทธิ
 • วันที่ 5 เม.ย. ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ
 • วันที่ 12 เม.ย. เริ่มโอนเงินให้กลุ่มทบทวนสิทธิ 2,000 บาท (ได้เงินตกเบิก)
 • วันที่ 31 พ.ค. ปิดโครงการ
แผนดำเนินโครงการม33เรารักกัน
แผนดำเนินโครงการม33เรารักกัน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เกณฑ์พิจารณาเงินเยียวยาผู้ประกันตน
เกณฑ์พิจารณาเงินเยียวยาผู้ประกันตน
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน