ม.33 เยียวยาประกันสังคมโอนให้แล้ว 15,000 บาท

อัปเดต :

โอนให้แล้ววันนี้ 15,000 บาท เยียวยาประกันสังคม

ประกันสังคม โอนให้แล้ว 15000 บาท
ประกันสังคม โอนให้แล้ว 15000 บาท

สรุปเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ประกันสังคม

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้นปี 64

รัฐบาลจ่ายเยียวยาให้ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการโรคระบาด-โควิด 19 ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา ม33
ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา ม33

ตารางเงินเข้าโดยประมาณ

สำหรับธนาคาร กรุงไทยจะได้รับโอนส่วนใหญ่ ประมาณวันที่ 28 สิงหาคม และวันที่ 31 สิงหาคมนี้จะเป็นการโอนในส่วนที่เหลือ ทั้งธนาคารกรุงไทยที่ยังไม่ได้รับ และธนาคารอื่นๆ

ข้อสังเกตุ

คนที่ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 62% เนื่องจากเหตุสุดวิสัย(กิจการที่รัฐสั่งให้ปิดชั่วคราว)ที่สำนักงานประกันสังคมโดยมีนายจ้างได้รับรองไว้ และในระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ไม่เคยได้ไปลงทะเบียนอื่นๆ เช่น ไม่เคยไปลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร เป็นต้น

 

ติดต่อ โทร 1506 ทุกวัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง