ม.33 เยียวยาประกันสังคมโอนให้แล้ว 15,000 บาท

โอนให้แล้ววันนี้ 15,000 บาท เยียวยาประกันสังคม

ประกันสังคม โอนให้แล้ว 15000 บาท
ประกันสังคม โอนให้แล้ว 15000 บาท

สรุปเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ประกันสังคม

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้นปี 64

รัฐบาลจ่ายเยียวยาให้ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการโรคระบาด-โควิด 19 ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

 • เป็นผู้ประกันตนใน ม. 33
 • จ่ายครั้งเดี่ยว 15,000 บาท
 • ไม่ต้องลงทะเบียน ประกันสังคม มีรายชื่อครบหมดแล้ว
 • จ่ายในวันที่ 28-31 สิงหาคม 2563
 • ต้องตกงาน มี.ค. – พ.ค. 63
 • ส่งประกันสังคมไม่เกิน 6 เดือน (นับย้อนหลัง 15 เดือนจากเดือนมีนาคม 2563)
 • สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เท่านั้น (กดตรวจสอบ)
ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา ม33
ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา ม33

ตารางเงินเข้าโดยประมาณ

สำหรับธนาคาร กรุงไทยจะได้รับโอนส่วนใหญ่ ประมาณวันที่ 28 สิงหาคม และวันที่ 31 สิงหาคมนี้จะเป็นการโอนในส่วนที่เหลือ ทั้งธนาคารกรุงไทยที่ยังไม่ได้รับ และธนาคารอื่นๆ

 • 1:00 น. – ธนาคารกรุงไทย
 • 1:30 น. – ธนาคารกสิกรไทย
 • 3:00 น. – ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารอื่นๆ ไม่มีข้อมูล
 • บางคนได้รับ SMS บางคนไม่ได้รับ

ข้อสังเกตุ

คนที่ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 62% เนื่องจากเหตุสุดวิสัย(กิจการที่รัฐสั่งให้ปิดชั่วคราว)ที่สำนักงานประกันสังคมโดยมีนายจ้างได้รับรองไว้ และในระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ไม่เคยได้ไปลงทะเบียนอื่นๆ เช่น ไม่เคยไปลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร เป็นต้น

 

ติดต่อ โทร 1506 ทุกวัน

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน