เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 เรารักกัน พร้อมจ่าย 1,000 บาท 15 มี.ค.นี้

อัปเดต :

แผนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33

*วงเงินในแอปเป๋าตังสามารถสะสมใช้ครั้งเดี่ยว ก็ได้แต่ต้องใช้วงเงินให้หมด 4,000 บาทก่อน 31 พฤษภาคม 2564

เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 4,000 บาท โอนออกจากเป๋าตังไม่ได้

เปิดเงื่อนไขรับเงินเยียวยาเรารักกัน เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33
เปิดเงื่อนไขรับเงินเยียวยาเรารักกัน เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33

คุณสมบัติผู้ประกันตน ม.33 ที่จะได้สิทธิ์โครงการเรารักกัน

  1. เป็นคนไทย
  2. อายุ 18 ปีขึ้นไป *
  3. เป็นผู้ประกันตน ม.33 *
  4. ไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) **
  5. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประมาณ 1 ล้านคน) ***

* นับอายุถึงวันที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ต้องมี “สถานะเป็นผู้ประกันตน

**นับยอดเงินในบัญชีธนาคารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

*** ข้อมูลระบุว่า ผู้ประกันตน ม.33 ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีประมาณ 1 ล้านคน เมื่อนำมาหักคนกลุ่มนี้ออกจะคงเหลือผู้ที่จะได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน ประมาณ 9.2 -9.3 ล้านคน (กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ เราชนะแล้วจึงไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการนี้เพิ่มได้)

👍 วิธีผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับแอปเป๋าตัง

👍 วิธีสแกนหน้าให้ผ่านเพื่อยืนยันแอปเป๋าตัง

👍 วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งแบบละเอียด

พร้อมเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในระบบประกันสังคม จ่ายคนละ 4000 บาท
พร้อมเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในระบบประกันสังคม จ่ายคนละ 4000 บาท

ผู้ที่มีสถานะนี้จากโครงการเราชนะ มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 เรารักกัน

  1. ท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม
  2. ท่านเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
  3. ท่านมีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
  4. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นไดในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

สถานะที่ 1 มีโอกาศได้ 90%

สถานะเราชนะ ท่านเป็นผุ้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม
สถานะเราชนะ ท่านเป็นผุ้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม

สถานะที่ 2 สถานะนี้จะไม่ได้ (แต่หากท่าน มีสถานะที่ 1 ด้วย จะมีโอกาศ 90% )

สถานะเราชนะ มีเงินได้ประเมิณปีภาษีเกิน 300,000 บาท
สถานะเราชนะ มีเงินได้ประเมิณปีภาษีเกิน 300,000 บาท
สถานะเราชนะ ที่ไม่ได้สิทธิ์เพราะอยู่ในระบบประกันสังคมและมีเงินประเมินภาษีเกิน 3 แสน
สถานะเราชนะ ที่ไม่ได้สิทธิ์เพราะอยู่ในระบบประกันสังคมและมีเงินประเมินภาษีเกิน 3 แสน

สถานะที่ 3 สถานะนี้จะไม่ได้ 

ท่านมีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ. 31 ธ.ค. 2563)
ท่านมีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ. 31 ธ.ค. 2563)

สถานะที่ 4 สถานะนี้จะไม่ได้ 

ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นไดในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นไดในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

เพิ่มเติมข้อมูลผู้ประกันตน ม.33, 39, 40

ข้อมูลผู้ประกันตน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

*ข้อมูลเดือน มกราคม 2564

จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มีทั้งสิ้น 16 ล้านคน
จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มีทั้งสิ้น 16 ล้านคน

 

คำถามที่รอคำตอบคือ หากเป็นผู้ประกันตน ม.33 ที่ไม่มีมือถือจะรับสิทธิ์ / ใช้สิทธิอย่างไร ?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง