วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

อัปเดต :

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 บนเว็บไซต์ได้แล้ว โดยผู้ที่ขึ้้นสถานะได้รับสิทธิจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยจะมีการประกาศวันโอนเงนให้ทราบเร็วๆนี้

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 แบบออนไลน์จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 สำนักงานประกันสังคม

มาตรา 40 ยังไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในตอนนี้ โปรดรอ …

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 แบบละเอียด

  1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
  2. กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตนมาตรา 39
  3. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. ป้อนรหัสรูปภาพ ตัวเลข 6 หลัก และกดปุ่มค้่นหา
  5. ระบบแจ้งสถานะ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/ หรือกดที่นี้

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มเช็คสิทธิ์โครงการเงินเยียวยามาตรา 39

เลื่อนหน้าจอหาปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39)

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาผูัประกันตนมาตรา 39 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
เปิดเว็บไซต์ตวจสอบสถานะผู้ประกันตนมาตรา 39 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

นำบัตรประชาชนผู้ที่เป็นผู้ประกันตนอยู่ในมาตรา 39 มาป้อนลงในช่องเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39
ป้อนข้อมูลเพื่อเช็คสิทธิ์เงินเยียวยา ม.39

ขั้นตอนที่ 4 ป้อนรหัสรูปภาพที่ปรากฏ

ให้ท่านนำรหัสที่ปรากฏเป็นตัวเลข 6 ตัวมาใส่ลงในช่อง กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ เช่น 661216 เหมือนรูปด้านบน เป็นต้น แล้วกดปุ่มสีเขียว ค้นหา

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งสถานะ

ผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาระบบจะแจ้งดังนี้ครับ

ได้รับสิทธิ

ตรมเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สปส. จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ได้รับสิทธิ เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39
ได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 จำนวน 5พันบาท

ผู้ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ระบบจะแจ้งดังนี้ครับ

ไม่ได้รับสิทธิ

ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

กรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม สปส. รับผิดชอบของท่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

 

ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สถานะไม่ได้รับสิทธิเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

ที่มา สำนักงานประกันสังคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง