เริ่มพรุ่งนี้ จ่ายเงินเยียวยา 15,000 ให้ผู้ประกันตน ม33.

อัปเดต :

เริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน พรุ่งนี้

เริ่มโอนพรุ่งนี้ เยียวยาประกันสังคม ม.33
เริ่มโอนพรุ่งนี้ เยียวยาประกันสังคม ม.33

ยืนยันแล้ว เงินเยียวยา

ประกันสังคม เตรียมโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาทให้ผู้ประกันตน ม.33 ภายใน 28-31 สิงหาคมนี้แน่นอน

ด้วยขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ (มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโวรัสโคโรน่า โควิด-19)

👍 สนใจกู้เกิน 10,000 บาท (ต้องมีคนค้ำ)

👍 สนใจรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้พิการ

👍 วิธีแก้ไขเมื่อลืมรหัสแอพเป๋าตัง

ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเคยยื่นขอรับกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย โดยสำหนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563 นี้

คุณสมบัติ

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ นี้

  1. เป็นคนไทย
  2. เป็นผู้ประกันตน ม.33
  3. ได้รับผลกระทบ มีนาคม – พฤษภาคม
  4. จ่ายสมทบไม่ถึง 6 เดือน (นับย้อนหลัง 15 เดือน)
  5. ไม่ได้รับเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ เช่น เยียวยาเกษตรกร เราไม่ทิ้งกัน เป้นต้น

ท่านสามารถตรวจสอบชื่อได้ที่ https://bit.ly/3lpmMjG

สถานะนี้ รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตน
สถานะนี้ รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง