ถึงผู้พิการ มีเงิน 9,000/ปี เงินสงเคราะห์ผู้พิการและฟื้นฟู ฯ

เงินสงเคราะห์ผู้พิการ ติดต่อรับ 9,000 บาทต่อปี

เงินสงเคราะห์ผู้พิการ
เงินช่วยผู้พิการ

เงินสงเคราะห์ผู้พิการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

(โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ)
คนพิการ : ที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (แก้ไข 2 พ.ศ.2556) ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามลำพังไม่มีผู้อุปการะ ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่นหัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วย พิการ ตกงาน เป็นต้น ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิการ

👍 ปล่อยกู้ให้ผู้พิการ 10,000 ไม่มีคนค้ำ เร็วๆนี้

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้นปี 64

เงื่อนไข
ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (สูงสุด 9,000 บาท/ปี)

 • อุปโภคบริโภค / ค่าครองชีพ
 • รักษาพยาบาล
 • ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • หรืออื่นๆ โดยอนุมัติเป็นรายๆ

กระบวนการจ่ายเงินสงเคราห์

กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการและครอบครัว
สถานที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ

 • กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเพทฯ สายไหม, มีนบุรี, อ้อมน้อย, ลาดกระบัง
 • ต่างจังหวัด : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด
 • อื่นๆ :หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ / เจ้าหน้าที่

 1. ตรวจสอบคำร้องและข้อเท็จจริง
 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
 3. คณะกรรมการพิจารณา
 4. เสนอ อพก. / พมจ. / หัวหน้าหน่วยงานพิตารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
 5. มอบเงินสงเคราห์ฯ ให้กับคนพิการและครอบครัวโอนผ่านบัญชีธนาคาร / เช็ค

เอกสารและหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร
 • อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

หมายเหตุ

ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2558

แอดสอบถามกับคนที่เคยรับเงินก้อนนี้ ขอสรุปดังนี้ครับ

 • ต่างจังหวัดจะได้รับเงินเร็ว เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามลำดับ
 • ยื่นเรื่องซ้อนกันได้ แต่ ห้ามเกิน 3 ครั้ง/ปี (สูงสุด 9,000 บาท/ปี) เช่น เดือนมิถุนา ส่งเรื่องให้ พม.จังหวัดช่วยเหลือ  ระหว่างที่รอความช่วยเหลือก็สามารถส่งซ้อนอีกเรื่องได้  เป็นต้น
 • จะมีคนมาเยี่ยมพร้อมกับตรวจสอบเรา พร้อมกับของใช้จำเป็น เช่น น้ำปลา ปรากระป๋อง ยารักษาโรค เป็นต้น
 • ทำเรื่องไม่ยุงยาก เขาจะดูแลเราดี หากป่วยติดเตียง ก็ให้ญาติทำเรื่องให้ได้

 

ข้อมูลนี้น้อยคนนักที่จะรู้ แอดขอให้คนที่อ่านจนจบโปรแชร์หรือบอกต่อให้คนพิการได้ทราบด้วยนะครับ ถือว่าร่วมทำบุญ กราบขอบคุณมากๆครับ

กรมส่งเสร้มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-354-3388

เว็บไซต์ : http://dep.go.th/

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dep.go.th/

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.