สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ประกันสังคม มาตรา 40 คืออะไร ได้รับเงิน 5000 บาทวันไหน

แชร์

ส่งไลน์

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ?

สรุปได้ว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคม มาตรา 40

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอาชีพอิสระ (ใน 69 กลุ่มอาชีพ)
 3. อายุ 15 ปี ถึง 65 ปี
 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน มาตรา 33
 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39
 6. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6, 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

👍 วิธีสมัครประกันสังคม ม.40 แบบละเอียด

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมได้แบ่งทางเลือกให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ออกเป็น 3 แบบดังนี้

 1. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท
 2. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท
 3. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 คืออะไร
สิทธิพิเศษผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40
ประกันมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท
ประกันสังคมจ่ายเดือนละ 70 บาท (มาตรา 40)

สิทธิของกลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท

ท่านจะได้รับ 3 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีที่ 3 กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

มาตรา 40 จ่ายเดือนละ 100 บาทต่อเดือน
ประกันตน มาตรา 40 จ่ายเดือนละร้อย

สิทธิของกลุ่มที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท

ท่านจะได้รับ 4 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีที่ 3 เสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

กรณีที่ 4 เงินชราภาพ

ประกันสังคม ม.40 ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน
ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงิน 300 บาทต่อเดือน

สิทธิของกลุ่มที่ 3 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท

ท่านจะได้รับ 5 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีที่ 3 เสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่มค่าทำศพกองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทำศพให้ 50,000 บาท

กรณีที่ 4 เงินชราภาพ

กรณีที่ 5 เงินสงเคราะห์บุตร

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40
เปิด 5 ที่รับสมัครประกันสังคม มาตรา 40

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน