บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อนุมัติเติมเงินให้คนละ 1,500 บาท (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

ครม อนุมัติเติมเงินเข้าบัตรให้ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 500 บาท x 3 เดือน เริ่ม ตุลาคม-ธันวาคม 63