สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนนี้ได้ 250 – 500

แชร์

ส่งไลน์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ปีงบประมาณ 2565

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือเงินอะไร?

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้ตามเกณฑ์รายได้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินผู้สูงอายุจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินผู้สูงอายุในบัตรคนจนทางไหน?

ระบบจะโอนเงินเข้าบัตรคนจน ในส่วนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) กดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เท่านั้น

*วงเงินนี้สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ ถอนขั้นต่ำ 100 บาท

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
เพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

โปรดอย่าสับสน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ กับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละอย่างกันนะครับ

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 2565 อัปเดต

สำหรับปีงบประมาณ 2564  จ่ายครบแล้วนะครับ อ่านเพิ่มเติมเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พม ปี 2564

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่ม 250 - 500 บาท
ผู้สูงอายุได้เงินเพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุบัตรคนจน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์คนผู้สูงอายุเดือนละ 50 – 100 บาท

ใครบ้างที่จะได้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ?

  1. เป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปี ก่อนเดือนได้รับสิทธิ์
  2. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิ์เงินผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดทันทีเมื่อท่านเสียชีวิต (เช่น เสียชีวิตเดือนเมษายน สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดทันทีในวันที่ 30 เมษายนเป็นต้น)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน?

กรมบัญชีกลางจะทำปฏิทินการจ่ายเงินและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โปรดรอครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพิ่มรายละ 250-500 บาท
เงินสงเคราะห์ผู้สุงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปลายเดือน

เงินสงเคราะห์กลุ่มผู้สูงอายุได้กี่บาท?

กรองทุนผู้สูงอายุ ชี้แจงว่าจะให้ตามเกณฑ์รายได้ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 100 บาท
  2. มีรายได้เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 50 บาท

รอบการจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ประวัติการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ หรือ เงินคนแก่ ที่มีบัตรคนจน

ปี พ.ศ. 2563

มีการจ่ายเงินตามงบประมาณปกติ

ปี พ.ศ. 2564

มีการแบ่งจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้นำงบประมาณไปสนับสนุนเกี่ยวกับโควิดจึงมีเงินจ่ายไม่เพียงพอครับ

เงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 2564
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2564

ปี พ.ศ. 2565

มีการจ่ายเงินล่าช้า โดยมีข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแจ้งว่า ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรมกิจการผู้สูงอายุ

รายละเอียดสิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565
เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

FAQ คำถาม คำตอบ เงินผู้สุงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2565

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุคืออะไร?

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กี่บาท?

ตามเกณฑ์รายได้ 50 – 100 บาท/เดือน

เงินผู้สูงอายุได้วันไหน?

ปลายเดือนเมษายน (เดือนอื่นๆ รอประกาศจากทางราชการ)

คุณสมบัติผู้ได้เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุเกิน 60 ปีมีอะไรบ้าง?

เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรํฐ และมีอายุเกิน 60 ปี

เงินผู้สูงอายุกดเป็นเงินสดได้ไหม?

ได้ กดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคชเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด update app rabbitcash

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช app rabbit cash เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 2.0

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 3,000 – 100,000 บาท ไม่เช็คบูโร สมัครผ่านแอป rabbitcash

วิธีสมัครสินเชื่อคนดีผ่านแอปมันี่ฮับ วงเงิน 50,000 โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครมันนี่ฮับ สินเชื่อออนไลน์ยืมเงินด่วน 30 นาที โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์ ขั้นตอนสมัครมันนี่ฮับ แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมาย moneyhub วงเงินกู้ 50,000 บาท ยืมเงินผ่านแอป money hub

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท