เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนนี้ได้ 250 – 500

อัปเดต :

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ปีงบประมาณ 2565

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือเงินอะไร?

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้ตามเกณฑ์รายได้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินผู้สูงอายุจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินผู้สูงอายุในบัตรคนจนทางไหน?

ระบบจะโอนเงินเข้าบัตรคนจน ในส่วนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) กดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เท่านั้น

*วงเงินนี้สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ ถอนขั้นต่ำ 100 บาท

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
เพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

โปรดอย่าสับสน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ กับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละอย่างกันนะครับ

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 2565 อัปเดต

สำหรับปีงบประมาณ 2564  จ่ายครบแล้วนะครับ อ่านเพิ่มเติมเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พม ปี 2564

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่ม 250 - 500 บาท
ผู้สูงอายุได้เงินเพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุบัตรคนจน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์คนผู้สูงอายุเดือนละ 50 – 100 บาท

ใครบ้างที่จะได้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ?

  1. เป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปี ก่อนเดือนได้รับสิทธิ์
  2. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิ์เงินผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดทันทีเมื่อท่านเสียชีวิต (เช่น เสียชีวิตเดือนเมษายน สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดทันทีในวันที่ 30 เมษายนเป็นต้น)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน?

กรมบัญชีกลางจะทำปฏิทินการจ่ายเงินและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โปรดรอครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพิ่มรายละ 250-500 บาท
เงินสงเคราะห์ผู้สุงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปลายเดือน

เงินสงเคราะห์กลุ่มผู้สูงอายุได้กี่บาท?

กรองทุนผู้สูงอายุ ชี้แจงว่าจะให้ตามเกณฑ์รายได้ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 100 บาท
  2. มีรายได้เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 50 บาท

รอบการจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ประวัติการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ หรือ เงินคนแก่ ที่มีบัตรคนจน

ปี พ.ศ. 2563

มีการจ่ายเงินตามงบประมาณปกติ

ปี พ.ศ. 2564

มีการแบ่งจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้นำงบประมาณไปสนับสนุนเกี่ยวกับโควิดจึงมีเงินจ่ายไม่เพียงพอครับ

เงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 2564
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2564

ปี พ.ศ. 2565

มีการจ่ายเงินล่าช้า โดยมีข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแจ้งว่า ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรมกิจการผู้สูงอายุ

รายละเอียดสิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565
เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

FAQ คำถาม คำตอบ เงินผู้สุงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2565

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุคืออะไร?

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กี่บาท?

ตามเกณฑ์รายได้ 50 – 100 บาท/เดือน

เงินผู้สูงอายุได้วันไหน?

ปลายเดือนเมษายน (เดือนอื่นๆ รอประกาศจากทางราชการ)

คุณสมบัติผู้ได้เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุเกิน 60 ปีมีอะไรบ้าง?

เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรํฐ และมีอายุเกิน 60 ปี

เงินผู้สูงอายุกดเป็นเงินสดได้ไหม?

ได้ กดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง