เงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหน กดเป็นเงินสด 250 – 500 บาท

อัปเดต :

งวดแรกแจ้งเงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหน?

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินงวดแรกเงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยเป็นการจ่ายเงินย้อนหลัง รวมแล้ว 5 เดือนรวด ต.ค. 64 – ก.พ. 65

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุพร้อมโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเช็คเลย

สิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐ พฤษภาคม 2565
เดือนพฤษภาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิอะไรบ้าง

ผู้ที่จะได้รับเงินผู้สูงอายุ จะต้องมีอายุเกิน 60 ปี ยังมีสิทธิ์ในเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมีดังนี้

  1. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 100 บาทต่อเดือน
  2. ผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 50 บาทต่อเดือน

เงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้งหมด 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายให้ในวันที่ 23 เมษายน 2565 รับรวม 5 เดือนติดต่อกัน และจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 ในอัตราปกติ

ตารางโอนเงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ 10 เดือน มีโอนย้อนหลัง งวดแรกจ่าย 23 เม.ย. 65
กรมบัญชีกลางแจ้งตารางโอนเงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุปอีกครั้ง ตารางโอนเงินผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จ่ายงวดที่ 1 งวดแรก วันที่ 23 เมษายน 2565

ในวันที่ 23 เมษายน 2565 จะจ่ายย้อนหลังเงินผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 รวม 5 เดือน รับคนละ 250 บาท – 500 บาท

*วันเสาร์เงินเข้าปกติ

จ่ายงวดที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

จ่ายเงินตรงงวด รับคนละ 50 บาท – 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

*วันอาทิตย์เงินเข้าปกติ

จ่ายงวดที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2565

จ่ายเงินตรงงวด รับคนละ 50 บาท – 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

จ่ายงวดที่ 4 วันที่ 15 กรกฏาคม 2565

จ่ายตรงงวด รับคนละ 50 บาท – 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

จ่ายงวดที่ 5 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

จ่ายเงินตรงงวด รับคนละ 50 บาท – 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

จ่ายงวดที่ 6 งวดสุดท้าย 15 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เบอร์โทรศูนย์บริการลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02 109 2345

กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400

ต้องติดต่อในวันและเวลาราชการ

เพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 250-500 บาท เงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
เพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่รัฐ รับงวดแรก 23 เม.ย.นี้

FAQ คำถามเกียวกับเงินผู้สูงอายุ หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหน?

งวดแรก 23 เมษายน 2565

เงินผู้สูงอายุได้กี่บาท?

ตามเกณฑ์รายได้ 250 – 500 บาท (เฉพาะงวดแรก)

เงินสงเคราะห์ผู้สุงอายุ คืออะไร?

คือ เงินสเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อายุเกิน 60 ปีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุได้ที่ไหน?

ไม่มีลงทะเบียน ได้สิทธิ์อัตโนมัติเมื่อท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ สิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละกี่บาท?

เดือนพ.ค. – ก.ย. จะได้รับตามเกณฑ์รายได้ 50 – 100 บาทต่อเดือน

ปฏิทินโอนเงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565
ปฏิทินโอนเงินผู้สุงอายุ ที่มีบัตรคนจน รับเงินงวดแรก 23 เมษายน 2565

อ้างอิงเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง