วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม 65 จ่ายอะไรบ้าง เดือน พ.ค. ได้เงินกี่บาท?

กรมบัญชีกลางพร้อมแจ้งสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม 2565 จ่ายค่าอะไรบ้าง ? ได้สิทธิ์อะไรในบัตรบ้าง ? พร้อมทั้งแจ้งวันโอนเงินให้ทราบเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ได้สิ้นสุดลงแล้ว (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565)

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 65
สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม 2565

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม 2565 ได้อะไรบ้าง?

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

  1. วงเงินซื้อสินค้า 200 / 300 บาทต่อเดือน
  2. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 65)
  3. ค่าเดินทาง บขส. 500 บาทต่อเดือน
  4. ค่าเดินทาง รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  5. ค่าเดินทางรถไฟฟ้า (MRT + BTS + ARL) / ค่าเดินทาง ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

*หมายเหตุ ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม รับสิทธิ์อะไรบ้าง
ตารางโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม 65

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

  1. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50 / 100 บาทต่อเดือน

ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65

*หมายเหตุ ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

เกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

เกินก่อนเดือน มีนาคม 2565 จะได้รับเงินในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ตารางโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุ
ปฏิทินโอนเงินผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าก่อน กันยายน 2564 สิทธิ์ของท่านจะถูกขยายอัตโนมัติถึง กันยายน 2565 (ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่อง)

  1. เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า
  2. เงินคืนค่าน้ำประปา ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง

*หมายเหตุ ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมไปเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท

*หมายเหตุ ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมไปเดือนถัดไปได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคมจ่ายอะไรบ้าง ?
สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม 2565

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันไหน?

30 กันยายน 2565 (หรือ ตามวันที่รัฐบาลประกาศ)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคมได้เงินกี่บาท?

ได้ตามสิทธิ์ เท่าเดิม

บัตรสวัสดิการแห่งรรัฐพฤษภาคมได้อะไรบ้าง?

วงเงินรูดซื้อสินค้า ส่วนลดค่าก๊าซ เงินช่วยค่าเดินทาง เงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟ เงินผู้สูงอายุและเงินเพิ่มผุ้พิการ

บัตรคนจนพฤษภาคมรูดของได้กี่บาท?

200 และ 300 บาท

บัตรสวัสดิการฯ หาย ต้องทำอย่างไร?

ติดต่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

เพิ่มกำลังซื้อหมดเขตวันไหน?

โครงการเพิ่มกำลังซื้อหมดเขต 30 เมษายน 2565

สิทธิ์ของผู้มีบัตรคนจนพฤษภาคม 2565
สิทธิ์บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม 65

ฟังคลิปแจ้งรายละเอียดผ่านยูทูปได้จากคลิป บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤษภาคม ได้สิทธิ์อะไรบ้าง / กรมบัญชีกลาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป