วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัปเดต :

สำหรับผุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ได้เดือนละ 100 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2563

มติ ครม.”ขยายเวลาช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟออกไปอีก 1 ปี” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง

👍 วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

👍 เงินช่วยเหลหือผู้ยากลำบาก ขอจาก พม. ได้

ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

  1. เข้าเว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย
  4. ให้สังเกตุด้านล่าสุด จะมีสรุปข้อมูลการลงทะเบียน ให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้อง
  5. หากข้อมูลถูกต้องให้กด “ยืนยัน”
  6. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะปรากฏข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”
  7. เสร็จแล้ว

*ข้อความเตือน

  1. “เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค” คือ 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ได้เพียง 1 มิเตอร์น้ำเท่านั้น
  2. “เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค” คือ 1 มิเตอร์น้ำ จะได้สิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
  3. เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง คือ ป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง

หรือหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่นๆ หรือสงสัยวิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ โปรดติดต่อสาขาการประปราใกล้บ้าน

▶ กดดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ

ขอบคุณข้อมูล : https://pwa.co.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง