วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ได้เดือนละ 100 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2563

มติ ครม.”ขยายเวลาช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟออกไปอีก 1 ปี” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง

👍 วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

👍 เงินช่วยเหลหือผู้ยากลำบาก ขอจาก พม. ได้

 • เริ่มตุลาคม 63 – กันยายน 64
 • สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.9 ล้านราย
 • จำนวน 8 ล้านครัวเรือน (1 มิเตอร์น้ำ/1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • วงเงิน 100 บาท หากใช้เกิน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำเองทั้งหมด
  ตัวอย่างที่ 1 เดือน มิถุนายน ค่าน้ำ 120 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดคือ 120 บาท
  ตัวอย่างที่ 2 เดือน สิงหาคม ค่าน้ำ 80 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องจ่ายเงินค่าน้ำประจำเดือนสิงหาคม 80 บาทไปก่อน ระบบจะคืนเงิน 80 บาทกลับมาในวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 ของเดือนถัดไป (สามารถกดเป็นเงินสดได้ ATM )
ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

 1. เข้าเว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย
 4. ให้สังเกตุด้านล่าสุด จะมีสรุปข้อมูลการลงทะเบียน ให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้อง
 5. หากข้อมูลถูกต้องให้กด “ยืนยัน”
 6. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะปรากฏข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”
 7. เสร็จแล้ว

*ข้อความเตือน

 1. “เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค” คือ 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ได้เพียง 1 มิเตอร์น้ำเท่านั้น
 2. “เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค” คือ 1 มิเตอร์น้ำ จะได้สิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
 3. เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง คือ ป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง

หรือหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่นๆ หรือสงสัยวิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ โปรดติดต่อสาขาการประปราใกล้บ้าน

▶ กดดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ

ขอบคุณข้อมูล : https://pwa.co.th/

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินคืนค่าน้ำประปา และเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 230 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 18 ก.ย. รับเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

สิทธิ์วันที่ 18 กันยายน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินคืน 2 รายการคือเงินคืนค่าไฟฟ้าและเงินคืนค่าน้ำประปา

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กันยายน 2564

3 วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนล่าสุด 2564

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตัวเอง 3 วิธี เช็คด้วยเครื่อง edc เช็คด้วยการโทรเบอร์ 02 109 2345 และเช็คด้วยตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วิธีถอนเงินบัตรคนจน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุ 500 -1,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือวิธีถอนเงินบัตรคนจนสามารถทำได้ที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพียงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียบเข้าตู้ atm

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 8 สิทธิพิเศษ ผู้สูงอายุกดเงินสดได้ 500 - 1000 บาท

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564 รับ 8 สิทธิพิเศษ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนรับ 8 สิทธิ์พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้คนที่อายุเกิน 60 ปีอีกคนละ 500 – 1,000 บาท พร้อมกด ATM ได้ที่ตู้กรุงไทย