วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงิน สูงสุด 315 บาท

อัปเดต :

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด รับเงินคืนสูงสุด 315 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด ครม ขยายระยะเวลาสิ้นสุดปกติ กันยายน 2565 เป็น เมษายน 2566 ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าในเมนู e-Money สามารถกดเป็นเงินสดด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2565

สิทธิ์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้สิทธิภายใน กันยาย 2565 อัปเดตล่าสุด ขยายระยะเวลาถึง เมษายน 2566
เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
ลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง mea
เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง mea

-> วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้เงินคืน

ขั้นตอนการใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรคนจนรับเงินคืนสูงสุด 315 บาท

ท่านสามารถลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงเดือนเมษายน 2566 โดยจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไปทุกวันที่ 18 ครับ

1 เตรียมบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด

ก่อนที่จะลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาทขอให้ท่านเตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนล่าสุด

ยกตัวอย่าง หากท่านจะลงรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟ 315 บาทจากการไฟฟ้า ในเดือนกันยายน ท่านจะต้องเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือน สิงหาคม หรือ เดือนกันยายน ไว้รอลงทะเบียนครับ

*ให้เลือกเดือนที่เก่าที่สุด โดยระบบจะให้เราเลือกระหว่าง 2 เดือนล่าสุด ในที่นี้ขอให้เลือกเดือน 8

2 อ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านอ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมัครรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2565 – 2566

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 (รอระบบแก้ไขเป็น ก่อน เมษายน 2566)
อ่านเงื่อนไขการสมัครรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง

ข้อมูลที่นำมากรอกลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ณ ปัจจุบัน

จำกัดที่ 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 มิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

ช่องบิลค่าไฟฟ้าจะมีให้เลือก 2 เดือนล่าสุด แนะนำให้เลือกเดือนที่ไม่ใช่เดือนล่าสุด เช่น มีให้เลือกเดือน สิงหาคม และ กันยายน ให้ท่านเลือกเดือน สิงหาคม เป็นต้น

ตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กรอกข้อมูลลงทะเบียนค่าไฟฟ้าเเพื่อรับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยส่วนใหญ่จะผิดที่การป้อนจำนวนเงินค่าไฟฟ้า

ยกตัวอย่าง ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 65 เป็นจำนวนเงิน 259.21 บาท แต่ท่านป้อน 259 บาท แบบนี้คือผิด ที่ถูกต้องจะต้องป้อน 259.21 ด้วย

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าอีกครั้ง
ยืนยัันข้อมูลที่ลงทะเบียนอีกครั้ง

5 ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรียบร้อยแล้ว

ระบบแจ้งบันทึกข้อมูลสำเร็จ คุณได้ทำการบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาทสำเร็จ

ระบบจะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ผู้ส่ง PEA การไฟฟ้า ข้อความว่า หมายเลขผู้ใช้ไฟ ... ลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
ระบบส่ง sms แจ้งไปยังเบอร์โทร เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าเรียบร้อย

หรือ ดูคลิปวิธีการลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟได้จากยูทูป youtube

การชำระเงินค่าไฟฟ้า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าตามกำหนดชำระเงิน เช่น ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน65 ให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าก่อนวันที่ 30กันยายน 65  ก็ขอให้ท่านนำเงินค่าไฟฟ้าไปชำระเงินก่อนวันที่ 30 กันยายน 65 เป็นต้น

*การชำระเงินล่าช้าจะมีผลต่อการคืนเงินค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านอาจจะได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ในรอบเดือนถัดไปครับ

 

ตัวอย่าง การดูวันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน สามารถดูได้ที่ด้านล่าสุดของใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างการดูวันที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระ
วันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือน กันยายน 65

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้เงินคืนวันไหน?

เมื่อท่านลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อบแล้ว (ลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวสิทธิ์จะขยายให้อัตโนมัติ) และ ชำระเงินค่าไฟฟ้าตามวันเวลาในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ท่านจะได้รับเงินในรอบเดือนถัดไปทุกวันที่ 18 ครับ

👍 วิธีเช็คเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 (รอระบบแก้ไขเป็น ก่อน เมษายน 2566)
ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง รับเงินคืนสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง

FAQ คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

รวมคำถาม และ คำตอบที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2565 ได้เงินคืนตามจำนวนจริงที่เสียค่าไฟฟ้าไป

ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไหน?

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ สาขาใกล้บ้าน

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เข้าทำอย่างไร?

ตรวจสอบสิทธิ์โทร 02 109 2345

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรคนจนได้กี่บาท?

สูงสุดไม่เกิน 315 บาท

เงินค่าไฟฟ้าไม่เข้า ทำอย่างไร?

ติดต่อสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงใกล้บ้าน

ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องใหม่ล่าสุด

เพิ่มผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? และ ผู้พิการได้สิทธิอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? เงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินให้วันไหนบ้าง

รวมวันโอนเงินให้ผู้พิการ 200 บาท หรือ เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? บ้างเช็คข้อมูลการโอนเงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้จากที่นี่

ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท

วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท สำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับคนละ 600 บาท โดยต้องมีอายุเกิน 60 ปี

5 เงื่อนไขที่ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

เช็คเลย ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท มีใครบ้าง เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เปิดเงื่อนไข 5 ข้อ ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท โดยจะเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับอีก 600 บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับ 2 เด้ง รวม 1200 – 1600 บาท โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กด atm ได้

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับรวม 1200 – 1600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ 600 – 1000 บาท และ ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รับเพิ่มอีก 600 บาท

วิธีเช็คพร้อมเพย์ว่าผูกไว้กับธนาคารอะไรไว้ หรือ ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารอะไรด้วยเลขบัตรประชาชน

วิธีเช็คพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารอะไร? พร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ด้วยแอปเป๋าตัง อัปเดต 2566

แนะนำขั้นตอนเช็คพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารอะไร? ด้วยแอปเป๋าตัง หลายคนอาจลืมไปแล้วว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไร วันนี้มีวิธี