สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ล่าสุดรับเงิน 315 บาท

แชร์

ส่งไลน์

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด รับเงินคืนสูงสุด 315 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18 เมษายน 2565 ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าในเมนู e-Money สามารถกดเป็นเงินสดด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินคืนสูงสุด 315 บาท

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิผ่านช่องทางต่างๆ (เพียงครั้งเดียว)

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า 1 สิทธิ ต่อ ครัวเรือน ต่อบิลเดือน

ขั้นตอนที่ 3 ค่าไฟฟ้าที่ชำระจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 เดือนถัดไป

สิทธิ์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้สิทธิภายใน กันยาย 2565

1 วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดต 2565

 1. เตรียมบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิในสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. อ่านเงื่นไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
 3. กดปุ่ม ยอมรับเงื่นไข
 4. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
 5. กดปุ่ม ยืนยันข้อมูล
 6. ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำกัดที่ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 มิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

ช่องบิลค่าไฟฟ้าจะมีให้เลือก 2 เดือนล่าสุด แนะนำให้เลือกเดือนที่ไม่ใช่เดือนล่าสุด เช่น มีให้เลือกเดือน มีนาคม และ เมษายน ให้ท่านเลือกเดือน มีนาคม เป็นต้น

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาท
ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง

จำกัดที่ 1 ครัวเรือนต่อ 1 มิเตอร์ไฟฟ้า

เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาท
การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้ลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์

2 ชำระเงินค่าไฟฟ้า

ให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าตามกำหนดชำระเงิน เช่น ใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าก่อนวันที่ 22  ก็ขอให้ท่านนำเงินค่าไฟฟ้าไปชำระเงินก่อนวันที่ 22 เป็นต้น

*การชำระเงินล่าช้าจะมีผลต่อการคืนเงินค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านอาจจะได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ในรอบเดือนถัดไปครับ

3 รับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท

เมื่อท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าเรียบร้อบแล้ว (ลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวสิทธิ์จะขยายให้อัตโนมัติ) และ ชำระเงินค่าไฟฟ้าตามวันเวลาในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ท่านจะได้รับเงินในรอบเดือนถัดไปทุกวันที่ 18 ครับ

👍 วิธีเช็คเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565
ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง รับเงินคืนสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง

FAQ คำถามเกียวกับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไหน?

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ สาขาใกล้บ้าน

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เข้าทำอย่างไร?

ตรวจสอบสิทธิ์โทร 02 109 2345

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรคนจนได้กี่บาท?

สูงสุดไม่เกิน 315 บาท

เงินค่าไฟฟ้าไม่เข้า ทำอย่างไร?

ติดต่อสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงใกล้บ้าน

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท