ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงิน สูงสุด 315 บาท

อัปเดต :

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด รับเงินคืนสูงสุด 315 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด ครม ขยายระยะเวลาสิ้นสุดปกติ กันยายน 2565 เป็น เมษายน 2566 ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าในเมนู e-Money สามารถกดเป็นเงินสดด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2565

สิทธิ์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้สิทธิภายใน กันยาย 2565 อัปเดตล่าสุด ขยายระยะเวลาถึง เมษายน 2566

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
ลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง mea
เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง mea

-> วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้เงินคืน

ขั้นตอนการใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรคนจนรับเงินคืนสูงสุด 315 บาท

ท่านสามารถลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงเดือนเมษายน 2566 โดยจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไปทุกวันที่ 18 ครับ

1 เตรียมบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด

ก่อนที่จะลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาทขอให้ท่านเตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนล่าสุด

ยกตัวอย่าง หากท่านจะลงรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟ 315 บาทจากการไฟฟ้า ในเดือนกันยายน ท่านจะต้องเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือน สิงหาคม หรือ เดือนกันยายน ไว้รอลงทะเบียนครับ

*ให้เลือกเดือนที่เก่าที่สุด โดยระบบจะให้เราเลือกระหว่าง 2 เดือนล่าสุด ในที่นี้ขอให้เลือกเดือน 8

2 อ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านอ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมัครรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2565 – 2566

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 (รอระบบแก้ไขเป็น ก่อน เมษายน 2566)
อ่านเงื่อนไขการสมัครรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง

ข้อมูลที่นำมากรอกลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ณ ปัจจุบัน

จำกัดที่ 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 มิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

ช่องบิลค่าไฟฟ้าจะมีให้เลือก 2 เดือนล่าสุด แนะนำให้เลือกเดือนที่ไม่ใช่เดือนล่าสุด เช่น มีให้เลือกเดือน สิงหาคม และ กันยายน ให้ท่านเลือกเดือน สิงหาคม เป็นต้น

ตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กรอกข้อมูลลงทะเบียนค่าไฟฟ้าเเพื่อรับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยส่วนใหญ่จะผิดที่การป้อนจำนวนเงินค่าไฟฟ้า

ยกตัวอย่าง ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 65 เป็นจำนวนเงิน 259.21 บาท แต่ท่านป้อน 259 บาท แบบนี้คือผิด ที่ถูกต้องจะต้องป้อน 259.21 ด้วย

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าอีกครั้ง
ยืนยัันข้อมูลที่ลงทะเบียนอีกครั้ง

5 ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรียบร้อยแล้ว

ระบบแจ้งบันทึกข้อมูลสำเร็จ คุณได้ทำการบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาทสำเร็จ

ระบบจะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ผู้ส่ง PEA การไฟฟ้า ข้อความว่า หมายเลขผู้ใช้ไฟ ... ลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
ระบบส่ง sms แจ้งไปยังเบอร์โทร เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าเรียบร้อย

หรือ ดูคลิปวิธีการลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟได้จากยูทูป youtube

การชำระเงินค่าไฟฟ้า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าตามกำหนดชำระเงิน เช่น ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน65 ให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าก่อนวันที่ 30กันยายน 65  ก็ขอให้ท่านนำเงินค่าไฟฟ้าไปชำระเงินก่อนวันที่ 30 กันยายน 65 เป็นต้น

*การชำระเงินล่าช้าจะมีผลต่อการคืนเงินค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านอาจจะได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ในรอบเดือนถัดไปครับ

 

ตัวอย่าง การดูวันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน สามารถดูได้ที่ด้านล่าสุดของใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างการดูวันที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระ
วันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือน กันยายน 65

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้เงินคืนวันไหน?

เมื่อท่านลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อบแล้ว (ลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวสิทธิ์จะขยายให้อัตโนมัติ) และ ชำระเงินค่าไฟฟ้าตามวันเวลาในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ท่านจะได้รับเงินในรอบเดือนถัดไปทุกวันที่ 18 ครับ

👍 วิธีเช็คเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 (รอระบบแก้ไขเป็น ก่อน เมษายน 2566)
ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง รับเงินคืนสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง

FAQ คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

รวมคำถาม และ คำตอบที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2565 ได้เงินคืนตามจำนวนจริงที่เสียค่าไฟฟ้าไป

ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไหน?

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ สาขาใกล้บ้าน

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เข้าทำอย่างไร?

ตรวจสอบสิทธิ์โทร 02 109 2345

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรคนจนได้กี่บาท?

สูงสุดไม่เกิน 315 บาท

เงินค่าไฟฟ้าไม่เข้า ทำอย่างไร?

ติดต่อสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงใกล้บ้าน

ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง