วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงิน สูงสุด 315 บาท

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด รับเงินคืนสูงสุด 315 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด ครม ขยายระยะเวลาสิ้นสุดปกติ กันยายน 2565 เป็น เมษายน 2566 ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าในเมนู e-Money สามารถกดเป็นเงินสดด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2565

สิทธิ์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้สิทธิภายใน กันยาย 2565 อัปเดตล่าสุด ขยายระยะเวลาถึง เมษายน 2566

-> วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้เงินคืน

ขั้นตอนการใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรคนจนรับเงินคืนสูงสุด 315 บาท

ท่านสามารถลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงเดือนเมษายน 2566 โดยจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไปทุกวันที่ 18 ครับ

1 เตรียมบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด

ก่อนที่จะลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาทขอให้ท่านเตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนล่าสุด

ยกตัวอย่าง หากท่านจะลงรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟ 315 บาทจากการไฟฟ้า ในเดือนกันยายน ท่านจะต้องเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือน สิงหาคม หรือ เดือนกันยายน ไว้รอลงทะเบียนครับ

*ให้เลือกเดือนที่เก่าที่สุด โดยระบบจะให้เราเลือกระหว่าง 2 เดือนล่าสุด ในที่นี้ขอให้เลือกเดือน 8

2 อ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านอ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมัครรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2565 – 2566

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 (รอระบบแก้ไขเป็น ก่อน เมษายน 2566)
อ่านเงื่อนไขการสมัครรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง

ข้อมูลที่นำมากรอกลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ณ ปัจจุบัน

จำกัดที่ 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 มิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

ช่องบิลค่าไฟฟ้าจะมีให้เลือก 2 เดือนล่าสุด แนะนำให้เลือกเดือนที่ไม่ใช่เดือนล่าสุด เช่น มีให้เลือกเดือน สิงหาคม และ กันยายน ให้ท่านเลือกเดือน สิงหาคม เป็นต้น

ตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กรอกข้อมูลลงทะเบียนค่าไฟฟ้าเเพื่อรับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยส่วนใหญ่จะผิดที่การป้อนจำนวนเงินค่าไฟฟ้า

ยกตัวอย่าง ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 65 เป็นจำนวนเงิน 259.21 บาท แต่ท่านป้อน 259 บาท แบบนี้คือผิด ที่ถูกต้องจะต้องป้อน 259.21 ด้วย

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าอีกครั้ง
ยืนยัันข้อมูลที่ลงทะเบียนอีกครั้ง

5 ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรียบร้อยแล้ว

ระบบแจ้งบันทึกข้อมูลสำเร็จ คุณได้ทำการบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาทสำเร็จ

ระบบจะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ผู้ส่ง PEA การไฟฟ้า ข้อความว่า หมายเลขผู้ใช้ไฟ ... ลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
ระบบส่ง sms แจ้งไปยังเบอร์โทร เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าเรียบร้อย

หรือ ดูคลิปวิธีการลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟได้จากยูทูป youtube

การชำระเงินค่าไฟฟ้า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าตามกำหนดชำระเงิน เช่น ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน65 ให้ท่านชำระเงินค่าไฟฟ้าก่อนวันที่ 30กันยายน 65  ก็ขอให้ท่านนำเงินค่าไฟฟ้าไปชำระเงินก่อนวันที่ 30 กันยายน 65 เป็นต้น

*การชำระเงินล่าช้าจะมีผลต่อการคืนเงินค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านอาจจะได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ในรอบเดือนถัดไปครับ

 

ตัวอย่าง การดูวันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน สามารถดูได้ที่ด้านล่าสุดของใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างการดูวันที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระ
วันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าเดือน กันยายน 65

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้เงินคืนวันไหน?

เมื่อท่านลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อบแล้ว (ลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวสิทธิ์จะขยายให้อัตโนมัติ) และ ชำระเงินค่าไฟฟ้าตามวันเวลาในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ท่านจะได้รับเงินในรอบเดือนถัดไปทุกวันที่ 18 ครับ

👍 วิธีเช็คเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 (รอระบบแก้ไขเป็น ก่อน เมษายน 2566)
ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง รับเงินคืนสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง

FAQ คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

รวมคำถาม และ คำตอบที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2565 ได้เงินคืนตามจำนวนจริงที่เสียค่าไฟฟ้าไป

ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไหน?

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ สาขาใกล้บ้าน

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เข้าทำอย่างไร?

ตรวจสอบสิทธิ์โทร 02 109 2345

เงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรคนจนได้กี่บาท?

สูงสุดไม่เกิน 315 บาท

เงินค่าไฟฟ้าไม่เข้า ทำอย่างไร?

ติดต่อสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงใกล้บ้าน

ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป