บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง? ได้เงินวันไหน?

อัปเดต :

แจ้งสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือค่าอะไรบ้าง? จ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันไหน? รูดของได้กี่บาท? เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้ที่นี้ ในเดือนเมษายนนี้รับเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มจากเดิมได้ 45 บาทต่อ 3 เดือน แต่เดือนนี้จะได้เพิ่ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 65)

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน 2565

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท (เดือนสุดท้าย)
 3. เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน
 4. ช่วยค่าเดินทาง บขส. 500 บาท
 5. ช่วยค่ารถไฟ 500 บาท
 6. ช่วยค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า / ขสมก. 500 บาท
 7. เงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาท
 8. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
 9. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท
ตารางเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน 2565 รับสิทธิอะไรบ้าง
ตารางเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน 2565

1 วงเงินรูดซื้อสินค้า

ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆเดือน โดยวงเงินที่ได้จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ และจะได้รับตามเกณฑ์รายได้ของท่าน

รูดซื้อของเดือนเมษายน 2565 ได้เท่าไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้วงเงินรูดซื้อสินค้าเดือนเมษายน จะได้เดือนละ 200 – 300 บาท ใช้รูดซื้อของที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC หรือที่ร้านค้าที่มีแอปถุงเงิน หรือร้านค้าที่ร่วมรายการโครงการธงฟ้าประชารัฐ

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์รายได้

ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

2 โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน 2565

ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้ออัตโนมัติ โดยยอดวงเงินจะได้รับในเดือนนี้คือ 200 บาท และเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อนี้

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน รับวงเงินรูดซื้อสินค้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

ในเดือนเมษายน 2565 ท่านจะได้รับวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาทเป็นเดือนสุดท้าย

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อใช้ซื้อของที่ไหนได้บ้าง?

ท่านสามารถซื้อของได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ผ่านเมนู โครงการเพิ่มกำลังซื้อ หรือจะสามารถซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่งที่มีแอปถุงเงินผ่านเมนูโครงการเพิ่มกำลังซื้อ (ต้องสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและจำเป็นต้องมี pin เพื่อยืนยัน)

10 มาตรการช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10 มาตรการช่วยเหลือประชาชนเกียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อก๊าซหุงต้มและใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซได้กับร้านขายก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ โดยก่อนชำระเงินให้ท่านสอบถามพนักงานว่า ใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซด้วยบัตรสวัสดิการแ่หงรัฐเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วิธีใช้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 1. สอบถามพนักงานว่ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่
 2. หากรับ ให้ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพนักงาน
 3. จ่ายค่าก๊าซ หลังจากหักส่วนลดแล้ว
 4. เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

ตัวอย่างการใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ค่าก๊าซ 310 บาท และท่านได้ใช้ส่วนลดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท ดังนั้นท่านจะได้ชำระค่าก๊าซหุงต้มเพียง 310 – 100 = 210 บาทเท่านั้น

1 การชำระเงิน จะใช้ได้เพียง 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มใช้ได้วันไหนบ้าง?

รัฐบาลจะสนับสนุนส่วนลดนี้ทุกๆ 3 เดือนท่านจำเป็นต้องใช้ให้หมดตามรอบ 3 เดือนนั้นๆ (ไม่สามารถสะสมหรือสมทบได้)

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนค่าก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม เมษายน รับ 100 บาท ใช้สิทธิภายใน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65
บัตรคนจนรับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม lpg 100 บาท

*ค่าก๊าซที่ได้ทุกเดือนไม่สามารถสะสม หรือ สมทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้

4 ค่าเดินทาง บขส.

ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินส่วนลดค่าเดินทางในส่วนของการใช้บริการรถ บขส. ได้สูงสุด 500 บาท โดยก่อนที่ท่านจะซื้อตั๋วโดยสารท่านจะต้องแจ้งพนักงานว่า ใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทาง บขส. ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. แจ้งพนักงานว่าจะใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบ้ตรประชาชนให้พนักงาน
 3. หากค่าตั๋วไม่เกิน 500 บาท ท่านจะไม่ได้ชำระเงิน และยอดคงเหลือจะสามารถให้ได้อีกจนกว่าจะหมด
 4. หากค่าตั๋วเกิน 500 บาท ท่านจะต้องจ่ายในส่วนที่เกิน
 5. รับตั๋ว พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

*ไม่สามารถยกเลิกสิทธิการจองตั๋ซได้ แต่ท่านสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ โดยต้องโทรติดต่อ 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

**ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

***ไม่สามารถสะสม หรือ สมทบได้

****ต้องซื้อที่จุดให้บริการเท่านั้น (ซื้อผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ เว็บไซต์จองตั๋วรถ)

 

5 ค่าโดยสารรถไฟในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน ยังใช้ได้

ส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถไฟสูงสุดเดือนละ 500 บาท สามารถใช้ซื้อตั๋วรถไฟได้ทุกสถานี

วิธีใช้สิทธิส่วนลดค่าโดยสารรถไฟด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ยืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานขายตั๋วรถไฟ
 2. พนักงานจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 3. แจ้งจุดหมายปลายทาง
 4. หากยอดเงินคงเหลือมีเพียงพอกับราคาตั๋วท่านก็ไม่ต้องชำระเงิน
 5. หากยอดเงินคงเหลือไม่พอ ท่านจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ
 6. รับตั๋วพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

*ไม่สามารถยกเลิกสิทธิได้ แต่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ตามกฏของการรถไฟแห่งประเทศไทย

6 ค่าโดยสารด้วยรถไฟฟ้า / ขสมก.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นพิเศษ (สัญลักษณ์แมงมุม) หรือ บัตรคนจนรุ่น Hybrid 2 Chips จะมีเฉพาะจังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา เท่านั้น

ท่านสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT, BTS, ARL และรถร่วม ขสมก. ได้สูงสุด 500 บาท/เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ส่วนลดซื้อตั๋วค่าเดินทาง bts บีทีเอส ได้ทุกสาขาสูงสุดเดือนละ 500 บาท
ส่วนลดค่าเดินทาง บีทีเอส bts เดือนละ 500 บาท

7 เงินคืนค่าไฟฟ้า / ส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท

ผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านจุดบริการของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน ถึงจะได้รับสิทธิโดยในเดือนนี้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน 65

👍 วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท

คุณสมบัติผู้ได้เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท

ได้รับเงินคืนส่วนลดค่าไฟฟ้าตอนไหน?

ท่านจะได้รับยอเเงินคืนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-money) ในวันที่ 18 รอบเดือนถัดไป (ขึ้นอยู่กับการชำระค่าไฟฟ้าของแต่ละคน)

ตารางรับเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน 2565

สรุปเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

8 เงินคืนค่าน้ำประปา / ส่วนลดค่าน้ำประปาสูงสุดเดือนละ 100 บาท

ผู้ที่ใช้บริการน้ำประปาจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปาได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 100 บาท ได้ที่จุดให้บริการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ครับ

👍 วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้ได้รับส่วนลดค่าน้ำประปา

 1. จำกัดที่ 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 สิทธิเลขมิเตอร์น้ำประปา
 2. ต้องลงทะเบียนรับสิทธิก่อน
 3. ชำระเงินในรอบบิลค่าบริการก่อน ยอดเงินคืนจะคืนมาให้ในเดือนถัดไปทุกวันที่ 18
 4. เฉพาะผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวงเท่านั้น

*ใช้งานของเทศบาล อบต. จะไม่สามารถรับสิทธินี้ได้

ตารางรับเงินคืนค่าน้ำประปา / ส่วนลดค่าน้ำประปา

สรุปเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนค่าน้ำประปาได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยนะครับ

9 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

เมื่อท่านพิการละมีบัตรประจำตัวผู้พิการซึ่งปกติจะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เมษายน เดือนนี้รับอีก 200 บาท รวมแล้วกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินรวม 1,000 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท / เดือน

กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 200 บาท ในวันที่ 22 ของทุกๆเดือน โดยยอดเงินจะทยอยได้รับช่วงเวลา 9.00 น . – 14.00 น. ท่านสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ตารางโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน

สิทธิผู้พิการรับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาทโอนเงินเข้าบัตรทุกวันที่ 22 ของเดือน
เงินเพิ่มเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาทเข้าบัตรคนจนทุกวันที่ 22 ของเดือน

อ้างอิง กรมบัญชีกลาง, เฟสบุ๊คเพจกรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิเมษายน 2565 หลายรายการ
บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน พ.ศ.2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง