วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564

ครม. มีมติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องค่าน้ำประปาโดยแอดมินเว็บ18peee.comจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รับส่วนลดค่าน้ำประปาฟรีต่ออีก 1ปี (ต.ค. 64 ถึง ก.ย.65)

ส่วนลดค่าน้ำประปา

แบบเก่า คือ

 • 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

แบบใหม่ คือ

 • 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • ค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายส่วนต่างที่เกิน 100 บาท
 • หากค่าน้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปา 100 บาท และจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรี
 2. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
 4. กดปุ่มตกลง
 5. กดปุ่ม ยืนยัน
 6. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะลงได้ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้น้ำประปาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือ กดที่นี่  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง?

ท่านจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่สำคัญดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล จำเป็นต้องตรงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • e-mail อีเมลของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน
 • กปภ. สาขา ให้ระบุ กปภ.สาขา ที่ปรากฏบนบิลค่าน้ำประปา
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ ให้ระบุ ตามบิลค่าน้ำประปา

กปภ. คือ การประปาส่วนภูมิภาค

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรคนจน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง

ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถามด้านบน เช่น คำถามบอกว่า กราฟ(Graph) ก็ให้ท่านกดเลือกรูปกราฟ(Graph รูปที่3) เป็นต้น

 • เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม

*ระบบตรวจสอบสแปม

ตัวอย่างที่ 1 เลือกรูปกราฟ

เลือกหรือกด (Click or touch) กราฟ (Graph) คือ ให้ท่านกดรูปกราฟ (Graph) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 3

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถาม

ตัวอย่างที่ 2 เลือกรูปดินสอ

เลือกหรือกด (Click or touch) ดินสอ (Pencil) คือ ให้ท่านกดรูปดินสอ(Pencil) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 4

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม ในรูปบอกดินสอ ก็ให้เลือกรูปดินสอ
เลือกรูปดินสอให้ตรงกับคำถาม

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ตกลง

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม ตกลง หากท่านตรวจสอบแล้วผิดก็ขอให้แก้ไข

 • กดปุ่ม ตกลง
กดปุ่มตกลงหากข้อมูลที่ป้อนมาถูกต้อง
ป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มตกลง

ขั้นตอนที่ 5 กดยื่นยันข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้นจะปรากฏขึ้นมา เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในการติดตั้งน้ำประปา

 • ชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลเดียวกัน เลือกใช่/ ไม่ใช่
 • กดปุ่ม ยืนยัน
ยื่นยันข้อมูลที่ปรากฏพร้อมกดปุ่ม ยืนยัน
ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา พร้อมกดยื่นยัน

4 สถานะที่พบในการลงทะเบียนค่าน้ำประปา บัตรคนจน

 1. บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 2. เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
 3. เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
 4. เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะที่ 1 บันทึกข้อมุลเรียบร้อยแล้ว

สถานะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คือ ท่านได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 2 เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขบัตรประชาชนนี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีแล้ว

เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 3 เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขน้ำประปานี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว (1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ 1 เลขน้ำประปา)

เลขน้ำประปานี้เคยถูกลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
สถานะเลขน้ำประปาเคยได้รับสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว

สถานะที่ 4 เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง คือ ท่านป้อนเลขที่ผู้ใช้น้ำประปาไม่ถูกต้อง หรือท่านป้อนเลขที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้อง (ให้ท่านดูได้จากบิลค่าไฟฟ้า)

ลงทะเบียนค่าน้ำประปา สถานะเลขน้ำประปา หรือสาขาไม่ถูกต้อง
เลขน้ำประปาหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขข้อมูลในการลงทะเบียน

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลสามารถทำเรื่องได้ที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • บิลค่าน้ำประปาล่าสุด
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

วิธีแก้ไขเมื่อท่านไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟ้าไม่เกิน 315บาท

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มกราคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายเดือนมกราคม 2565

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ.2565 คัดคนจนจริงๆถึงจะได้สิทธิ์ ฐานรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์ดังนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

สิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 รับ 7 สิทธิืพิเศษ เงินคืน เพิ่มกำลังซื้อ วงเงินส่วนลด ค่าก๊าซหุงต้ม