วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564

ครม. มีมติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องค่าน้ำประปาโดยแอดมินเว็บ18peee.comจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รับส่วนลดค่าน้ำประปาฟรีต่ออีก 1ปี (ต.ค. 64 ถึง ก.ย.65)

-> วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ 2566 รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท

ส่วนลดค่าน้ำประปา

แบบเก่า คือ

แบบใหม่ คือ

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. เข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรี
  2. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
  4. กดปุ่มตกลง
  5. กดปุ่ม ยืนยัน
  6. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะลงได้ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้น้ำประปาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือ กดที่นี่  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง?

ท่านจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่สำคัญดังนี้

กปภ. คือ การประปาส่วนภูมิภาค

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรคนจน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง

ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถามด้านบน เช่น คำถามบอกว่า กราฟ(Graph) ก็ให้ท่านกดเลือกรูปกราฟ(Graph รูปที่3) เป็นต้น

*ระบบตรวจสอบสแปม

ตัวอย่างที่ 1 เลือกรูปกราฟ

เลือกหรือกด (Click or touch) กราฟ (Graph) คือ ให้ท่านกดรูปกราฟ (Graph) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 3

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถาม

ตัวอย่างที่ 2 เลือกรูปดินสอ

เลือกหรือกด (Click or touch) ดินสอ (Pencil) คือ ให้ท่านกดรูปดินสอ(Pencil) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 4

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม ในรูปบอกดินสอ ก็ให้เลือกรูปดินสอ
เลือกรูปดินสอให้ตรงกับคำถาม

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ตกลง

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม ตกลง หากท่านตรวจสอบแล้วผิดก็ขอให้แก้ไข

กดปุ่มตกลงหากข้อมูลที่ป้อนมาถูกต้อง
ป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มตกลง

ขั้นตอนที่ 5 กดยื่นยันข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้นจะปรากฏขึ้นมา เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในการติดตั้งน้ำประปา

ยื่นยันข้อมูลที่ปรากฏพร้อมกดปุ่ม ยืนยัน
ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา พร้อมกดยื่นยัน

4 สถานะที่พบในการลงทะเบียนค่าน้ำประปา บัตรคนจน

  1. บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2. เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
  3. เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
  4. เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะที่ 1 บันทึกข้อมุลเรียบร้อยแล้ว

สถานะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คือ ท่านได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 2 เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขบัตรประชาชนนี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีแล้ว

เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 3 เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขน้ำประปานี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว (1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ 1 เลขน้ำประปา)

เลขน้ำประปานี้เคยถูกลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
สถานะเลขน้ำประปาเคยได้รับสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว

สถานะที่ 4 เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง คือ ท่านป้อนเลขที่ผู้ใช้น้ำประปาไม่ถูกต้อง หรือท่านป้อนเลขที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้อง (ให้ท่านดูได้จากบิลค่าไฟฟ้า)

ลงทะเบียนค่าน้ำประปา สถานะเลขน้ำประปา หรือสาขาไม่ถูกต้อง
เลขน้ำประปาหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขข้อมูลในการลงทะเบียน

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลสามารถทำเรื่องได้ที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท