วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564

อัปเดต :

ครม. มีมติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องค่าน้ำประปาโดยแอดมินเว็บ18peee.comจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รับส่วนลดค่าน้ำประปาฟรีต่ออีก 1ปี (ต.ค. 64 ถึง ก.ย.65)

-> วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ 2566 รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท

ส่วนลดค่าน้ำประปา

แบบเก่า คือ

แบบใหม่ คือ

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. เข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรี
  2. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
  4. กดปุ่มตกลง
  5. กดปุ่ม ยืนยัน
  6. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะลงได้ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้น้ำประปาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือ กดที่นี่  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง?

ท่านจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่สำคัญดังนี้

กปภ. คือ การประปาส่วนภูมิภาค

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรคนจน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง

ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถามด้านบน เช่น คำถามบอกว่า กราฟ(Graph) ก็ให้ท่านกดเลือกรูปกราฟ(Graph รูปที่3) เป็นต้น

*ระบบตรวจสอบสแปม

ตัวอย่างที่ 1 เลือกรูปกราฟ

เลือกหรือกด (Click or touch) กราฟ (Graph) คือ ให้ท่านกดรูปกราฟ (Graph) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 3

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถาม

ตัวอย่างที่ 2 เลือกรูปดินสอ

เลือกหรือกด (Click or touch) ดินสอ (Pencil) คือ ให้ท่านกดรูปดินสอ(Pencil) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 4

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม ในรูปบอกดินสอ ก็ให้เลือกรูปดินสอ
เลือกรูปดินสอให้ตรงกับคำถาม

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ตกลง

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม ตกลง หากท่านตรวจสอบแล้วผิดก็ขอให้แก้ไข

กดปุ่มตกลงหากข้อมูลที่ป้อนมาถูกต้อง
ป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มตกลง

ขั้นตอนที่ 5 กดยื่นยันข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้นจะปรากฏขึ้นมา เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในการติดตั้งน้ำประปา

ยื่นยันข้อมูลที่ปรากฏพร้อมกดปุ่ม ยืนยัน
ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา พร้อมกดยื่นยัน

4 สถานะที่พบในการลงทะเบียนค่าน้ำประปา บัตรคนจน

  1. บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2. เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
  3. เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
  4. เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะที่ 1 บันทึกข้อมุลเรียบร้อยแล้ว

สถานะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คือ ท่านได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 2 เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขบัตรประชาชนนี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีแล้ว

เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 3 เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขน้ำประปานี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว (1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ 1 เลขน้ำประปา)

เลขน้ำประปานี้เคยถูกลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
สถานะเลขน้ำประปาเคยได้รับสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว

สถานะที่ 4 เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง คือ ท่านป้อนเลขที่ผู้ใช้น้ำประปาไม่ถูกต้อง หรือท่านป้อนเลขที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้อง (ให้ท่านดูได้จากบิลค่าไฟฟ้า)

ลงทะเบียนค่าน้ำประปา สถานะเลขน้ำประปา หรือสาขาไม่ถูกต้อง
เลขน้ำประปาหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขข้อมูลในการลงทะเบียน

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลสามารถทำเรื่องได้ที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง