สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564

แชร์

ส่งไลน์

ครม. มีมติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องค่าน้ำประปาโดยแอดมินเว็บ18peee.comจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รับส่วนลดค่าน้ำประปาฟรีต่ออีก 1ปี (ต.ค. 64 ถึง ก.ย.65)

ส่วนลดค่าน้ำประปา

แบบเก่า คือ

แบบใหม่ คือ

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. เข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรี
  2. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
  4. กดปุ่มตกลง
  5. กดปุ่ม ยืนยัน
  6. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะลงได้ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้น้ำประปาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือ กดที่นี่  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง?

ท่านจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่สำคัญดังนี้

กปภ. คือ การประปาส่วนภูมิภาค

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปาฟรี บัตรคนจน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง

ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถามด้านบน เช่น คำถามบอกว่า กราฟ(Graph) ก็ให้ท่านกดเลือกรูปกราฟ(Graph รูปที่3) เป็นต้น

*ระบบตรวจสอบสแปม

ตัวอย่างที่ 1 เลือกรูปกราฟ

เลือกหรือกด (Click or touch) กราฟ (Graph) คือ ให้ท่านกดรูปกราฟ (Graph) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 3

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม
ให้ท่านเลือกรูปให้ตรงกับคำถาม

ตัวอย่างที่ 2 เลือกรูปดินสอ

เลือกหรือกด (Click or touch) ดินสอ (Pencil) คือ ให้ท่านกดรูปดินสอ(Pencil) ตามตัวอย่างคือรูปที่ 4

เลือกรูปให้ตรงกับคำถาม ในรูปบอกดินสอ ก็ให้เลือกรูปดินสอ
เลือกรูปดินสอให้ตรงกับคำถาม

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม ตกลง

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม ตกลง หากท่านตรวจสอบแล้วผิดก็ขอให้แก้ไข

กดปุ่มตกลงหากข้อมูลที่ป้อนมาถูกต้อง
ป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มตกลง

ขั้นตอนที่ 5 กดยื่นยันข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้นจะปรากฏขึ้นมา เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในการติดตั้งน้ำประปา

ยื่นยันข้อมูลที่ปรากฏพร้อมกดปุ่ม ยืนยัน
ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา พร้อมกดยื่นยัน

4 สถานะที่พบในการลงทะเบียนค่าน้ำประปา บัตรคนจน

  1. บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2. เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
  3. เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
  4. เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะที่ 1 บันทึกข้อมุลเรียบร้อยแล้ว

สถานะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คือ ท่านได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปาฟรีสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 2 เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขบัตรประชาชนนี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีแล้ว

เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
เลขบัตรประชาชนนี้เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว

สถานะที่ 3 เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค คือ มีผู้นำเลขน้ำประปานี้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว (1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ 1 เลขน้ำประปา)

เลขน้ำประปานี้เคยถูกลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาแล้ว
สถานะเลขน้ำประปาเคยได้รับสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว

สถานะที่ 4 เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

สถานะเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง คือ ท่านป้อนเลขที่ผู้ใช้น้ำประปาไม่ถูกต้อง หรือท่านป้อนเลขที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้อง (ให้ท่านดูได้จากบิลค่าไฟฟ้า)

ลงทะเบียนค่าน้ำประปา สถานะเลขน้ำประปา หรือสาขาไม่ถูกต้อง
เลขน้ำประปาหรือเลขสาขาไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขข้อมูลในการลงทะเบียน

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลสามารถทำเรื่องได้ที่สาขาการประปาส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน