วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565

ขั้นตอนเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 โดยเมื่อเข้าไปเช็คผลการลงทะเบียนท่านจะพบ 2 สถานะ คือ สีเขียว ข้อมูลถูกต้อง และ สีแดง ข้อมูลไม่ถูกต้อง แนะนำวิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่

แผนการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่

-> วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

-> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฉบับสมบูรณ์

-> เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะเวลาดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 1

วิธีตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565

 1. เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด
 4. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565
เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บนเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์มาแล้ว จะพบหน้า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียน 5 ก.ย. 2565 – 19 ต.ค. 2565

กดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแ่หงรัฐ ปุ่มสีส้มเพื่อเช็คสถานะการลงทะเบียน
ปุ่มสีส้ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

เราสามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการป้อนข้อมูลส่วนตัว โดยต้องเป็นข้อมูลบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีไม่ทราบวันเกิด หรือ ไม่ทราบเดือนเกิด ให้ท่านเลือก ไม่ทราบวันเกิด หรือ ไม่ทราบเดือนเกิด

โดยกรอกข้อมูลดังนี้

ป้อนข้อมูลเพื่อเช็คสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 ระบบแสดงสถานะ การลงทะเบียนให้ทราบ

ระบบจะแสดงหน้าผลการลงทะเบียน / ผลการพิจารณาคุณสมบัติ / ผลการยืนยันตัวตน (e-KYC) โดยจะแสดงผล ณ ช่วงเวลาล่าสุดของท่าน ซ้ายไปขวา (สีเขียวคือสถานะปัจจุบัน สีเทาคือ สถานะที่รอผลการพิจารณา)

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะ ผลการลงทะเบียน
ระบบแสดงผลการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแหง่รัฐ 2565

สถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565

ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ จะพบสถานะดังนี้

 1. ยังไม่ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เคยลงทะเบียน
 2. กำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน
 3. ข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปยื่นเอกสารลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้
 4. ข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ต้องทาการลงทะเบียนใหม่
 5. กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะบุคคล
  หมายเหตุ : จากสถานะนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ ยกเว้นตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนจะต้องไปแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้
 6. การลงทะเบียนสมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลถูกต้อง รอพิจารณาคุณสมบัติต่อไป
 7. การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนต้องดาเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารไว้เท่านั้น กรณีทารายการผ่านเว็บไซต์ (สถานะโสด) สามารถไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้
 8. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และผ่านคุณสมบัติของโครงการ รอยืนยันตัวตน (e-KYC) เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 9. ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ
  สามารถยืนอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้
 10. ยืนยันตัวตนสาเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสาเร็จ
 11. ยืนยันตัวตนไม่สาเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่สาเร็จ
ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์
11 สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท