วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียน 2565

คำถามมีมากที่สุดเลยคือ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เอกสารอะไรบ้าง? วันนี้มีคำตอบครับ โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่มีครอบครัว (โสด) และ กลุ่มมีครอบครัว โดยเปิดให้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จุดรับสมัคร และออนไลน์ บนเว็บไซต์

ครอบครัว คือ คู่สมรส และ บุตร หรือ ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุต่ำกว่า 18 ปี
ครอบครัวผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นับแบบนี้

ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

รายละเอียดการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร?

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแบบไม่มีครอบครัว (โสด)

*หากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องส่งข้อมูลเพิ่ม (ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คือ จบกระบวนการเลย)

 

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมัครที่จุดบริการลงทะเบียนจะใช้ตัวจริง

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแบบมีครอบครัว

*สำเนาทุกแผ่นต้องเขียนระบุ “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ (ใช้ประกอบการสมัครโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)

หากมีข้อสงสัย แนะนำสอบถามในกลุ่มเฟสบุ๊ได้ครับ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

*หากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ท่านกรอกข้อมูลเสร็จ จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อนำไปส่งที่จุดบริการ ที่ว่าการอำเภอ เขต

กรณีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีครอบครัว
เอกสารที่จะยื่นสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบมีครอบครัว

หากในวันลงทะเบียนท่านเลือกวิธีไปลงทะเบียนที่จุดบริการและนำคู่สมรส บุตรไปด้วย ท่านไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน ณ จุดรับลงทะเบียนครับ (ดูรูปข้างบนประกอบ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป