สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 / 2022

แชร์

ส่งไลน์

มาแนะนำวิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดครับ โดยท่านที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับ

แนะนำให้ท่านใช้วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าด้วยตัวเองดังนี้

บิลค่าไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และวิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้า
วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าแบบละเอียดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565

 1. โทรศัพท์ 02 – 109 2345
 2. ฟังเสียงตอบรับจากระบบ
 3. กดเลข 3 เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. กดเลข 1 เพื่อตรวจสอบยอดเงินใน e-Money
 5. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก
 6. กดรหัส atm 6 หลัก
 7. ฟังเสียงระบบแจ้งยอดวงเงินที่จะได้รับ

จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 315 บาท และจะได้รับเงินคืนตามยอดเงินจริงที่เสียค่าไฟฟ้าไป

ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำอย่างไร?

เมื่อท่านโทรเช็คเงินคืนค่าไฟฟ้าหรือเช็คยอดเงินแล้วไม่มียอดเงินคืนค่าไฟฟ้า ให้ท่านตรวจสอบตัวเองดังต่อไปนี้ครับ

1 ในเดือนที่ผ่านมาท่านชำระเงินก่อนกำหนดหรือไม่

สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านจำเป็นต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น

ท่านได้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม และด้านล่างของใบแจ้งค่าไฟฟ้าระบุว่า วันครบกำหนดชำระเงิน (Due Date) 25 ม.ค. 2565 หมายความว่า ท่านจะต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565 

วันครบกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า บิลค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บิลค่าไฟฟ้าให้ชำระเงินภายในวันที่

2 ในเดือนที่ผ่านมาท่านใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยหรือไม่?

ตามที่รัฐบาลมีประกาศช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนได จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

ยกตัวอย่าง

ใช้ไฟฟ้า 45 หน่วย ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะระบุยอดเงินที่ต้องชำระคือ 0.00 บาท แบบนี้หมายความว่า ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า เพราะท่านใช้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีอยู่แล้ว

3 ในเดือนที่ผ่านมาท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท หรือไม่?

หลายๆท่านสงสัยว่าทำไหมไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท โดยท่านก็ได้เสียเงินค่าไฟฟ้าไปแล้ว ขออธิบายดังนี้ครับ

ผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท จำเป็นต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท

ยกตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 ท่านได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า 922.53 บาท ซึ่งเกินเงื่อนไขที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า ดังนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ 2 ท่านได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า 280.00 บาท แบบนี้จะเข้าเงื่อนไขการได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า ดังนั้นท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป (แต่ต้องชำระเงินตามกำหนดระยะเวลาด้วย)

ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้า
ท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทจะไม่ได้รับเงินในคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาทหรือยัง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องลงทะเบียนรับสิทธิในการรับเงินคืนค่าไฟฟ้าก่อน โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากลิ้งด้านล่างครับ

ช่องทางลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด
ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะได้เงินคืนค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนไหน?

การให้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขยายระยะเวลาตามมาตรการล่าสุด ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบีนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน)
 2. การไฟฟ้าแจ้งค่าไฟฟ้า และออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า
 3. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในเดือนนั้นๆ
 4. การไฟฟ้าส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง (ตัดสรุปวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ และสรุปข้อมูลให้กรมบัญชีกลางภายในอาทิตย์แรกของเดือนถัดไป)
 5. กรมบัญชีกลางตรวจสอบและโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 ของทุกๆเดือน (จะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขเท่านั้น)

เงินคืนค่าไฟฟ้าจะคือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วน e-Money สามารถกดเป็นเงินสดที่เครื่อง atm ธนาคารกรุงไทย

วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องเข้าเงื่อนไขด้วย

การให้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

หากสงสัยหรือมีวิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าวิธีอื่น โปรดลองโทรสอบถามจากกรมบัญชีกลาง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับ

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดขอเงินคืนค่าไฟฟ้าจากเดิม 230 บาท เป็น 315 บาท
มาตรการเพิ่มความช่วยเหลือค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ้างอิง เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้านครหลวง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคชเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด update app rabbitcash

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช app rabbit cash เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 2.0

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 3,000 – 100,000 บาท ไม่เช็คบูโร สมัครผ่านแอป rabbitcash

วิธีสมัครสินเชื่อคนดีผ่านแอปมันี่ฮับ วงเงิน 50,000 โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครมันนี่ฮับ สินเชื่อออนไลน์ยืมเงินด่วน 30 นาที โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์ ขั้นตอนสมัครมันนี่ฮับ แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมาย moneyhub วงเงินกู้ 50,000 บาท ยืมเงินผ่านแอป money hub

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท