วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 / 2022

อัปเดต :

มาแนะนำวิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดครับ โดยท่านที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับ

แนะนำให้ท่านใช้วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าด้วยตัวเองดังนี้

บิลค่าไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และวิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้า
วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าแบบละเอียดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565

 1. โทรศัพท์ 02 – 109 2345
 2. ฟังเสียงตอบรับจากระบบ
 3. กดเลข 3 เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. กดเลข 1 เพื่อตรวจสอบยอดเงินใน e-Money
 5. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก
 6. กดรหัส atm 6 หลัก
 7. ฟังเสียงระบบแจ้งยอดวงเงินที่จะได้รับ

จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 315 บาท และจะได้รับเงินคืนตามยอดเงินจริงที่เสียค่าไฟฟ้าไป

ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำอย่างไร?

เมื่อท่านโทรเช็คเงินคืนค่าไฟฟ้าหรือเช็คยอดเงินแล้วไม่มียอดเงินคืนค่าไฟฟ้า ให้ท่านตรวจสอบตัวเองดังต่อไปนี้ครับ

1 ในเดือนที่ผ่านมาท่านชำระเงินก่อนกำหนดหรือไม่

สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านจำเป็นต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น

ท่านได้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม และด้านล่างของใบแจ้งค่าไฟฟ้าระบุว่า วันครบกำหนดชำระเงิน (Due Date) 25 ม.ค. 2565 หมายความว่า ท่านจะต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565 

วันครบกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า บิลค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บิลค่าไฟฟ้าให้ชำระเงินภายในวันที่

2 ในเดือนที่ผ่านมาท่านใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยหรือไม่?

ตามที่รัฐบาลมีประกาศช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนได จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

ยกตัวอย่าง

ใช้ไฟฟ้า 45 หน่วย ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะระบุยอดเงินที่ต้องชำระคือ 0.00 บาท แบบนี้หมายความว่า ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า เพราะท่านใช้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีอยู่แล้ว

3 ในเดือนที่ผ่านมาท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท หรือไม่?

หลายๆท่านสงสัยว่าทำไหมไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท โดยท่านก็ได้เสียเงินค่าไฟฟ้าไปแล้ว ขออธิบายดังนี้ครับ

ผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท จำเป็นต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท

ยกตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 ท่านได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า 922.53 บาท ซึ่งเกินเงื่อนไขที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า ดังนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ 2 ท่านได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า 280.00 บาท แบบนี้จะเข้าเงื่อนไขการได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า ดังนั้นท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป (แต่ต้องชำระเงินตามกำหนดระยะเวลาด้วย)

ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้า
ท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทจะไม่ได้รับเงินในคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาทหรือยัง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องลงทะเบียนรับสิทธิในการรับเงินคืนค่าไฟฟ้าก่อน โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากลิ้งด้านล่างครับ

ช่องทางลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด
ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะได้เงินคืนค่าไฟฟ้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนไหน?

การให้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขยายระยะเวลาตามมาตรการล่าสุด ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบีนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน)
 2. การไฟฟ้าแจ้งค่าไฟฟ้า และออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า
 3. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในเดือนนั้นๆ
 4. การไฟฟ้าส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง (ตัดสรุปวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ และสรุปข้อมูลให้กรมบัญชีกลางภายในอาทิตย์แรกของเดือนถัดไป)
 5. กรมบัญชีกลางตรวจสอบและโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 ของทุกๆเดือน (จะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขเท่านั้น)

เงินคืนค่าไฟฟ้าจะคือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วน e-Money สามารถกดเป็นเงินสดที่เครื่อง atm ธนาคารกรุงไทย

วิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องเข้าเงื่อนไขด้วย

การให้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
เงินคืนค่าไฟฟ้า 315 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

หากสงสัยหรือมีวิธีเช็คเงินค่าไฟฟ้าวิธีอื่น โปรดลองโทรสอบถามจากกรมบัญชีกลาง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับ

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดขอเงินคืนค่าไฟฟ้าจากเดิม 230 บาท เป็น 315 บาท
มาตรการเพิ่มความช่วยเหลือค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ้างอิง เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้านครหลวง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง