วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

4.8 แสนราย ได้รับสิทธิเราไม่ทิ้งกันแต่ไม่ผูกบัญชีไว้ให้โอนเงิน

ได้รับสิทธิเราไม่ทิ้งกันแต่ไม่ผูกพร้อมเพย์แก้ไขด่วน

ได้รับสิทธิเราไม่ทิ้งกัน แต่ไม่ผูกบัญชี
ได้รับสิทธิ แต่ไม่ผูกบัญชี

เยียวยาเกษตรกร 5,000 x 3 เดือน

เงินเยียวยาเกษตรกร ยังมีปัญหาการโอน (เหมือนกับโครงการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน) แต่ตอนนี้พบกว่า 4.8 แสนราย ได้รับสิทธิแล้วแต่คลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

ปัญหาเกิดจาก

 1. ไม่แจ้งเลขที่บัญชีไว้รอรับเงิน
 2. บัญชีถูกปิด หรือไม่เคลื่อนไหวนาน

ธกส. ขอให้ทางผู้ได้รับสิทธิ เข้าไปเพิ่มบัญชีในเว็บ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว

กดปุ่มสีแดง เพื่อเพิ่มข้อมูลบัญชี
กดปุ่มสีแดง เพื่อเพิ่มข้อมูลบัญชี

รอบการจ่ายเงินแบ่งกลุ่มดังนี้

เกษตรกรกลุ่มที่ 1

ท่านได้ลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ก่อน 30 เมษายน 2563 มีประมาณ 6.7 ล้านราย

เกษตรกรกลุ่มที่ 2

ท่านได้ลงทะเบียน ระหว่าง 1 – 15 พ.ค. 2563 มีประมาณ 1.57 ล้านราย

*กลุ่มที่ 2 นี้จะจ่ายเงินรอบสุดท้ายคือ 2 มิ.ย. หากท่านไม่ได้รับเงิน สามารถแจ้งอุทธรณ์ ภายใน 5 มิ.ย. นี้

สถานที่รับอุทธรณ์

 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ
 2. สำนักงานประมงจังหวัด / อำเภอ
 3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด / อำเภอ
 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต / เคลือข่าย
 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 6. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 7. เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
 8. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4
 9. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

สามารถตรวจสอบสิทธิและสถานะได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ https://agri.baac.or.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเปิดให้กู้ 30000 - 100000 สำหรบอาชีพค้าขาย ที่ธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 100,000 เพื่อธุรกิจรายย่อย ไม่ใช้คนค้ำ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ธนาคารไทยเครดิตเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ายื่นกู้เงินด่วน ด้วยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 200,000 บาท ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20000 บาท สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่ออนุมัติรายละ 20000 บาท