เตรียมช่วยชาวนาไร่ละ1000บาท ปี 2563/2564

เตรียมช่วยชาวนาไร่ละ1000บาท

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยชายและบริหารข่าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนาย จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งหัวโต๊ะ

👍 สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม

👍 หากลำบาก โทร 1300 เขาช่วย 1-3พันบาท

เห็นชอบให้มีการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2563/2564 โดยหลักการเหมือนการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ผ่านมา

เห็นชอบมาตรการเสริมสุดท้ายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะช่วยในเรื่อง ของค่าบริหารจัดการ และการปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท/ครอบครัว

ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย

 • ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน
  (ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน)
 • ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน
  (ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน)
 • ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน
  (ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน)
 • ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน
  (ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน)
 • ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน
  (ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน)
นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์
นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์

ระยะเวลาโครงการ

 • 1 กันยายน 63 ถึง 31 พฤษภาคม 64

สถานะโครงการตอนนี้

 • รอเข้า ครม. ภายในเดือนตุลาคม

ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปจัดทำรายละเอียดของโครงการประกันรายได้ และให้ทางกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำเสนอต่อที่ ประชุม ครม. ในอาทิตย์นี้

 • ธ.ก.ส.
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงพาณิชย์

กดตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์สถานะครัวเรือนเกษตรกร
ตรวจสอบสิทธิ์สถานะครัวเรือนเกษตรกร

ทางด้านคุณอนุวัต ได้ติดตามข่าวนี้ช่วยอีกแรง หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง