เตรียมช่วยชาวนาไร่ละ1000บาท ปี 2563/2564

อัปเดต :

เตรียมช่วยชาวนาไร่ละ1000บาท

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยชายและบริหารข่าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนาย จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งหัวโต๊ะ

👍 สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม

👍 หากลำบาก โทร 1300 เขาช่วย 1-3พันบาท

เห็นชอบให้มีการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2563/2564 โดยหลักการเหมือนการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ผ่านมา

เห็นชอบมาตรการเสริมสุดท้ายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะช่วยในเรื่อง ของค่าบริหารจัดการ และการปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท/ครอบครัว

ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์
นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์

ระยะเวลาโครงการ

สถานะโครงการตอนนี้

ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปจัดทำรายละเอียดของโครงการประกันรายได้ และให้ทางกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำเสนอต่อที่ ประชุม ครม. ในอาทิตย์นี้

กดตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์สถานะครัวเรือนเกษตรกร
ตรวจสอบสิทธิ์สถานะครัวเรือนเกษตรกร

ทางด้านคุณอนุวัต ได้ติดตามข่าวนี้ช่วยอีกแรง หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง