โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล 2564

อัปเดต :

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2563/2564

แน่นอนแล้ว สำหรับโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน โดยใช้งบประมาณปี 2564 โดยมีเอกสารด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 15 กันยายน 2563 โดยมีแผนสำรวจ 50 จังหวัด (และ + 3 จังหวัดชายแดนใต้)

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดิน พร้อมทั้งมอบเอกสารสิทธิในที่ดินเพิ่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ และการถือครองที่ดิน

👍 วิธีสมัครอีเมลใหม่ เพื่อใช้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

👍 สถานะกู้ฐานราก 30,000 บาทเริ่มเปลี่ยนแล้ว

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางเดินสำรรวจที่ดิน โครงการบอกดิน
โครงการบอกดิน ตารางเดินสำรวจที่ดินทั่วประเทศ

โดยสรุปข่าวตามนี้

 1. เดือนตุลาคม จัดทำแผน
 2. เดือนพฤศจิกายน 2 สัปดาห์แรกของเดือน จะมีการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย(ตอนเช้า)ในทุกๆหมู่บ้าน
 3. เดือนพฤศจิการยน – มิถุนายน 2564 เดินสำรวจที่ดินและงานออกโฉนดให้ประชาชน
 4. เดือนกรกฏาคม 2564 – สรุปผลงาน
 5. เดือนสิงหาคม 2564 – กันยายน 2564 – สะสางงานค้าง

โดยตลอดโครงการที่เดินสำรวจจะมีตัวแทนจากจังหวัดจะมาจัดทำข้อมูลเพื่อทำรายงานเข้าส่วนกลาง

รายชื่อ 50 จังหวัด (เดินสำรวจเพื่ออกโฉนด)

 1. กระบี่
 2. กาญจนบุรี
 3. กาฬสินธุ์
 4. กำแพงเพชร
 5. ขอนแก่น
 6. จันทบุรี
 7. ชลบุรี
 8. ชัยภูมิ
 9. เชียงราย
 10. เชียงใหม่
 11. ตรัง
 12. ตาก
 13. ตราด
 14. นครพนม
 15. นครราชสีมา
 16. นครศรีธรรมราช
 17. นราธิวาส
 18. น่าน
 19. บึงกาฬ
 20. บุรีรัมย์
 21. ประจวบคีรีขันธ์
 22. ปัตตานี
 23. พะเยา
 24. พังงา
 25. พัทลุง
 26. พิษณุโลก
 27. เพชรบุรี
 28. แพร่
 29. มหาสารคาม
 30. มุกดาหาร
 31. ยะลา
 32. ยโสธร
 33. ระยอง
 34. ราชบุรี
 35. ร้อยเอ็ด
 36. ลำปาง
 37. ลำพูน
 38. ศรีสะเกษ
 39. สกลนคร
 40. สตูล
 41. สระบุรี
 42. สงขลา
 43. สุโขทัย
 44. สุราษฎร์ธานี
 45. สุรินทร์
 46. หนองคาย
 47. อุดรธานี
 48. อุตรดิตถ์
 49. อุบลราชธานี
 50. อำนาจเจริญ

รายละเอียดของโครงการเดินสำรวจออกโฉนดให้ประชาชน ให้สอบถามไปยังผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.เพื่อขอรายละเอียดได้เลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง