วิธีติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊ค farmbook doae สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล 67.4.6

เกษตรกรควรมีแอปสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ DOAE Farmbook หรือเรียกง่ายๆว่าแอปฟาร์มบุ๊ค มีวิธีติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊คมาแนะนำเป็นแอปสีเขียวที่มีขึ้นเพื่ออำนวนความสะดวกให้เกษตรกรในการแจ้งเพราะปลูก เก็บเกี่ยว และติดตามข่าวสารต่างๆจากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊ค farmbook เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
เกษตรกรแนะนำติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊ค farmbook ไว้เลย

วิธีติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊ค farmbook เวอร์ชั่นใหม่ 67.4.6

 1. เข้าเว็บไซต์ https://bit.ly/3IKeLld
 2. กดปุ่ม ดาวน์โหลด เพิ่อติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊ค
 3. ยืนยัน ดาวน์โหลดต่อไป
 4. ระบบแจ้ง ให้กด ตกลง
 5. เมื่อ Farmbook.apk ดาวน์โหลดเสร็จ กด เปิด
 6. แจ้งกำลังติดตั้งแอปที่ไม่รู้จัก ให้กด การตั้งค่า
 7. กดอนุญาตจากแหล่งที่มานี้
 8. ต้องการติดตั้งแอปนี้ กด ติดตั้ง
 9. ติดตั้งแอปเรียบร้อย

แอปพลิเคชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผู้เคยแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดแอปสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดแอปฟาร์มบุ๊คตามระบบปฏิบัติการมือถือที่ท่านใช้อยู่ 3 ระบบดังนี้

ในบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างวิธีติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊คสำหรับผู้ใช้มือถือทั่วไป Android นะครับ

ขั้นตอนที่ 2 กดดาวน์โหลด farmbook.apk

เข้าสู่ลิ้งตามขั้นตอนที่ 1 แล้วจะพบกับลิ้งดาวน์โหลด ให้ท่านทำการกดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับ

ในหน้าจอจะพบกับข้อความว่า ไม่มีตัวอย่างที่ใช้ได้ ดาวน์โหลด

กดติดตั้งแอป farmbook.apk
กดดาวน์โหลดไฟล์ farmbook.apk

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นยันดาวน์โหลดแอปฟาร์มบุ๊ค farmbook ต่อไป

ระบบของ google จะแจ้งข้อความว่า Google ไดรฟ์ไม่สามารถสแกนไฟล์นี้เพื่อตรวจสหาไวรัศ ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ดำเนินการได้และอาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ farmbook.apk (14M)

 • กดปุ่ม ดาวน์โหลดต่อไป
ยืนยันดาวน์โหลดไฟล์ farmbook.apk
กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ farmbook.apk ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยัน ตกลง เพื่อดาวน์โหลแอป

ระบบจะแจ้งข้อความว่า ไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอัตรายต่ออุปกรร์ของคุณ คุณยังต้องการเกิบไฟล์ farmbook.apk ไว้ไหม

 • ให้ท่านกดปุ่ม ตกลง
ยืนยันการดาวน์โหลดไฟร์ farmbook.apk ให้กดปุ่มตกลง
กดปุ่มตกลง ยืนยันการดาวน์โหลดแอป farmbook.apk

ขั้นตอนที่ 5 กดเปิดเพื่อติดตั้งแอปฟาร์มบุ๊ค

ให้สังเกตุด้านล่างหน้าจอจะมีการแสดงสถานะการดาวน์โหลดไฟล์แอปฟาร์มบุ๊ค DOAE Farmbook เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 67.4.6

 • สถานะกำลังดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเปิดไฟล์
กดปุ่มไฟล์แอปที่ดาวน์โหลดมา (เปิด)
 • สถานะดาวน์โหลดแอปเสร็จ ให้ท่านกดปุ่ม เปิด
สถานะเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อย กดปุ่มเปิด
กดปุ่มเปิด เมือสถานะดาวน์โหลดแอป

ขั้นตอนที่ 6 ระบบแจ้งกำลังติดตั้งแอปที่ไม่รู้จัก

มือถือจะแจ้งเตือนเพื่อความปลดภัย โดยให้ท่านกดที่ปุ่ม การตั้งค่า ได้เลยครับ

ข้อความแจ้งจากระบบว่า เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักจากแหลงที่มานี้ในโทรศัพท์

ระบบแจ้งให้กดตั้งค่าเพื่ออนุญาติติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักแหล่งที่มา
กดที่ การตั้งค่า เพื่ออนุญาติติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักที่มา

ขั้นตอนที่ 7 เลือกอนุญาตจากแหล่งที่มานี้

ไฟล์ farmbook.apk จะมีให้ดาวน์โหลดเฉพาะผู้ใช้มือถือทั่วไปเท่านั้น และท่านจำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้

 • กดเลือนไปทางขวามือเพื่ออนุญาตการติดตั้งแอป
 • กดลูกศรย้อนกลับ (มุมขวา ด้านบน ของหน้าจอ)

หากท่านไม่ทำขั้นตอนนี้จะไม่สามารถติดตั้งแอป farmbook ฟาร์มบุ๊คได้ครับ

เลือกอนุญาตตั้งตั้งแอปฟาร์มบุ๊คจากแหล่งที่มานี้
อนุญาตติดตั้งแอปจากแหล่งที่มานี้

ขั้นตอนที่ 9 กดติดตั้ง

ระบบแจ้งข้อความว่า ต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหม

 • กด ยกเลิก หากไม่ต้องการติดตั้ง
 • กด ติดตั้ง หากต้องการติดตั้งแอป
กดติดตั้งแอป farmbook ฟาร์มบุ๊คเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 67.4.6
กดติดตั้งแอป farmbook เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

ขั้นตอนที่ 10 ติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้ว

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าจอดังรูปแอปสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลจะเป็นดังรูปนี้ครับ ท่านสามารถนำข้อมูลมากรอกแล้วกดปุ่มเข้าระบบเพื่อใช้งานได้เลยครับ

หน้าจอแอปฟาร์มบุ๊ค farmbook เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 67.4.6
หน้าจอแอปสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล farmbook

แอปฟาร์มบุ๊คมีไว้ทำอะไร

DOAE Farmbook ฟาร์มบุ๊คเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอสิกส์ เป็นแอปรวบรวมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้วยข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของตัวเอง แจ้งข่าวสาร ประกาศภัย การระบาดศัตรูพืช ข้อมูลเตือนภัย

 1. ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตร
 2. ติดตามมาตรการของรัฐ
 3. ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
 4. ตรวจสอบกิจกรรมการเกษตรบนแผนที่ออนไลน์

1 แจ้งปลูก / ปรับปรุง

ท่านสามารถเข้าแอปฟาร์มบุ๊คเพื่อแจ้งเพราะปลูก หรือแจ้งปรับปรุงได้

 • แจ้งปลูก หรือ ปรับปรุงแปลงเดิมโดยไม่ต้องไปสำนักงานเกษตกรอำเภอ
 • ติดตามผลการแจ้งปลูก / ปรับปรุงแปลงเดิมได้บนสมาร์ทโฟน

2 ตรวจสอบข้อมูลแปลง

ทุกอย่างที่มีในสมุดสีเขียว หรือสมุดเกษตรกรของท่านจะปรากฏบนแอปฟาร์มบุ๊ค

 • แสดงโฉนดทั้งหมดที่ขี้นทะเบียนไว้ในสมุดเกษตรกร (สมุดเขียว)
 • ตรวจสอบดูรูปแปลงหรือพิกัดแปลง
 • ตรวจสอบโซนนิ่ง
 • ดูประวัติของแปลงทงการเกษตร

3 สำรวจสมาชิก

ระบบแอป farmbook จะแสดงข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือนที่มีสิทธิในการเพราะปลูกบนโฉนดไว้ด้วย

 • แสดงรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน

4 ติดตามสิทธิ์

ท่านสามารถใช้แอป DOAE Farmbook เพื่อตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ เช่น เงินเยียวยาเกษตรกร เงินช่วยเหลือน้ำท่วม เงินช่วยค่าเก็บเกี่ยว เงินประกันข้าว เป็นต้น

 • ติดตามสิทธิ์ที่ควรได้รับจากภาครัฐ
 • แสดงประวัติของสิทธิ์ที่เคยได้รับ
แอปฟาร์มบุ๊ค farmbook สำหรับเกษตรกรผู้มีสมุดเล่มเขียว
แอปฟาร์มบุ๊ค farmbook เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อพี่น้องเกษตรกร

อ้างอิง กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com