สินเชื่อสมุดเขียวเกษตรกร หรือ สินเชื่อสมุดเกษตรกร จากเมืองไทยแคปปิตอล 5000 บาท

อัปเดต :

เมืองไทยแคปปิตอลเปิดบริการให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรกู้เงินได้แล้ว สินเชื่อสมุดเขียวเกษตรกรตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคลบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล โดยผู้ที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวสามารถยื่นเรื่องขอยืมเงินผ่านสาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้ครับ (อัปเดตบทความ 22 ม.ค. 67 เปิดรับสินเชื่อสมุดเขียวเกษตรกร เป็นบางสาขาเท่านั้น)

หลายๆคนก็เรียก สินเชื่อสมุดเกษตรกร หรือ สินเชื่อสมุดเขียวเกษตรกร หรือ สินเชื่อฉุกเฉินสมุดเกษตรกร 5,000 บาท

สินเชื่อสมุดเขียวเกษตรกร 2567 (สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล)

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรกู้เงินด่วนได้ที่วงเงินครั้งแรก 5,000 บาท

╰➤ วิธีสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ วงเงิน 100,000 บาท

วิธีใช้สมุดเขียวเกษตรกรกู้เงินสินเชื่อสมุดเขียวเกษตรกร เริ่ม 3000 - 5000 บาท ที่เมืองไทยแคปปิตอล
วิธีขอสินเชื่อสมุดเขียวเกษตรกร 5000 บาท

เอกสารที่ใช้ยืมเงินด่วนสินเชื่อทะเบียนเกษตรกร (สินเชื่อส่วนบุคคล)

  1. บัตรประชาชนผู้กู้สินเชื่อ (ตัวจริง)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (1 แผ่น)
  3. สมุดเกษตรกรเล่มสีเขียว (ตัวจริง)

(อ้างอิงจากกลุ่มสินเชื่อ เมืองไทยแคปปิตอล / เพิ่มเติม)

เอกสารที่ 1 บัตรประชาชนผู้กู้ (ตัวจริง)

ท่านจะต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงของท่านให้กับพนักงานสาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลตรวจสอบ (วิธีค้นหาสาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้ฉัน)

*หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ท่านจะต้องมีเอกสารยืนยันแนบให้เจ้าหน้าที่ด้วย

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 แผ่น)

ท่านจะต้องใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน หากท่านไม่สามารถถ่ายเอกสารได้แนะนำให้เอาตัวจริงไปที่สาขาแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายเอกสารให้ โดยพนักงานจะคิดค่าเอกสารประมาณไม่เกิน 5 บาท

เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านควรมีข้อมูลดังนี้

*แนะนำให้ถ่ายเอกสารที่มีข้อมูลของ บ้านเลขที่ อยู่คู่กับข้อมูลหน้าที่มีข้อมูลของเราครับ (ทำให้เป็นเอกสาร 1 แผ่น)

สมุดเกษตรกรกู้เงินด่วนได้ 5พันบาท เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล
วิธีกู้เงินสินเชื่อทะเบียนเกษตรกร 5000 บาท

เอกสารที่ 3 สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียว

ท่านจะต้องยื่นสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเพื่อขอสินเชื่อโดยข้อมูลควรเป็นลักษณะนี้ครับ (อัปเดตข้อมูล: หากท่านไม่มีตราประทับสีแดง และ รูปที่หน้าแรกของสมุดเกษตรกรเล่มเขียว จะไม่ผ่านนะครับ)

เป็นหัวหน้าเกษตรกรได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5,000 บาท หากเป็นผู้มีรายชื่อในสมุดเกษตรกร ได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3,000 บาท

*ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อจะได้มาก หรือ ได้น้อย ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ และในแต่ละสาขาจะพิจารณาไม่เหมือนกันครับ

สินเชื่อเกษตรกร ผ่อนกี่บาท?

การผ่อนสินเชื่อของเมืองไทยแคปปิตอลจะให้ท่านเป็นผู้เลือกตามความสามารถการส่งที่เดือนละเท่าไหร่ โดยจะมีตารางมาให้ ผมขอแนะนำดังนี้ครับ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตรกร หรือสินเชื่อส่วนบุคคล 5พันบาท
สินเชื่อสมุดทะเบียนเกษตรกร 5000 บาท

ถาม ตอบ วิธีขอสินเชื่อด้วยทะเบียนเกษตรกร 5พันบาท

กู้เงินด้วยทะเบียนเกษตรกรได้เงินกี่บาท?

3,000 – 5,000 บาท

ไม่ใช้หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรกู้เงินด้วยสมุดเกษตรกรได้ไหม?

ได้ แต่ต้องมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกร

สินเชื่อทะเบียนเกษตรกรเช็คแบล็คลิสต์ หรือ เครดิตบูโรไหม?

ไม่เช็ค

ใช้สมุดเกษตรกรกู้เงิน กี่วันอนุมัติ?

รับเงินทันที

สมุดทะเบียนเกษตรกรกู้ได้กี่คน?

กู้ได้ 1 คน (แนะนำให้หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเป็นคนกู้เงิน)

ขอสินเชื่อทะเบียนเกษตรกรได้ที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน
สาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน หล่อยกู้เงินเกษตรกร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง