ประกันข้าว 2563 วิธีลงทะเบียนรับไร่ละ 500 บาท

อัปเดต :

วิธีลงทะเบียนรับเงินประกันข้าวปี 2563

โครงการประกันข้าวประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว 2563 โดยในงวดแรกที่มีปัญหาจ่ายไม่ครบหรือจ่ายเกินจากความเป็นจริงและได้ทำการแก้ไขพร้อมเร่งโอนเงินให้เร็วสุด 18 พ.ย. สำหรับ

วงเงินประกันรายได้ให้เกษตรกร กว่า 4.8 หมื่นล้านบาท

👍 วิธีผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน กับ ธกส.

👍 เสนอให้เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท

👍 กู้ออมสิน 1 หมื่นแล้วมาขอกู้อีก 50,000 บาท

สำหรับเงินช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท (ไม่เกิน 10,000 บาท) ธกส. จะเริ่มจ่ายได้วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนประกันข้าว 63

วิธีการแจ้งสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผ่านแอพ farmbook แบบละเอียดครับ

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอพ Farmbook

ให้ท่านกดที่คำว่า “รับ” หรือ “ดาวน์โหลด” และรอจนกว่าการติดตั้งแอพ farmbook จะแล้วเส็จสิ้น / จะมีหน้าจอขอการอนุญาต ขอให้ท่านได้กด “อนุญาต” เพื่อให้แอพ farmbook ได้แจ้งเดือน

ขั้นตอนที่ 2 กดเข้าแอพ farmbook

หลังจากที่ท่านได้ทำการติดตั้งแอพ farmbook เรียบร้อยแล้วให้ท่าน กดเข้าสู่แอพได้เลย

*ในบางครั้งอาจจะมีประกาศจากทางแอพ

ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่ระบบสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

เมื่อท่านได้เข้าสู่หน้านี้แล้ว ให้ท่านป้อนเลขรหัสทะเบียนเกษตรกร (รหัสสมุดสีเขียว) หรือเบอร์โทร

*ท่านจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยได้สมุดสีเขียวเท่านั้น

ป้อนหมายเลขเกษตรกร หรือ เบอร์โทรศัพท์
ป้อนหมายเลขเกษตรกร หรือ เบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 4 อ่านข้อตกลงการให้งานแอพ farmbook

*จำเป็นต้องกดยอมรับเพื่อที่จะทำรายการขอรับเงินประกันข้าวไร่ละ 500 บาท

ยอมรับข้อตกลงการใช้งานแอพ farmbook
ยอมรับข้อตกลงการใช้งานแอพ farmbook

ขั้นตอนที่ 5 เข้าสู่หน้าหลัก สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ในขั้นตอนนี้ขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบอีกรอบว่าระบบได้อับเดตข้อมูลให้ท่านแล้วหรือยัง โดยกดเลือกที่ “แจ้งปลูก

หน้าหลักของสมุดสีเขียวดิจิทัล ก็จะแสดงข้อมูลบางส่วนเช่น

เมนูเกษตรกรสมุดสีเขียว

1 เมนูปรับปรุงทะเบียน

2 เมนูติดตามผล

แจ้งเพราะปลูกข่าว เพื่อขอรับเงินประกันข้าว
แจ้งเพราะปลูกข่าว เพื่อขอรับเงินประกันข้าว

ขั้นตอนที่ 6 เลือกแปลงเอกสารสิทธิ์

หากท่านมีการเพราะปลูกหลายแปลง ขอให้ท่านตรวจสอบทีละแปลงโดยดูได้จาก ปุ่มสีม่วงคำว่า “ครัวเรือน ปี 2563

เลือกแปลงเอกสารสิทธิ์ ที่เราทำการเพราะปลูก
เลือกแปลงเอกสารสิทธิ์ ที่เราทำการเพราะปลูก

ขั้นตอนที่ 7 เลือกกิจกรรมการแจ้งปลูก

ให้ท่านเลื่อนไปด้านล่างสุด จะเจอกับแปลงที่เราทำการเพราะปลูกในปีล่าสุด

7.1 ระบบแสดงวันที่เก็บเกี่ยวให้อัตโนมัติ

หากขึ้นวันที่ในช่อง “เกี่ยววันที่” แล้วขอให้ท่านรอรับเงินประกันข้าวไร่ละ 500 บาทได้เลยครับ

*โดยเมื่อท่านแจ้งเพราะปลูกแล้ว ระบบจะมีการคำนวนวันเก็บเกี่ยวให้อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับพันธ์ข้าว

เลือกกิจกรรมการแจ้งปลูก
เลือกกิจกรรมการแจ้งปลูก

7.2 ระบบยังไม่แจ้งวันเก็บเกี่ยว

หากในช่อง “เกี่ยววันที่” ไม่มีระบุวันที่ไว้ ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้

7.2.1 กดปุ่มลูกศร เพื่อเข้าไปแจ้งวันเก็บเกี่ยวเอง
กดแจ้งวันที่เก็บเกี่ยวข้าว
กดแจ้งวันที่เก็บเกี่ยวข้าว
7.2.2 ป้อนข้อมูล
หัวข้อที่ 1 พื้นที่ปลูก
หัวข้อที่ 2 เนื้อที่ปลูก

ให้ท่านใส่เนื้อที่เพราะปลูก เช่น มี 18 ไร่ ท่านก็ป้อน 18 ไร่ หรือ ป้อนน้อยกว่าจำนวนไร่ที่ขึ้นทะเบียนได้เท่านั้น

*หากต้องการเพิ่มจำนวนเนื้อที่เพราะปลูกมากขึ้นท่านจำเป็นต้องแจ้งที่อำเภอ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลในสมุดสีเขียว

กำหนดเนื้อที่เพราะปลูกข้าว
กำหนดเนื้อที่เพราะปลูกข้าว
หัวข้อที่ 3 ประเภทเกษตรกรรมยั่งยื่น

ให้ท่านป้อนข้อมูลที่ท่านทำอยู่ เช่น เกษตรผสมผสาน เป็นต้น แล้วทำการกดปุ่นสีเขียว “บันทึกการแจ้งปลูก

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบ

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินประกันข้าวไร่ละ 500 บาทได้ผ่านเว็บไซต์

สถานะที่ระบบแจ้ง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้รับสิทธิไร่ละ 500 บาท / ไม่เกิน 10,000 บาท

  1. สำเร็จ หมายถึงท่านได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
  2. อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง ท่านจะได้รับเงินในรอบถัดไป
  3. ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน หมายถึง ระบบไม่มีข้อมูลของท่านโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ
ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ
ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

 

หากมีความคืบหน้าในรอบที่ 3 แอดมินจะแจ้งให้ทราบนะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง