วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

สรุปสิทธิ์พิเศษผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์พิเศษ เงินช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา วงเงินรูดซื้อสินค้า ค่าก๊าซหุงต้ม พร้อมกับเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปลายปีนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนตุลาคม 2564

วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำรุด / หาย

รายการที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ยอดเงินรูดซื้อสินค้าท่านจะได้รับทุกวันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ จำเป็นต้องใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ

เกณฑ์จ่ายเงินวงเงินรูดซื้อสินค้า

1. ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

2. ผู้มีรายได้ 30,000 –  100,000บาทต่อปี

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านราย
โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท

รายการที่ 2 วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะมียอดวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดคนละ 200 บาท โดยท่านจำเป็นต้องใช้วงเงินนี้ให้หมดภายในเดือนตุลาคม 2564

รายการที่ 3 ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ

วงเงินในรายการนี้ท่านจะได้ 500 บาท/เดือนโดยผู้ที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้จะต้องจ่ายผ่าน e-ticket เช่น ใช้บนรถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น

*หากท่านจะใช้เป็นส่วนลดค่ารถร่วม บขส. หรือ ค่ารถไฟ ท่านจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะใช้สิทธิ์ส่วนลดร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + บัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายการที่ 4 ค่าก๊าซหุงต้ม

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดปีงบประมาณ 2565 ท่านจะได้รับเพิ่มจาก 45บาท เป็น 55 บาท รับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มราย 3 เดือน คือ 55 บาท/3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) สามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านก๊าซที่มีป้ายรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ปรับจาก 45 บาท/ 3 เดือน เป็น 55 บาท/ 3 เดือน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด ได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า กดเป็นเงินสดได้

รายการที่ 5 เงินคืนค่าน้ำประปา

วงเงินที่ท่านจะได้รับคืนนี้ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา ก่อนถึงจะได้รับเงินคืน (ลงทะเบียน 1 ครั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้รับเงินคืนตลอดปีงบประมาณ)

รายการที่ 6 เงินคืนค่าไฟฟ้า

ท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท (แบบเก่าจะได้สูงสุด 230 บาท) โดยจะเริ่มสิทธิ์เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน

รายการที่ 7 เงินเพิ่มผู้พิการ

กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 200 บาทต่อเดือน เงินจะเข้าภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 22 ของเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับ (สิทธิ์ผู้พิการ)

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท