เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

อัปเดต :

สรุปสิทธิ์พิเศษผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์พิเศษ เงินช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา วงเงินรูดซื้อสินค้า ค่าก๊าซหุงต้ม พร้อมกับเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปลายปีนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนตุลาคม 2564

วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำรุด / หาย

รายการที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ยอดเงินรูดซื้อสินค้าท่านจะได้รับทุกวันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ จำเป็นต้องใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ

เกณฑ์จ่ายเงินวงเงินรูดซื้อสินค้า

1. ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

2. ผู้มีรายได้ 30,000 –  100,000บาทต่อปี

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านราย
โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท

รายการที่ 2 วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะมียอดวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดคนละ 200 บาท โดยท่านจำเป็นต้องใช้วงเงินนี้ให้หมดภายในเดือนตุลาคม 2564

รายการที่ 3 ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ

วงเงินในรายการนี้ท่านจะได้ 500 บาท/เดือนโดยผู้ที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้จะต้องจ่ายผ่าน e-ticket เช่น ใช้บนรถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น

*หากท่านจะใช้เป็นส่วนลดค่ารถร่วม บขส. หรือ ค่ารถไฟ ท่านจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะใช้สิทธิ์ส่วนลดร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + บัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายการที่ 4 ค่าก๊าซหุงต้ม

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดปีงบประมาณ 2565 ท่านจะได้รับเพิ่มจาก 45บาท เป็น 55 บาท รับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มราย 3 เดือน คือ 55 บาท/3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) สามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านก๊าซที่มีป้ายรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ปรับจาก 45 บาท/ 3 เดือน เป็น 55 บาท/ 3 เดือน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด ได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า กดเป็นเงินสดได้

รายการที่ 5 เงินคืนค่าน้ำประปา

วงเงินที่ท่านจะได้รับคืนนี้ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา ก่อนถึงจะได้รับเงินคืน (ลงทะเบียน 1 ครั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้รับเงินคืนตลอดปีงบประมาณ)

รายการที่ 6 เงินคืนค่าไฟฟ้า

ท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท (แบบเก่าจะได้สูงสุด 230 บาท) โดยจะเริ่มสิทธิ์เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน

รายการที่ 7 เงินเพิ่มผู้พิการ

กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 200 บาทต่อเดือน เงินจะเข้าภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 22 ของเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับ (สิทธิ์ผู้พิการ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง