วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

สรุปสิทธิ์พิเศษผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์พิเศษ เงินช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา วงเงินรูดซื้อสินค้า ค่าก๊าซหุงต้ม พร้อมกับเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปลายปีนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนตุลาคม 2564

วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำรุด / หาย

รายการที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ยอดเงินรูดซื้อสินค้าท่านจะได้รับทุกวันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ จำเป็นต้องใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ

เกณฑ์จ่ายเงินวงเงินรูดซื้อสินค้า

1. ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

2. ผู้มีรายได้ 30,000 –  100,000บาทต่อปี

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านราย
โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท

รายการที่ 2 วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะมียอดวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดคนละ 200 บาท โดยท่านจำเป็นต้องใช้วงเงินนี้ให้หมดภายในเดือนตุลาคม 2564

รายการที่ 3 ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ

วงเงินในรายการนี้ท่านจะได้ 500 บาท/เดือนโดยผู้ที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้จะต้องจ่ายผ่าน e-ticket เช่น ใช้บนรถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น

*หากท่านจะใช้เป็นส่วนลดค่ารถร่วม บขส. หรือ ค่ารถไฟ ท่านจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะใช้สิทธิ์ส่วนลดร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + บัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายการที่ 4 ค่าก๊าซหุงต้ม

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดปีงบประมาณ 2565 ท่านจะได้รับเพิ่มจาก 45บาท เป็น 55 บาท รับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มราย 3 เดือน คือ 55 บาท/3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) สามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านก๊าซที่มีป้ายรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ปรับจาก 45 บาท/ 3 เดือน เป็น 55 บาท/ 3 เดือน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด ได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า กดเป็นเงินสดได้

รายการที่ 5 เงินคืนค่าน้ำประปา

วงเงินที่ท่านจะได้รับคืนนี้ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา ก่อนถึงจะได้รับเงินคืน (ลงทะเบียน 1 ครั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้รับเงินคืนตลอดปีงบประมาณ)

รายการที่ 6 เงินคืนค่าไฟฟ้า

ท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท (แบบเก่าจะได้สูงสุด 230 บาท) โดยจะเริ่มสิทธิ์เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน

รายการที่ 7 เงินเพิ่มผู้พิการ

กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 200 บาทต่อเดือน เงินจะเข้าภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 22 ของเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับ (สิทธิ์ผู้พิการ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป