สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แชร์

ส่งไลน์

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คือ โครงการที่รัฐบาลออกมามีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบในปัจจุบัน โดยจะจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเพิ่มกำลังซื้อรายละไม่เกิน 1,200 บาท (แบ่งจ่าย)

กลุ่มเป้าหมายในโครงการ

 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.65 ล้านราย (ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 2. กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 2.5 ล้านราย (ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน)

โดยผู้ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อสามารถใช้ได้ที่ไหนบ้าง

👍 วิธีเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิไม่สะสม ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาทต่อเดือน
วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาททุกราย โดยสิทธิจะไม่สะสม ท่านต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ (เป็นวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อแบบละเอียด)

 1. เข้าแอปถุงเงิน กดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ
 2. เลือกป้ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. กรอกจำนวนเงิน
 5. เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน
 6. ใส่ PIN หรือ สแกนใบหน้า
 7. ตรวจสอบยอดเงินและกดปุ่มยืนยัน
 8. ระบบได้ชำระเงินเรียบร้อย (มีสลิป)

ขั้นตอนที่ 1 กดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ

โปรดแจ้งร้านค้าว่าท่านจะชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าจะกดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อในแอปถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุด หากร้านค้าไม่เข้าใจวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ โปรดแนะนำทำตามขั้นตอนตามนี้ครับ

เลือกการจ่ายเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

ภายในแอปถุงเงินสำหรับร้านค้าจะมีเมนูในกดวิธีการชำระเงิน คือ เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน

กดเลือกชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เลือกการจ่ายเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำแบบเดี่ยวกับคนที่ต้องการชำระเงินด้วยบัตรประชาชนครับ

ขั้นตอนที่ 3 สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่าน หรือบัตรคนจนให้กับทางร้านค้าเพื่อสแกนชำระเงิน

สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแออปถุงเงินเพื่อชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ร้านค้าสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 ใส่จำนวนเงินที่ต้องจ่าย

ร้านค้าจะกดจำนวนเงินของสินค้าที่ท่านซื้อ เช่น 75 บาท เป็นต้น

ร้านค้าจะระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ป้อนจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน

ในขั้นตอนที่จะมีวิธีที่ท่านต้องยืนยันการชำระเงินอยู่ 2 วิธี

 1. ยืนยันด้วยรหัส PIN
 2. ยืนยันด้วยการสแกนใบหน้า

*หากท่านไม่มีรหัส PIN สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วย

ขั้นตอนที่ 6 ป้อนรหัส pin หรือ สแกนใบหน้า

ก่อนยืนยันแนะนำให้ท่านตรวจสอบยอดเงินว่าตรงกับสินค้าที่ท่าานต้องชำระหรือไม่ เมื่อถูกต้องให้เลือกวิธีการยืนยันการจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ท่านสะดวก

*บางร้านค้าหากท่านเลือกจะใส่รหัส pin ท่านต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบเพราะเขาจะไม่ให้จับโทรศัพท์ของทางร้านค้าเลยแอปมินเว็บสิบแปดปีแนะนำให้ท่านเลือกเป็นสแกนใบหน้าเพื่อชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อแทนครับ

ยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัส pin หรือออาจจะสแกนใบหน้า
ยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัส pin หรือ สแกนใบหน้า

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

เมื่อเข้าสู้ขั้นตอนนี้จะมีหน้าแสดงรายการชำระเงิน โดยมีข้อมูลของทางร้านค้า ข้อมูลผู้ชำระเงิน และจำนวนสินค้าที่ร้านค้าจะได้รับ

ตรวจสอบยอดเงินก่อนกดยืนยันการชำระเงินเพิ่มกำลังซื้อ
ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระพร้อมกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 8 ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ชำระเงินสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกำลังซื้อเสร็จเรียบร้อยร้านค้าจะแสดงสลิปให้กับทางเราทราบ และระบบจะทำการบันทึกสลิปการชำระเงินนี้ไว้ด้วย

รับเงินแล้ว ระบบแจ้งสถานะจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเรียบร้อย
จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าวันไหน ?

ผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อท่านจะได้รับวงเงินรวมตลอดโครงการ 1,200 บาท โดยรัฐบาลจะแบ่งจ่ายดังนี้ครับ

โดยวงเงินโครงการเพิ่มกลังซื้อท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนที่ได้รับสิทธิ เช่น ท่านได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อในวันที่ 1 ก.ค. 64 ท่านจะต้องใช้จ่ายวงเงินให้หมดภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 นี้เท่านั้น (ยอดเงินไม่สะสม)

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว