วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คือ โครงการที่รัฐบาลออกมามีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบในปัจจุบัน โดยจะจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเพิ่มกำลังซื้อรายละไม่เกิน 1,200 บาท (แบ่งจ่าย)

กลุ่มเป้าหมายในโครงการ

 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.65 ล้านราย (ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 2. กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 2.5 ล้านราย (ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน)

โดยผู้ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อสามารถใช้ได้ที่ไหนบ้าง

 • ตอบ ใช้ได้กับร้านค้าที่มีแอปถุงเงิน

👍 วิธีเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิไม่สะสม ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาทต่อเดือน
วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาททุกราย โดยสิทธิจะไม่สะสม ท่านต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ (เป็นวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อแบบละเอียด)

 1. เข้าแอปถุงเงิน กดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ
 2. เลือกป้ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. กรอกจำนวนเงิน
 5. เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน
 6. ใส่ PIN หรือ สแกนใบหน้า
 7. ตรวจสอบยอดเงินและกดปุ่มยืนยัน
 8. ระบบได้ชำระเงินเรียบร้อย (มีสลิป)

ขั้นตอนที่ 1 กดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ

โปรดแจ้งร้านค้าว่าท่านจะชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าจะกดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อในแอปถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุด หากร้านค้าไม่เข้าใจวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ โปรดแนะนำทำตามขั้นตอนตามนี้ครับ

 • แจ้งร้านค้าว่าจะชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • วงเงินภายในบัตรจะมี 200 บาท
 • วงเงินเพิ่มกำลังซื้อจะเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน ก.ค. – ธ.ค. 64
 • วงเงินนี้ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ ท่านจำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในเดือนที่ได้รับวงเงินนี้เท่านั้น
เลือกการจ่ายเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

ภายในแอปถุงเงินสำหรับร้านค้าจะมีเมนูในกดวิธีการชำระเงิน คือ เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน

 • กดเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดเลือกชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เลือกการจ่ายเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำแบบเดี่ยวกับคนที่ต้องการชำระเงินด้วยบัตรประชาชนครับ

ขั้นตอนที่ 3 สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่าน หรือบัตรคนจนให้กับทางร้านค้าเพื่อสแกนชำระเงิน

 • ยื่นบัตรสวัสดิการฯ ให้ทางร้านค้า
สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแออปถุงเงินเพื่อชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ร้านค้าสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 ใส่จำนวนเงินที่ต้องจ่าย

ร้านค้าจะกดจำนวนเงินของสินค้าที่ท่านซื้อ เช่น 75 บาท เป็นต้น

 • ใส่เงินที่ต้องจ่ายให้ร้านค้า
ร้านค้าจะระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ป้อนจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน

ในขั้นตอนที่จะมีวิธีที่ท่านต้องยืนยันการชำระเงินอยู่ 2 วิธี

 1. ยืนยันด้วยรหัส PIN
 2. ยืนยันด้วยการสแกนใบหน้า

*หากท่านไม่มีรหัส PIN สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วย

ขั้นตอนที่ 6 ป้อนรหัส pin หรือ สแกนใบหน้า

ก่อนยืนยันแนะนำให้ท่านตรวจสอบยอดเงินว่าตรงกับสินค้าที่ท่าานต้องชำระหรือไม่ เมื่อถูกต้องให้เลือกวิธีการยืนยันการจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ท่านสะดวก

 • เลือกใส่รหัส pin
 • หรือ เลือกที่จะสแกนใบหน้า

*บางร้านค้าหากท่านเลือกจะใส่รหัส pin ท่านต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบเพราะเขาจะไม่ให้จับโทรศัพท์ของทางร้านค้าเลยแอปมินเว็บสิบแปดปีแนะนำให้ท่านเลือกเป็นสแกนใบหน้าเพื่อชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อแทนครับ

ยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัส pin หรือออาจจะสแกนใบหน้า
ยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัส pin หรือ สแกนใบหน้า

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

เมื่อเข้าสู้ขั้นตอนนี้จะมีหน้าแสดงรายการชำระเงิน โดยมีข้อมูลของทางร้านค้า ข้อมูลผู้ชำระเงิน และจำนวนสินค้าที่ร้านค้าจะได้รับ

 • ตรวจสอบยอดเงินที่จะได้รับ หรือตรวจสอบยอดเงินที่เราจะจ่ายให้ทานร้านค้า
 • กดปุ่ม ยืนยัน เมื่อข้อมูลถูกต้อง
ตรวจสอบยอดเงินก่อนกดยืนยันการชำระเงินเพิ่มกำลังซื้อ
ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระพร้อมกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 8 ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ชำระเงินสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกำลังซื้อเสร็จเรียบร้อยร้านค้าจะแสดงสลิปให้กับทางเราทราบ และระบบจะทำการบันทึกสลิปการชำระเงินนี้ไว้ด้วย

 • ระบบแจ้ง รับเงินแล้ว
รับเงินแล้ว ระบบแจ้งสถานะจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเรียบร้อย
จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าวันไหน ?

ผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อท่านจะได้รับวงเงินรวมตลอดโครงการ 1,200 บาท โดยรัฐบาลจะแบ่งจ่ายดังนี้ครับ

 • 1 ก.ค. ได้รับวงเงิน 200 บาท
 • 1 ส.ค. ได้รับวงเงิน 200 บาท
 • 1 ก.ย. ได้รับวงเงิน 200 บาท
 • 1 ต.ค. ได้รับวงเงิน 200 บาท
 • 1 พ.ย. ได้รับวงเงิน 200 บาท
 • 1 ธ.ค. ได้รับวงเงิน 200 บาท

โดยวงเงินโครงการเพิ่มกลังซื้อท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนที่ได้รับสิทธิ เช่น ท่านได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อในวันที่ 1 ก.ค. 64 ท่านจะต้องใช้จ่ายวงเงินให้หมดภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 นี้เท่านั้น (ยอดเงินไม่สะสม)

อ้างอิง 1, 2

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

วิธีแก้ไขเมื่อท่านไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟ้าไม่เกิน 315บาท

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มกราคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายเดือนมกราคม 2565

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ.2565 คัดคนจนจริงๆถึงจะได้สิทธิ์ ฐานรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์ดังนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

สิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 รับ 7 สิทธิืพิเศษ เงินคืน เพิ่มกำลังซื้อ วงเงินส่วนลด ค่าก๊าซหุงต้ม