วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คือ โครงการที่รัฐบาลออกมามีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบในปัจจุบัน โดยจะจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเพิ่มกำลังซื้อรายละไม่เกิน 1,200 บาท (แบ่งจ่าย)

กลุ่มเป้าหมายในโครงการ

 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.65 ล้านราย (ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 2. กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 2.5 ล้านราย (ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน)

โดยผู้ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อสามารถใช้ได้ที่ไหนบ้าง

👍 วิธีเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิไม่สะสม ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาทต่อเดือน
วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาททุกราย โดยสิทธิจะไม่สะสม ท่านต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ (เป็นวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อแบบละเอียด)

 1. เข้าแอปถุงเงิน กดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ
 2. เลือกป้ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. กรอกจำนวนเงิน
 5. เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน
 6. ใส่ PIN หรือ สแกนใบหน้า
 7. ตรวจสอบยอดเงินและกดปุ่มยืนยัน
 8. ระบบได้ชำระเงินเรียบร้อย (มีสลิป)

ขั้นตอนที่ 1 กดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อ

โปรดแจ้งร้านค้าว่าท่านจะชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าจะกดเลือกเมนูเพิ่มกำลังซื้อในแอปถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุด หากร้านค้าไม่เข้าใจวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ โปรดแนะนำทำตามขั้นตอนตามนี้ครับ

เลือกการจ่ายเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

ภายในแอปถุงเงินสำหรับร้านค้าจะมีเมนูในกดวิธีการชำระเงิน คือ เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน

กดเลือกชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เลือกการจ่ายเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำแบบเดี่ยวกับคนที่ต้องการชำระเงินด้วยบัตรประชาชนครับ

ขั้นตอนที่ 3 สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่าน หรือบัตรคนจนให้กับทางร้านค้าเพื่อสแกนชำระเงิน

สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแออปถุงเงินเพื่อชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ร้านค้าสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 ใส่จำนวนเงินที่ต้องจ่าย

ร้านค้าจะกดจำนวนเงินของสินค้าที่ท่านซื้อ เช่น 75 บาท เป็นต้น

ร้านค้าจะระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ป้อนจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน

ในขั้นตอนที่จะมีวิธีที่ท่านต้องยืนยันการชำระเงินอยู่ 2 วิธี

 1. ยืนยันด้วยรหัส PIN
 2. ยืนยันด้วยการสแกนใบหน้า

*หากท่านไม่มีรหัส PIN สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วย

ขั้นตอนที่ 6 ป้อนรหัส pin หรือ สแกนใบหน้า

ก่อนยืนยันแนะนำให้ท่านตรวจสอบยอดเงินว่าตรงกับสินค้าที่ท่าานต้องชำระหรือไม่ เมื่อถูกต้องให้เลือกวิธีการยืนยันการจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ท่านสะดวก

*บางร้านค้าหากท่านเลือกจะใส่รหัส pin ท่านต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบเพราะเขาจะไม่ให้จับโทรศัพท์ของทางร้านค้าเลยแอปมินเว็บสิบแปดปีแนะนำให้ท่านเลือกเป็นสแกนใบหน้าเพื่อชำระเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อแทนครับ

ยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัส pin หรือออาจจะสแกนใบหน้า
ยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัส pin หรือ สแกนใบหน้า

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

เมื่อเข้าสู้ขั้นตอนนี้จะมีหน้าแสดงรายการชำระเงิน โดยมีข้อมูลของทางร้านค้า ข้อมูลผู้ชำระเงิน และจำนวนสินค้าที่ร้านค้าจะได้รับ

ตรวจสอบยอดเงินก่อนกดยืนยันการชำระเงินเพิ่มกำลังซื้อ
ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระพร้อมกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 8 ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ชำระเงินสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกำลังซื้อเสร็จเรียบร้อยร้านค้าจะแสดงสลิปให้กับทางเราทราบ และระบบจะทำการบันทึกสลิปการชำระเงินนี้ไว้ด้วย

รับเงินแล้ว ระบบแจ้งสถานะจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเรียบร้อย
จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าวันไหน ?

ผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อท่านจะได้รับวงเงินรวมตลอดโครงการ 1,200 บาท โดยรัฐบาลจะแบ่งจ่ายดังนี้ครับ

โดยวงเงินโครงการเพิ่มกลังซื้อท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนที่ได้รับสิทธิ เช่น ท่านได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อในวันที่ 1 ก.ค. 64 ท่านจะต้องใช้จ่ายวงเงินให้หมดภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 นี้เท่านั้น (ยอดเงินไม่สะสม)

ถามตอบเกี่ยวกับวิธีใช้เงินเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คือ อะไร?

เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบในปัจจุบัน

ใครได้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อบ้าง?

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าวันไหน?

จะเข้าทุกๆวันที่ 1 ของเดือน ก.ค. , ส.ค. , ก.ย. , ต.ค. , พ.ย. , ธ.ค. 64

เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อได้กี่บาท?

ได้เดือนละ 200 บาท รับรวมตลอดโครงการ 1,200 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใช้ได้ที่ไหนบ้าง?

ใช้ได้กับร้านค้าที่มีแอปถุงเงิน

 

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป