วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด เดือนสิงหาคม 2564

อัปเดต :

เปิดวิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด สิงหาคม 2564 โดยในเดือนนี้ท่านจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อีก 200 บาท ตามมติ ครม. ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 1,200 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาทนาน 6 เดือน ก.ค. – ธ.ค. 2564

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

 1. โทรเบอร์ 02 109 2345
 2. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กด 3
 3. ตรวจสอบส่วนลดร้านค้าธงฟ้า กด 2
 4. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #
 5. กดรหัสคู่บัตร 6 หลัก ตามด้วย #
 6. ฟังยอดเงินคงเหลือ
 7. ฟังข้อความอีกครั้ง กด * หรือกลับสู่เมนูหลัก กด # หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0
โทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กรกฎาคม 2564
โทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 02 109 2345

1. โทรเบอร์ 02 – 109 2345

ให้ท่านกดเบอร์โทร 02 109 2345 เพื่อตรวจสอบยอดเงิน / วงเงิน / สิทธิพิเศษของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือหากท่านต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงสามารถติดต่อได้

บริการโทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียค่าโทรตามโปรโมชั่นมือถือที่ท่านใช้อยู่ครับ

2. กดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

เหลือกเมนูตามระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้ง ในที่นี้จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรคนจนขอให้ท่าน “กด 3” ครับ

*มีการสลับเมนูที่ 2 กับ เมนูที่ 4

**มีการเพิ่มบริการปลดล็กรหัส atm เข้ามาในเมนูที่ 2

3. กดเลือกว่าจะฟังยอดเงินอะไร

หากต้องการตรวจสอบวงเงินเพื่อรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ให้ท่าน “กด 2” ครับ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท นาน6เดือน
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการพิเศษภาครัก เพิ่มกำลังซื้อ เราชนะ

เมื่อท่านกดเมนูที่ 8 จะมีให้เลือกอยู่ 2 โครงการย่อยคือ

 1. โครงการเราชนะ วงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกินรายละ 9000 บาท
 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ วงเงินใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกินรายละ 1200 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาท เริ่ม กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2564

*มีการเพิ่มเมนูที่ 8 เข้าไป คือเมนูโครงการพิเศษภาครัฐ (กด 1 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ กด 2 โครงการเราชนะ)

4. กดรหัสบัตรสวัสดิการ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรุณากดหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ 16 หลัก หรือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ” #

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด กรกฎาคม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

5. กดรหัส atm คู่บัตร 6 หลัก

ให้ท่านกดรหัสคู่บัตร หรือรหัส atm 6 หลักนั้นเองครับ (หากลืมรหัสให้ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย)

หากท่านลืมรหัส หรือต้องการเปลี่ยนรหัส atm คู่บัตรสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

6. รอฟังยอดเงินที่ระบบแจ้ง

วงเงินสิทธิที่ท่านได้รับจำนวน xxx บาท วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวน xxx บาท

หากท่านฟังไม่ทัน สามารถกดเครื่องหมายดอกจันทร์ ” * ” หรือจะกลับไปสู่เมนูก่อนหน้า “#” หากจะกลับสู่เมนูหลักก็ให้ท่านกด ” 9 ” ได้เลยครับ

เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 4 วิธีดังนี้

 1. โทรเช็คยอดเงิน 02 109 2345
 2. ตรวจสอบที่ตู้ atm กรุงไทย
 3. ตรวจสอบที่เครื่อง EDC
 4. ตรวจสอบที่แอปถุงเงิน (ยอดเงินเพิ่มกำลังซื้อ/เราชนะ)

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน กรกฎาคม 64

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 3. ค่าโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 4. ส่วนลดค่าก๊าชหุงต้ม 45 บาท
 5. เพิ่มเงินคนพิการ 200 บาท
 6. เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
 7. เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท

*เงินเพิ่มผู้พิการ / เงินคืนค่าไฟฟ้า / เงินคืนค่าน้ำประปา ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อน ถึงจะได้รับวงเงินคืนครับ

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2564
ปฏิทินเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน กรกฏาคม 2564

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง