วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด เดือนสิงหาคม 2564

เปิดวิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด สิงหาคม 2564 โดยในเดือนนี้ท่านจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อีก 200 บาท ตามมติ ครม. ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 1,200 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาทนาน 6 เดือน ก.ค. – ธ.ค. 2564

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

 1. โทรเบอร์ 02 109 2345
 2. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กด 3
 3. ตรวจสอบส่วนลดร้านค้าธงฟ้า กด 2
 4. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #
 5. กดรหัสคู่บัตร 6 หลัก ตามด้วย #
 6. ฟังยอดเงินคงเหลือ
 7. ฟังข้อความอีกครั้ง กด * หรือกลับสู่เมนูหลัก กด # หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0
โทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กรกฎาคม 2564
โทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 02 109 2345

1. โทรเบอร์ 02 – 109 2345

ให้ท่านกดเบอร์โทร 02 109 2345 เพื่อตรวจสอบยอดเงิน / วงเงิน / สิทธิพิเศษของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • โทรได้ 24 ชั่วโมง
 • มี 150 คู่สาย

หรือหากท่านต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงสามารถติดต่อได้

 • เวลาราชการ 8.30 – 17.30 น.
 • ในวัน จันทร์ – ศุกร์

บริการโทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียค่าโทรตามโปรโมชั่นมือถือที่ท่านใช้อยู่ครับ

2. กดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

เหลือกเมนูตามระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้ง ในที่นี้จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรคนจนขอให้ท่าน “กด 3” ครับ

 • กด 1 อายัดบัตร
 • กด 2 บริการปลดล็อกรหัส atm และเปลี่ยนรหัส atm
 • กด 3 ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ
 • กด 4 สิทธิประโยชน์ของบัตร
 • กด 8 ติดต่อเจ้าหน้าที่

*มีการสลับเมนูที่ 2 กับ เมนูที่ 4

**มีการเพิ่มบริการปลดล็กรหัส atm เข้ามาในเมนูที่ 2

3. กดเลือกว่าจะฟังยอดเงินอะไร

หากต้องการตรวจสอบวงเงินเพื่อรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ให้ท่าน “กด 2” ครับ

 • กด 1 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
 • กด 2 ส่วนลดร้านค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐ
 • กด 3 ค่าก๊าซหุงต้ม
 • กด 4 ค่าโดยสารรถเมย์ ขสมก. และสถานีรถไฟฟ้าไต้ดิน MRT
 • กด 5 ค่าโดยสารรถ บขส.
 • กด 6 ค่าโดยสารรถไฟ
 • กด 7 แก๊ซ LPG ปตท.
 • กด 8 โครงการพิเศษภาครัฐ
 • กด 9 กลับสู่เมนูหลัก
โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท นาน6เดือน
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการพิเศษภาครัก เพิ่มกำลังซื้อ เราชนะ

เมื่อท่านกดเมนูที่ 8 จะมีให้เลือกอยู่ 2 โครงการย่อยคือ

 1. โครงการเราชนะ วงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกินรายละ 9000 บาท
 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ วงเงินใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกินรายละ 1200 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาท เริ่ม กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2564

*มีการเพิ่มเมนูที่ 8 เข้าไป คือเมนูโครงการพิเศษภาครัฐ (กด 1 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ กด 2 โครงการเราชนะ)

4. กดรหัสบัตรสวัสดิการ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรุณากดหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ 16 หลัก หรือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ” #

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น 9310 0610 0000 0000 # เป็นต้น
 • บัตรประชาชน เช่น 1234 5678 9012 3 # เป็นต้น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด กรกฎาคม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

5. กดรหัส atm คู่บัตร 6 หลัก

ให้ท่านกดรหัสคู่บัตร หรือรหัส atm 6 หลักนั้นเองครับ (หากลืมรหัสให้ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย)

 • เช่น 123 456 # เป็นต้น

หากท่านลืมรหัส หรือต้องการเปลี่ยนรหัส atm คู่บัตรสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

6. รอฟังยอดเงินที่ระบบแจ้ง

วงเงินสิทธิที่ท่านได้รับจำนวน xxx บาท วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวน xxx บาท

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาทท่านจะได้รับวงเงิน 300 บาท
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 – 100,000 บาท จะได้วงเงิน 200 บาท

หากท่านฟังไม่ทัน สามารถกดเครื่องหมายดอกจันทร์ ” * ” หรือจะกลับไปสู่เมนูก่อนหน้า “#” หากจะกลับสู่เมนูหลักก็ให้ท่านกด ” 9 ” ได้เลยครับ

เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 4 วิธีดังนี้

 1. โทรเช็คยอดเงิน 02 109 2345
 2. ตรวจสอบที่ตู้ atm กรุงไทย
 3. ตรวจสอบที่เครื่อง EDC
 4. ตรวจสอบที่แอปถุงเงิน (ยอดเงินเพิ่มกำลังซื้อ/เราชนะ)

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน กรกฎาคม 64

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 3. ค่าโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 4. ส่วนลดค่าก๊าชหุงต้ม 45 บาท
 5. เพิ่มเงินคนพิการ 200 บาท
 6. เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
 7. เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท

*เงินเพิ่มผู้พิการ / เงินคืนค่าไฟฟ้า / เงินคืนค่าน้ำประปา ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อน ถึงจะได้รับวงเงินคืนครับ

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2564
ปฏิทินเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน กรกฏาคม 2564

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า เงินคืนกรมบัญชีกลางโอนเงินให้สูงสุด 315บาท 25 พ.ย. 64

25 พ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าเงินเข้าแล้ว

กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า สูงสุดครอบครัวละ 315บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจน 500 บาท

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 500 บาท

บัตรคนจน 13.5 ล้านสิทธิสามารถใช้สิทธิ 500 บาทโดยมีวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 8 ขั้นตอนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ