บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2565 รับสิทธิอะไรบ้าง กดเป็นเงินสดได้ไหม

อัปเดต :

กรมบัญชีกลางชีแจงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ 2565 รับสิทธิประโยชน์ในเดือนมกราคม 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง พร้อมกับมีหลายรายการที่สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดจากตู้ atm ธนาคารกรุงไทยได้ เช่นเงินคืนค่าไฟฟ้า เงินคืนค่าน้ำประปา และเงินเพิ่มกลุ่มผู้พิการ เป็นต้น

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน มกราคม 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

 1. วงเงินซื้อสินค้า 200 บาท / 300 บาทต่อเดือน
 2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 3. ส่วนลดค่าเดินทาง บขส. 500 บาทต่อเดือน
 4. ส่วนลดค่าเดินทาง รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 5. ส่วนลดค่าเดินทาง รถไฟฟ้า (MRT + BTS + ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 6. เงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาทต่อเดือน
 7. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาทต่อเดือน
 8. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดิอน
 9. พิเศษ ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทในเดือนมกราคม 2565 จากกระทรวงพลังงาน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2565 ได้ 9 สิทธิประโยชน์ดังนี้ครับ
ตารางเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2565

สิทธิ์ที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาทต่อเดือน

ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจะให้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เกณฑ์จ่ายเงินให้ผู้มีรายได้น้อยมี 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาท ต่อคนต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาท ต่อคนต่อเดือน

วิธีหาร้านธงฟ้าประชารัฐใกล้บ้าน

 1. เข้าเว็บไซต์ https://shop.moc.go.th/shop
 2. กดเลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล หรือป้อนชื่อร้านค้า
 3. กดปุ่ม ค้นหา
ป้ายร้านธงฟ้าประชารัฐ ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ร้านค้านี้
ร้านค้าที่ร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

สิทธิ์ที่ 2 ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม LPG 45 บาทต่อ 3 เดือน

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดจะให้คนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มในบัตรคนจนจะถูกแบ่งจ่ายเป็นรอบ

โดยรวมแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มคนละ 180 บาทตลอดปีงบประมาณ 2565

วงเงินค่าก๊าซหุงต้ม ไม่สามารถสะสม หรือ สมทบไปใช้ในรอบอื่นได้ จำเป็นต้องใช้ให้หมดในรอบนั้นๆ และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

สิทธิ์ที่ 3 ส่วนลดค่าเดินทางรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางด้วยรถ บขส. สูงสุดเดือนละ 500 บาท โดยก่อนชำระเงินจะต้องแจ้งพนักงานขายตั๋วว่าจะใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทาง รถ บขส. ด้วยก่อนทุกครั้ง

วิธีใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด

 1. แจ้งพนักงานขายตั๋วว่าจะใช้สิทธิ
 2. ยื่นบัตรประชาชนเรา และบัตรสวัสดิการฯ ของเราให้เจ้าหน้าที่
 3. แจ้งรายละเอียด เช่น จุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง เป็นต้น
 4. หากค่าโดยสารไม่เกินวงเงินสิทธิ ท่านไม่ต้องเสียค่าตั๋ว
 5. หากค่าโดยสารท่านเกินราคาตั๋ว เช่น ค่าโดยสาร 610 บาท ท่านจะต้องจ่ายเงินส่วนที่เกินคือ 110 บาท ให้พนักงานขายตั๋ว เป็นต้น
 6. รับตั๋ว รับบัตรสวัสดิการฯ รับบัตรประชาชน คืน
 7. เก็บขั่วตั๋วโดยสารไว้เป็นหลักฐาน

*เมื่อท่านซื้อตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ จะสามารถเปลี่ยนได้แค่วันเดินทางเท่านั้น

** เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด โปรดตรวจสอบหรือสอบถามได้ที่จุดบริการ

เงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทาง บขส 500 บาทต่อเดือน
วิธีใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทาง บขส สูงสุด 500 บาท/เดือน

สิทธิ์ที่ 4 ส่วนลดค่าเดินทางรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ท่านจะได้รับสิทธิซื้อตั๋วรถไฟสูงสุดได้เดือนละ 500 บาท โดยวงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถสมทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับ

วิธีซื้อตั๋วรถไฟด้วยบัตรคนจนล่าสุด

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ขายตั๋วรถไฟว่าจะใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทาง
 2. ยื่นบัตรคนจน และบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่
 3. แจ้งสถานีปลายทาง
 4. เจ้าหน้าที่ขายตั๋วรถไฟจะแจ้งราคาให้ทราบ
 5. หากราคาต่ำกว่าส่วนลดท่านจะไม่ได้เสียค่าตั๋วรถไฟ
 6. หากราคาสูงกว่าส่วนลดค่าเดินทาง รถไฟ ท่านจะต้องเสียเงินส่วนที่เกิน เช่น ค่าตั๋วรถไฟ 510 บาท ท่านจะต้องเสียเงินอีก 10 บาทให้พนักงานขายตั๋วครับ
 7. รับตั๋ว รับบัตรคนจน และ บัตรประชาชนคืน

แนะนำดูคลิปการซื้อตั๋วรถไฟด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากช่อง Sisaket channel ประกอบครับ

วิธีซื้อตั๋วรถไฟด้วยสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
ซื้อตั๋วรถไฟด้วยบัตรสวัสดิการฯ

สิทธิ์ที่ 5 ส่วนลดค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT BTS ARL และ ขสมก. 500 บาทต่อเดิอน

ท่านจะได้รับส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสูงสุดเดือยละ 500 บาท โดยและซื้อตั๋วผ่านระบบ e-Ticket วงเงินส่วนลดนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสมทบไปใช้ในเดือนอื่นๆได้ครับ

วิธีซื้อตั๋วรถไฟฟ้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

 1. ยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงสถานีปลายทาง
 3. จำเป็นต้องมีวงเงินส่วนลดคงเหลือขั้นต่ำ 16 บาท เพื่อใช้ออกตั๋ว e-Ticket ราคาต่ำที่สุดได้
 4. หากวงเงินต่ำกว่า 16 บาท ท่านจะต้องเสียเงินส่วนที่ขาด เช่น วงเงินในบัตรมี 10 บาท ราคาตั๋ว 16 บาท ท่านจะต้องจ่ายเงินสด 6 บาทครับ
 5. จะซื้อตั๋วได้ครั้งละ 2 ใบ สำหรับเดินทางขาไปและขากลับ

ใน 1 เดือนท่านจะซื้อกี่ครั้งก็ได้ แต่มีวงเงินให้ 500 บาทเท่านั้น

วิธีซื้อตั๋วรถไฟฟ้า bts ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าด้วยบัตรสวัสดิการฯ

สิทธิ์ที่ 6 เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน

ครม. มีมติขยายความช่วยเหลือเงินช่วยค่าไฟฟ้าจากเดิมช่วยเหลือที่ 230 บาท ในปีงบประมาณ 2565 นี้ปรับเพิ่มช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ เป็น 315 บาท โดยมีผล 1 ปี ตั้งแต่ ต.ค 64 – ก.ย. 65 โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท

 1. จำกัด 1 บัตรสวัสดิการฯ / 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 2. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท / เดือน
 3. จ่ายค่าไฟฟ้าไปก่อน กรมบัญชีกลางจะคืนเงินตามจริงให้ในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย จะไม่ได้รับสิทธิ (รัฐบาลให้ใช้ไฟฟ้าฟรีอยู่แล้ว)
 5. ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้า
 6. เริ่ม ต.ค. 64 – ก.ย. 65
 7. สามารถกดเงินคืนค่าไฟฟ้าได้จากบัตรสวัสดิการฯ ตู้ atm ธนาคารกรุงไทย
วิธีสมัครรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาท

วิธีลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท/เดือน

 1. เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
 2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการขอสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้า
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. ยืนยันข้อมูล
 5. บันทึกข้อมูล
 6. ระบบจะแจ้งผลการสมัครผ่านหน้าจอ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสูงสุด 315 บาท/เดือน

สิทธิ์ที่ 7 เงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาทต่อเดือน

ครม. ได้ขยายวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรออกไปอีก 1 ปี คือ ช่วยค่าน้ำตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม

วิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาสูงสุดเดือนละ 100 บาท

 1. เข้าเว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ การประปานครหลวง
 2. ป้อนข้อมูลการใช้น้ำให้ครบถ้วน
 3. ยืนยันภาพที่ปรากฏให้ตรงกับข้อความ
 4. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม ตกลง
 5. กดยืนยันข้อมูล
 6. ระบบจะแจ้งผลการสมัครรับสิทธิให้ทราบ

หากท่านต้องการศึกษาวิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาแบบละเอียดกดอ่านเพิ่มเติมได้จากที่นี้ครับ

 

ครม. ขยายมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าไฟฟ้า น้ำประปาต่อไปอีก 1 ปี
ช่วยค่าน้ำประปาต่อไปอีก 1 ปี รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท

สิทธิ์ที่ 8 เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท ซึ่งเงินนี้จะโอนเข้าทุกๆวันที่ 22 ของเดือน และสามารถกด atm เป็นเงินสดออกมาได้ครับ

ผู้พิการที่ได้รับสิทธิเงินเพิ่มผู้พิการมีคุณสมบัติดังนี้

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางสิทธิเงินเพิ่มผู้พิการ 2565

สิทธิ์พิเศษ ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพลังงาน ส่วนลดค่าก๊าซ 100 บาท เฉพาะเดือนมกราคม

และในปี 2565 ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม LPG อีก 100 บาท ซึ่งไม่รวมเงินช่วยเหลือที่ได้ 45 บาทต่อ 3 เดือนนะครับ เป็นของขวํญปีใหม่จากกระทรวงพลังงานครับ

อ่านเพิ่มเติม https://18pee.com/sawatdikanhangrat-jan-2565/#gas

เรื่องที่เกี่ยวข้อง