9 สิทธิประโชยน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มกราคม 65 รับเงิน 9 รายการ

เช็ก 9 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 รับ 7 หมวดหมู่ 9 รายการพร้อมสิทธิประโยชน์มีหลายรายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ เช่นสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินคืนค่าน้ำประปา เป็นต้น

เช็กสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มกราคม 2565

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 3. เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท (ของขวัญปีใหม่)
 4. ช่วยค่าเดินทาง บขส. 500 บาท
 5. ช่วยค่ารถไฟ 500 บาท
 6. ช่วยค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า / ขสมก. 500 บาท
 7. เงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาท
 8. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
 9. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนมกราคม 2565 รับหลายสิทธิหลายรายการกดเป็นเงินสดได้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มกราคม 2565

1 วงเงินรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดทุกๆเดือน โดยวงเงินที่ได้จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ และจะได้รับตามเกณฑ์รายได้ของท่าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนมกราคมได้เงินเท่าไร?

วงเงินรูดซื้อสินค้าเดือนมกราคม 2565 จะได้ 200 – 300 บาท ใช้รูดซื้อของที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2565 ตามเกณฑ์รายได้ดังนี้ครับ

 • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าจำนวน 300 บาท ใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 – 31 มกราคม 2565
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินรูดซื้อของจำนวน 200 บาท ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565

2 เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม วงเงิน 45 บาทใช้สิทธิภายใน 3 เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสามารถซื้อก๊าซหุงต้มและใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซได้กับร้านขายก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ โดยก่อนชำระเงินให้ท่านสอบถามพนักงานว่า “ขอใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

วิธีใช้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 1. สอบถามพนักงานว่ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่
 2. หากรับ ให้ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพนักงาน
 3. จ่ายค่าก๊าซ หลังจากหักส่วนลดแล้ว
 4. เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

ตัวอย่างการใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ค่าก๊าซ 310 บาท และท่านได้ใช้ส่วนลดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 45 บาท ดังนั้นท่านจะได้ชำระค่าก๊าซหุงต้มเพียง 310 – 45 = 265 บาทเท่านั้น

1 การชำระเงิน จะใช้ได้เพียง 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มใช้ได้วันไหนบ้าง?

รัฐบาลจะสนับสนุนส่วนลดนี้ทุกๆ 3 เดือนท่านจำเป็นต้องใช้ให้หมดตามรอบ 3 เดือนนั้นๆ (ไม่สามารถสะสมหรือสมทบได้)

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม

 • รอบที่ 1 เดือน ก.ย. – ธ.ค. 64
 • รอบที่ 2 เดือน ม.ค. – มี.ค. 65
 • รอบที่ 3 เดือน เม.ย. – มิ.ย. 65
 • รอบที่ 4 เดือน ก.ค. – ก.ย. 65
เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม lpg 45บาท ใช้สิทธิในระยะเวลา 3 เดือน
เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม LPG 45 บาท ต่อ 3เดือน

*ค่าก๊าซที่ได้ทุกเดือนไม่สามารถสะสม หรือ สมทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้

3 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม พิเศษของขวัญปีใหม่จากระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานมอบของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 คือ ช่วยค่าก๊าซหุงต้ม LPG จำนวน 100 บาท ใช้สิทธิได้ 1 – 31 มกราคม 2565

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอย
 • ส่วนลด 100 บาท
 • ใช้สิทธิได้ 1 – 31 มกราคม 2565

4 ค่าเดินทาง บขส.

ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินส่วนลดค่าเดินทางในส่วนของการใช้บริการรถ บขส. ได้สูงสุด 500 บาท โดยก่อนที่ท่านจะซื้อตั๋วโดยสารท่านจะต้องแจ้งพนักงานว่า ใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทาง บขส. ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

 1. แจ้งพนักงานว่าจะใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบ้ตรประชาชนให้พนักงาน
 3. หากค่าตั๋วไม่เกิน 500 บาท ท่านจะไม่ได้ชำระเงิน และยอดคงเหลือจะสามารถให้ได้อีกจนกว่าจะหมด
 4. หากค่าตั๋วเกิน 500 บาท ท่านจะต้องจ่ายในส่วนที่เกิน
 5. รับตั๋ว พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

*ไม่สามารถยกเลิกสิทธิการจองตั๋ซได้ แต่ท่านสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ โดยต้องโทรติดต่อ 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

**ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

***ไม่สามารถสะสม หรือ สมทบได้

****ต้องซื้อที่จุดให้บริการเท่านั้น (ซื้อผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ เว็บไซต์จองตั๋วรถ)

5 ค่าโดยสารรถไฟ

ส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถไฟสูงสุดเดือนละ 500 บาท สามารถใช้ซื้อตั๋วรถไฟได้ทุกสถานี

วิธีใช้สิทธิส่วนลดค่าโดยสารรถไฟด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

 1. ยืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานขายตั๋วรถไฟ
 2. พนักงานจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 3. แจ้งจุดหมายปลายทาง
 4. หากยอดเงินคงเหลือมีเพียงพอกับราคาตั๋วท่านก็ไม่ต้องชำระเงิน
 5. หากยอดเงินคงเหลือไม่พอ ท่านจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ
 6. รับตั๋วพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

*ไม่สามารถยกเลิกสิทธิได้ แต่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ตามกฏของการรถไฟแห่งประเทศไทย

6 ค่าโดยสารด้วยรถไฟฟ้า / ขสมก.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นพิเศษ (สัญลักษณ์แมงมุม) หรือ บัตรคนจนรุ่น Hybrid 2 Chips จะมีเฉพาะจังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา เท่านั้น

ท่านสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT, BTS, ARL และรถร่วม ขสมก. ได้สูงสุด 500 บาท/เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นพิเศษ บัตรคนจนรุ่นพิเศษ Hybrid 2 chips บัตรแมงมุม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน บัตรแมงมุม

7 เงินคืนค่าไฟฟ้า / ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านจุดบริการของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน ถึงจะได้รับสิทธิ

👍 วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท

คุณสมบัติผู้ได้เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท

 • 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ 1 สิทธิหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • จะได้รับเงินช่วยเหลือตามบิลที่จ่ายไฟฟ้าในเดือนนั้นๆ แต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีแล้ว)
 • ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทในเดือนนั้นๆ
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 50 หน่ายจะไม่ได้รับเงินคืน (เพราะรัฐบาลอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีกับกลุ่มนี้อยู่แล้ว)
 • ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อน
 • ต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าก่อน เงินคืน หรือเงินส่วนลดค่าไฟฟ้าจะคืนกลับไปให้ในเดือนถัดไปวันที่ 18
 • รับสิทธิได้ วันนี้ – ก.ย. พ.ศ. 2565

ได้รับเงินคืนส่วนลดค่าไฟฟ้าตอนไหน?

ท่านจะได้รับยอเเงินคืนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-money) ในวันที่ 18 รอบเดือนถัดไป (ขึ้นอยู่กับการชำระค่าไฟฟ้าของแต่ละคน)

 • 1-2 เดือนหลังชำระค่าไฟฟ้า
 • สามารถเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนค่าไฟฟ้าได้ที่ 02 – 109 -2345

8 เงินคืนค่าน้ำประปา / ส่วนลดค่าน้ำประปา

จากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผู้ที่ใช้บริการน้ำประปาจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปาได้สูงสุดไม่เิกนเดือนละ 100 บาท ได้ที่จุดให้บริการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ครับ

👍 วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้ได้รับส่วนลดค่าน้ำประปา

 1. จำกัดที่ 1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ 1 สิทธิเลขมิเตอร์น้ำประปา
 2. ต้องลงทะเบียนรับสิทธิก่อน
 3. ชำระเงินในรอบบิลค่าบริการก่อน ยอดเงินคืนจะคืนมาให้ในเดือนถัดไปทุกวันที่ 18
 4. เฉพาะผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวงเท่านั้น

*ใช้งานของเทศบาล อบต. จะไม่สามารถรับสิทธินี้ได้

ตารางรับเงินคืนค่าน้ำประปา / ส่วนลดค่าน้ำประปา

สรุปเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินคืนค่าน้ำประปาได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยนะครับ

 • ชำระเดือน ต.ค. จะได้รับเงินคืน 25 พ.ย. 64
 • ชำระเดือน พ.ย. จะได้รับเงินคืน 18 ธ.ค. 64
 • ชำระเดือน ธ.ค. จะได้รับเงินคืน 18 ม.ค. 65
 • ชำระเดือน ม.ค. จะได้รับเงินคืน 18 ก.พ. 65
 • ชำระเดือน ก.พ. จะได้รับเงินคืน 18 มี.ค. 65
 • ชำระเดือน มี.ค. จะได้รับเงินคืน 18 เม.ย. 65
 • ชำระเดือน เม.ย. จะได้รับเงินคืน 18 พ.ค. 65
 • ชำระเดือน พ.ค. จะได้รับเงินคืน 18 มิ.ย. 65
 • ชำระเดือน มิ.ย. จะได้รับเงินคืน 18 ก.ค. 65
 • ชำระเดือน ก.ค. จะได้รับเงินคืน 18 ส.ค. 65
 • ชำระเดือน ส.ค. จะได้รับเงินคืน 18 ก.ย. 65
 • ชำระเดือน ก.ย. จะได้รับเงินคืน 18 ต.ค. 65

9 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

เมื่อท่านพิการละมีบัตรประจำตัวผู้พิการซึ่งปกติจะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 200 บาท รวมแล้วกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินรวม 1,000 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท / เดือน

กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 200 บาท ในวันที่ 22 ของทุกๆเดือน โดยยอดเงินจะทยอยได้รับช่วงเวลา 9.00 น . – 14.00 น. ท่านสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

 • วันที่ 22 ต.ค. 64
 • วันที่ 22 พ.ย. 64
 • วันที่ 22 ธ.ค. 64
 • วันที่ 22 ม.ค. 65
 • วันที่ 22 ก.พ. 65
 • วันที่ 22 มี.ค. 65
 • วันที่ 22 เม.ย. 65
 • วันที่ 22 พ.ค. 65
 • วันที่ 22 มิ.ย. 65
 • วันที่ 22 ก.ค. 65
 • วันที่ 22 ส.ค. 65
 • วันที่ 22 ก.ย. 65

ตารางโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน

 • วันที่ 8 ต.ค. 64
 • วันที่ 10 พ.ย. 64
 • วันที่ 9 ธ.ค. 64
 • วันที่ 10 ม.ค. 65
 • วันที่ 10 ก.พ. 65
 • วันที่ 10 มี.ค. 65
 • วันที่ 8 เม.ย. 65
 • วันที่ 10 พ.ค. 65
 • วันที่ 10 มิ.ย. 65
 • วันที่ 8 ก.ค. 65
 • วันที่ 10 ส.ค. 65
 • วันที่ 9 ก.ย. 65
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เงินเพิ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

อ้างอิง กรมบัญชีกลาง, เฟสบุ๊คเพจกรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลางประกาศสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ 2565
กรมบัญชีกลางประกาศสิทธิบัตรคนจน 2565


อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com