สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

แชร์

ส่งไลน์

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาท เงินจะคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประมาณวันที่ 18 ของเดือนถัดไป ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าในบัตรคนจนผ่านเมนู e-Money กดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนลงทะเบียนแล้วไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท?

ผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าจะต้องมีคุณบัติดังนี้

 1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
 3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1สิทธิ/ครัวเรือน/เดือน
 4. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315บาท
 5. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย
 6. ชำระค่าไฟฟ้าก่อน เงินคืนจะคืนให้ในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป
วิธีแก้ไขเมื่อไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดังนี้

 1. ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดเงินคืนค่าไฟฟ้าหรือไม่
 2. ท่านได้ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทหรือไม่
 3. ท่านได้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยหรือไม่

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

ขั้นตอนได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนอีก แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทขอให้เช็คสิทธิ์ หรือว่าเช็คขั้นตอนตามนี้ดูครับ

 1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้า
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ออกบิลค่าไฟฟ้ามาให้
 3. จ่ายค่าไฟฟ้าตามบิล
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
 5. กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูล
 6. รับเงินคืนค่าไฟฟ้าในวันที่ 18 เดือนถัดไป

ลำดับที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิกับการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง

ให้ท่านไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนส่วนลดค่าไฟฟ้าดังนี้ (จำเป็นต้องลงทะเบียนหากไม่ลงทะเบียนท่านจะไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท)

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้า

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปา ส่วนลดค่าน้ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดืนอละ 315บาท
สิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดืนอละ 315 บาท

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาท สิทธิบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาทต่อเดือนจากการไฟฟ้านครหลวง

ลำดับที่ 2 การไฟฟ้าจะออกบิลค่าไฟฟ้ามาให้เรา

ให้ท่านทำการจ่ายเงินตามบิลค่าไฟฟ้าได้ตามปกติ ยกตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้า 201 บาท ก็ให้ท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 201 บาท (จ่ายปกติ)

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอัตราเดิม (ยกเลิก)

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอัตราใหม่ ถึง ก.ย. 2565

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย จะไม่ได้รับเงินคืน เพราะจะไปซ้ำซ้อนกับมาตรการที่รัฐช่วยอยู่ปัจจุบัน

*สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่านก็จะไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทครับ

ลำดับที่ 3 จ่ายค่าไฟฟ้าตามปกติ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วท่านจะต้องจ่ายเงินในรอบเดือนปกติเหมือนทุกๆเดือน

กรณีที่ 1 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย

ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าเพราะจะซ้ำซ้อนกับมาตรการที่รัฐบาลช่วยอยู่ในปัจจุบัน

กรณีที่ 2 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท

ท่านจะได้รับเงินคืนตามจำนวนจริงของค่าไฟฟ้า เช่น เดือนที่แล้วท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 150 บาท และในวันที่ 18 เดือนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนจำนวน 150 บาท เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)

กรณีที่ 3 ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท

ท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ค่าไฟฟ้า 415 บาท ท่านจะต้องจ่ายปกติ 415 บาท และท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า

ลำดับที่ 4 การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

การไฟฟ้าจะส่งข้อมูลผู้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิให้กรมบัญชีกลางในทุกๆเดือน

ลำดับที่ 5 กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูล

กรมบัญชีกลางจะทำการตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ – สกุล และผู้รับสิทธิว่าซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เป็นต้น

ลำดับที่ 6 นำจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าคือ ทุกๆวันที่ 18 ของเดือนถัดไป โดยยอดเงินจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน e-Money สามารถกดเป็นเงินสดได้

ขยายมาตรการช่วยค่าไฟ้ฟากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนถึงกันยายน 2565
ช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาทนานถึง กันยายน 2565

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน