วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาท เงินจะคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประมาณวันที่ 18 ของเดือนถัดไป ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าในบัตรคนจนผ่านเมนู e-Money กดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย สามารถเช็คเงินค่าไฟฟ้าผ่านแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนลงทะเบียนแล้วไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท?

ผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าจะต้องมีคุณบัติดังนี้

 1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
 3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1สิทธิ/ครัวเรือน/เดือน
 4. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315บาท
 5. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย
 6. ชำระค่าไฟฟ้าก่อน เงินคืนจะคืนให้ในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป
วิธีแก้ไขเมื่อไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดังนี้

 1. ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดเงินคืนค่าไฟฟ้าหรือไม่
 2. ท่านได้ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทหรือไม่
 3. ท่านได้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยหรือไม่

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

ขั้นตอนได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนอีก แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทขอให้เช็คสิทธิ์ หรือว่าเช็คขั้นตอนตามนี้ดูครับ

 1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้า
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ออกบิลค่าไฟฟ้ามาให้
 3. จ่ายค่าไฟฟ้าตามบิล
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
 5. กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูล
 6. รับเงินคืนค่าไฟฟ้าในวันที่ 18 เดือนถัดไป

ลำดับที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิกับการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง

ให้ท่านไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนส่วนลดค่าไฟฟ้าดังนี้ (จำเป็นต้องลงทะเบียนหากไม่ลงทะเบียนท่านจะไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท)

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้า

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปา ส่วนลดค่าน้ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดืนอละ 315บาท
สิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดืนอละ 315 บาท

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาท สิทธิบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาทต่อเดือนจากการไฟฟ้านครหลวง

ลำดับที่ 2 การไฟฟ้าจะออกบิลค่าไฟฟ้ามาให้เรา

ให้ท่านทำการจ่ายเงินตามบิลค่าไฟฟ้าได้ตามปกติ ยกตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้า 201 บาท ก็ให้ท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 201 บาท (จ่ายปกติ)

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอัตราเดิม (ยกเลิก)

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอัตราใหม่ ถึง ก.ย. 2565

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย จะไม่ได้รับเงินคืน เพราะจะไปซ้ำซ้อนกับมาตรการที่รัฐช่วยอยู่ปัจจุบัน

*สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่านก็จะไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทครับ

ลำดับที่ 3 จ่ายค่าไฟฟ้าตามปกติ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วท่านจะต้องจ่ายเงินในรอบเดือนปกติเหมือนทุกๆเดือน

กรณีที่ 1 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย

ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าเพราะจะซ้ำซ้อนกับมาตรการที่รัฐบาลช่วยอยู่ในปัจจุบัน

กรณีที่ 2 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท

ท่านจะได้รับเงินคืนตามจำนวนจริงของค่าไฟฟ้า เช่น เดือนที่แล้วท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 150 บาท และในวันที่ 18 เดือนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนจำนวน 150 บาท เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)

กรณีที่ 3 ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท

ท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ค่าไฟฟ้า 415 บาท ท่านจะต้องจ่ายปกติ 415 บาท และท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า

ลำดับที่ 4 การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

การไฟฟ้าจะส่งข้อมูลผู้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิให้กรมบัญชีกลางในทุกๆเดือน

ลำดับที่ 5 กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูล

กรมบัญชีกลางจะทำการตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ – สกุล และผู้รับสิทธิว่าซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เป็นต้น

ลำดับที่ 6 นำจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าคือ ทุกๆวันที่ 18 ของเดือนถัดไป โดยยอดเงินจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน e-Money สามารถกดเป็นเงินสดได้

ขยายมาตรการช่วยค่าไฟ้ฟากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนถึงกันยายน 2565
ช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาทนานถึง กันยายน 2565

ถามตอบ เกี่ยวกับเงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุดรับเงินคืน 315 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้าได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง

รับเงินคืนค่าไฟฟ้ากี่บาท?

สูงสุด 315บาท

บัตรคนจนลงทะเบียนค่าไฟฟ้าได้ไหม?

สามารถลงทะเบียนได้

เปิดให้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าได้วันไหน?

วันนี้ ถึง กันยายน 2565

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าวันไหน?

จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนนี้ จะได้รับเงินคืนทุกๆเดือนในวันที่ 18

ส่วนลดค่าไฟฟ้ากดเป็นเงินสดได้ไหม?

กดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปกดได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป