ข่าวประชาสัมพ้นธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแฟนเพจเฟสบุ๊คแจ้งข่าวสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาท เงินจะคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประมาณวันที่ 18 ของเดือนถัดไป ยอดเงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าในบัตรคนจนผ่านเมนู e-Money กดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนลงทะเบียนแล้วไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท?

ผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าจะต้องมีคุณบัติดังนี้

 1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
 3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1สิทธิ/ครัวเรือน/เดือน
 4. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315บาท
 5. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย
 6. ชำระค่าไฟฟ้าก่อน เงินคืนจะคืนให้ในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป
วิธีแก้ไขเมื่อไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดังนี้

 1. ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดเงินคืนค่าไฟฟ้าหรือไม่
 2. ท่านได้ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทหรือไม่
 3. ท่านได้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยหรือไม่

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345
 • กรมบัญชีกลาง โทร 02-270-6400
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 1129
 • การไฟฟ้านครหลวง โทร 1130

ขั้นตอนได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนอีก แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทขอให้เช็คสิทธิ์ หรือว่าเช็คขั้นตอนตามนี้ดูครับ

 1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้า
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ออกบิลค่าไฟฟ้ามาให้
 3. จ่ายค่าไฟฟ้าตามบิล
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
 5. กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูล
 6. รับเงินคืนค่าไฟฟ้าในวันที่ 18 เดือนถัดไป

ลำดับที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิกับการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง

ให้ท่านไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนส่วนลดค่าไฟฟ้าดังนี้ (จำเป็นต้องลงทะเบียนหากไม่ลงทะเบียนท่านจะไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท)

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้า

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปา ส่วนลดค่าน้ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดืนอละ 315บาท
สิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดืนอละ 315 บาท

การไฟฟ้านครหลวง

 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 • กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
 • แอป MEA Smart Life
 • http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 • โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Line id : @meathailand
มาตรการช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาท สิทธิบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาทต่อเดือนจากการไฟฟ้านครหลวง

ลำดับที่ 2 การไฟฟ้าจะออกบิลค่าไฟฟ้ามาให้เรา

ให้ท่านทำการจ่ายเงินตามบิลค่าไฟฟ้าได้ตามปกติ ยกตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้า 201 บาท ก็ให้ท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 201 บาท (จ่ายปกติ)

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอัตราเดิม (ยกเลิก)

 • สูงสุด 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอัตราใหม่ ถึง ก.ย. 2565

 • สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย จะไม่ได้รับเงินคืน เพราะจะไปซ้ำซ้อนกับมาตรการที่รัฐช่วยอยู่ปัจจุบัน

*สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่านก็จะไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทครับ

ลำดับที่ 3 จ่ายค่าไฟฟ้าตามปกติ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วท่านจะต้องจ่ายเงินในรอบเดือนปกติเหมือนทุกๆเดือน

กรณีที่ 1 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย

ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าเพราะจะซ้ำซ้อนกับมาตรการที่รัฐบาลช่วยอยู่ในปัจจุบัน

กรณีที่ 2 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท

ท่านจะได้รับเงินคืนตามจำนวนจริงของค่าไฟฟ้า เช่น เดือนที่แล้วท่านจ่ายค่าไฟฟ้า 150 บาท และในวันที่ 18 เดือนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนจำนวน 150 บาท เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)

กรณีที่ 3 ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท

ท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ค่าไฟฟ้า 415 บาท ท่านจะต้องจ่ายปกติ 415 บาท และท่านจะไม่ได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า

ลำดับที่ 4 การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

การไฟฟ้าจะส่งข้อมูลผู้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิให้กรมบัญชีกลางในทุกๆเดือน

 • ผู้ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า (สถานะเกินกำหนดชำระเงินในรอบเดือนนั้นๆ) จะยังไม่ถูกส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

ลำดับที่ 5 กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูล

กรมบัญชีกลางจะทำการตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ – สกุล และผู้รับสิทธิว่าซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เป็นต้น

 • กำหนดจ่ายเงินให้ในแต่ละเดือนทุกๆ วันที่ 18

ลำดับที่ 6 นำจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าคือ ทุกๆวันที่ 18 ของเดือนถัดไป โดยยอดเงินจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน e-Money สามารถกดเป็นเงินสดได้

ขยายมาตรการช่วยค่าไฟ้ฟากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนถึงกันยายน 2565
ช่วยค่าไฟฟ้าสูงสุด 315บาทนานถึง กันยายน 2565

LINE icon

ส่งไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า เงินคืนกรมบัญชีกลางโอนเงินให้สูงสุด 315บาท 25 พ.ย. 64

25 พ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าไฟฟ้าเงินเข้าแล้ว

กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟ้า สูงสุดครอบครัวละ 315บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจน 500 บาท

วิธีใช้เพิ่มกำลังซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 500 บาท

บัตรคนจน 13.5 ล้านสิทธิสามารถใช้สิทธิ 500 บาทโดยมีวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 8 ขั้นตอนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ