วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุ 500 -1,000 บาท

ผู้สูงอายุที่ได้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุคนละ 500 – 1,000 บาท มีวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแนะนำโดยท่านสามารถกดเงินสด ATM ได้ก็ต่อเมื่อมียอดเงินใน e-Money (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์) โดยจะได้จากการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยความพิการ (ผู้ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ)

ยืนยันอีกครั้งวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับ (จะให้ใครไปกดเงินก็ได้)

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ atm
 • ใส่รหัสตัวเลข 6 หลัก
 • กดเลือเมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กดเลือก “ถอนเงิน
 • กดระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • กดปุ่ม “ถูกต้อง
 • หยิบเงิน
 • กดเลือกรับใบบันทึกรายการ “ต้องการ
 • ระบบ จะคืนบัตร ให้ท่านหยิบรับบัตร
 • หยิบในบันทึกรายการ
 • ถอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย

👍 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2564

👍 วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย หรือชำรุด

👍 วิธีขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1,000 บาท กดได้ในวันที่ 3 กันยายน เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1 สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถกดถอนเงินได้กับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เท่านั้น

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านที่มีแถบสีทองๆ เข้าไปในตู้ ATM
 • กดได้เฉพาะตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 • กดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส ATM ของบัตร

หากท่านไม่ทราบรหัส atm โปรดตรวจสอบที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพราะวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ ATM หากท่านกดผิดเกิน 3 ครั้งระบบจะยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านทันที

 • ป้อนรหัสของบัตร ATM 6 หลัก
 • เวลากดหมายเลข ให้ฟังเสียงด้วย เพราะบางทีเราอาจจะกดเบาทำให้รหัสผ่านไม่ถูกต้องได้
 • (บางตู้เมื่อเสร็จแล้วต้องกดปุ่ม “ตกลง” ด้านขวามือของหน้าจอ ATM)

*หากกดเป็นครั้งแรก ให้กด 6 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ให้ทำการใส่รหัสของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 ตัว
โปรดใส่รหัสของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดรหัสบัตรคนจนได้ที่แป้นหมายเลขบนเครื่อง atm ธนาคารกรุงไทย
กดเลขรหัสบัตรคนจนได้ที่แป้นหมายเลขบันตู้ atm

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้สังเกตุด้านซ้ายมือของหน้าจอ ให้ท่านกดที่เมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*บางตู้ ATM จะมีเมนูต่างไปจากในรูปเช่น “เปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการฯ” เป็นต้น ก็ขอให้ท่านกดที่เมนูได้เลย

กดเลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านซ้ายมือของหน้าจอ
กดเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนจอด้านซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูที่จะทำธุรกรรม

ในหน้าจอของตู้ ATM จะมีเมนูให้เลือกทำธุรกรรมดังนี้ โดยในที่นี้จะเป็น “วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ก็จะกดเลือกเมนู ถอนเงิน

ด้านขวามือ

 • เปลี่ยนรหัส

ด้านซ้ายมือ

 • ถอนเงิน
 • ขอดูยอดคงเหลือ
 • เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ
เลือกเมนู ถอนเงิน ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เลือกเมนู ถอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเงิน

ให้ท่านป้อนจำนวนเงิน โดยต้องระบุเป็นหลักร้อยเช่น 100, 200 หรือ 1,500

 • ใส่จำนวนเงิน ให้กดเลข 0 – 9 ที่แป้นกด
 • เมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม “ถูกต้อง” ที่ด้านขวาของหน้าจอ

ตัวอย่าง

 1. เช่นเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) มี 300 บาท ท่านก็ป้อน 100 หรือ 200 หรือ 300 แล้วแต่ต้องการจะถอนเงิน
 2. หรือ ท่านมีเงิน 125 บาท ท่านก็ป้อน 100 บาท เป็นต้น

*ในตู้ ATM จะไม่มีเหรียน หรือธนบัตร 10 บาท / 20 บาท / 50 บาท

**จำนวนเงินที่เราไม่กดออกมา ก็จะยังคงอยู่ในในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)ต่อไป ทางราชการไม่มีริปคืนแน่นอน

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ใสจำนวนเงินที่ต้องการถอนออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดจำนวนเงินที่ต้องการถอนได้จากแป้นตัวเลขบนเครื่อง atm ธนาคารกรุงไทย
กดตัวเลขจำนวนเงินที่ต้องการถอนออกจากบัตรคนจน

ขั้นตอนที่ 6 หยิบเงิน

เมื่อหน้าจอแสดงรูป โปรดหยิบเงินในช่องรับเงิน ให้ท่านหยิบเอาเงินได้เลย

 • ท่านควรนับจำนวนเงินที่ออกมาจากตู้ atm จะต้องตรงกับจำนวนเงินที่เราป้อน เช่นถอนเงิน 200 บาท เงินที่ออกมาจะต้อง เป็น 200 ตรงกัน

*หากเงินไม่ออกโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

หน้าจะแจ้ง โปรดหยิบเงินในช่องรับเงิน ให้ท่านหยิงเงินได้
หน้าจอแจ้งให้หยิบเงินในช่องรับเงินที่ท่านถอนได้
วิธีหยิบเงินในช่องรับเงินตู้ atm ธนาคารกรุงไทย
คุณสามารถหยิบเงนิในช่องรับเงิน

ขั้นตอนที่ 7 กดรับใบบันทึกรายการ

ให้ท่านกดรับใบบันทึกรายการเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ในกรณีที่มีคนฝากท่านมากด atm)

 • กดปุ่ม “ต้องการ” ทางด้านขวามือของหน้าจอ
 • หากไม่ต้องการใบบันทึกรายการถอนเงิน ให้กดปุ่ม ไม่ต้องการ
ระบบถามว่าท่านต้องการรับใบบันทึกการทำรายการหรือไม่
ต้องการใบบันทึกรายการหรือไม่

ขั้นตอนที่ 8 คืนบัตร ATM / รับใบบันทึกรายการ

เรียบร้อยแล้ว หากทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วระบบจะคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาจากตู้ ATM กรุงไทย

 • หยิบบัตรจากตู้ atm
 • หยิบใบบันทึกรายการ

ก่อนท่านออกจากตู้ atm โปรดตรวจสอบว่าท่านได้หยิงเงิน / หยิบบัตร / หยิบใบบันทึกรายการด้วยนะครับ

ระบบจะคืนบัตร atm สวัสดิการแห่งรัฐให้กับท่าน ให้ท่านหยิบที่ช่องรับบัตรได้
ระบบจะคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ที่ช่องรับบัตร
รับสลิป หรือใบบันทึกการทำรายการได้ที่ช่อง
รับใบบันทึกรายการถอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในช่อง

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2564

วงเงินเดือนกันยายนท่านจะได้รับเพิ่ม 1 รายการคือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถถอนเงินได้ 4 รายการดังนี้

 • 1 ก.ย. 64 ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 200 – 300บาท
 • 1 ก.ย. 64 วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 • 1 ก.ย. 64 ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • 1 ก.ย. 64 ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน
 • 3 ก.ย. 64 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1,000 บาท (อายุเกิน 60 ปี)
 • 18 ก.ย. 64 ค่าน้ำประปา 100 บาท (ลงทะเบียน)
 • 18 ก.ย. 64 ค่าไฟฟ้า 230 บาท (ลงทะเบียน)
 • 22 ก.ย. 64 เงินเบี้ยผู้พิการ 200 บาท (ลงทะเบียน)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนรับสิทธิพิเศษ 8 รายการพร้อมกดเงินสดได้
ตารางรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 8 รายการ

สำหรับรายการที่กดเงินได้ จะเป็นสีเขียวๆ ด้านบนครับ และท่านต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเท่านั้นสำหรับใครสงสัยวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโปรดพิมพ์คำถามไว้ไต้คอมเม้นครับ

เรื่องใหม่ล่าสุด