วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนไฟฟ้า ง่ายๆ

ลงทะเบียนไฟฟ้า วิธีขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า สูงสุด 2,000 บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิเพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนได้ที่ https://cdp.pea.co.th/ หรือ สแกน QR Code ตามรูป

วิธีขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

👍 ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน

👍 วิธีตรวจสอบยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

แนวทางการขอคืนเงินไว้ดังนี้

ข้อที่ 1 เงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะคืนให้แก่

ข้อที่ 2 การไฟฟ้าจะให้ส่งคำร้องผ่านทาง website และสำหนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

ข้อที่ 3 จะคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และโอนเงินธนาคาร

ข้อที่ 4 ตรวจสอบสิทธิผู้ที่จะได้ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าในกรณีต่างๆ (กดตรวจสอบ)

วิธีการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

วิธีการลงทะเบียนขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วิธีการลงทะเบียนขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

*ดูตามบิลค่าไฟฟ้าของเรา

เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า
เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล / เลือกประเภทผู้ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

อธิบายเพิ่มเติมผู้มีสิทธิขอเงินคืนประกันค่าไฟฟ้า

  1. บุคคลเดี่ยวกับชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของเงินประกันการใช้ำฟฟ้าตามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ขอให้แนบหลักฐานประกอบเข้ามาด้วย)
  2. ผู้จัดการมรกด / ทายาท คือ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเสียชีวิตหรือศาลส่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ และท่านเป็นผู้จัดการมรกด/ทายาท
  3. กรณีซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์, บ้านเช่า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (ต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนด ที่ดิน) ส่วนกรณีบ้านเช่า ต้องมีหนังสือการโอนสิทธิให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกัน
  4. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คือ ต้องมีหนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
  5. มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ คือ ต้องมีใบอนุญาติจัดตั้งสมาคมมูลนิธิ หนังสือ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ
เลือกประเภทผู้ขอรับสิทธิเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า
เลือกประเภทผู้ขอรับสิทธิเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดผู้ขอคืนเงิน / ช่องทางการคืนเงิน

กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ดอกจันทร์สีแดง “*” ให้ครบถ้วน

ทางด้านขวามือโปรดเลือกช่องทางการคืนเงินที่ท่านสะดวก

ช่องทางที่ 1 คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านพร้อมเพย์

ท่านต้องทำการสมัครบริการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารก่อน ทำได้ที่ตู้ ATM, App mobile bank หรือจะติดต่อสาขาของทางธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่

ช่องทางที่ 2 คืนเงินค่าประกันไฟฟ้าผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ต้องเป็นบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันที่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น

ช่องทางที่ 3 รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่สำหนักงานการไฟฟ้า ประจำสาขาใกล้บ้าน

กรอกข้อมูลการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

กรอกข้อมูลการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 4 แนบเอกสาร

ให้ท่านแนบเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล , เอกสารใบรับประกัน เป็นต้น

*ต้องแนบบัตรประชาชนเป็นสำคัญ

อับโหลดเอกสารเพื่อขอเงินประกันค่าไฟฟ้า
อับโหลดเอกสารเพื่อขอเงินประกันค่าไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับเงื่อนไข การขอรับคืนเงินระกันการใช้ไฟฟ้า

ยืนยันเงื่อนไขการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ยืนยันเงื่อนไขการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 6 รอรับ SMS และ อีเมล แจงผลการขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟ

โดยอัตราการคืนเงินจะมีดังนี้

  1. มิเตอร์ขนาด 5 (15) คืนเงิน 300 บาท
  2. มิเตอร์ขนาด 15 (45) คืนเงิน 2,000 บาท
  3. มิเตอร์ขนาด 30 (100) คืนเงิน 4,000 บาท
  4. มิเตอร์ขนาด 15 (45) เฟส 3 คืนเงิน 6,000 บาท

ลงทะเบียนไฟฟ้า การคืนเงินจะคืนให้ผ่านช่องทางดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ลงทะเบียนไฟฟ้า ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสอบถามเพิ่มเติมที่ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทยอยโอนเงินค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3000 บาท

วิธีติดตั้งแอปหมอพร้อม เวอร์ชั่นล่าสุด 0.1.3 ผู้ใช้ iOS

ทุนการศึกษา เด็กอนุบาลถึง ม.ต้น 3,000 บาท

เพื่อครอบครัว ทำงานที่เกาหลีเขาเปิดรับสมัครงานแล้ว

เพิ่มเงินให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 500 บาท x 7 เดือน

เยียวยาผู้ใหญ่บ้าน รอโอนหลังตุลาคมนี้ (งบปี 2564)

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป