สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนไฟฟ้า ง่ายๆ

แชร์

ส่งไลน์

ลงทะเบียนไฟฟ้า วิธีขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า สูงสุด 2,000 บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิเพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนได้ที่ https://cdp.pea.co.th/ หรือ สแกน QR Code ตามรูป

วิธีขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

👍 ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน

👍 วิธีตรวจสอบยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

แนวทางการขอคืนเงินไว้ดังนี้

ข้อที่ 1 เงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะคืนให้แก่

ข้อที่ 2 การไฟฟ้าจะให้ส่งคำร้องผ่านทาง website และสำหนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

ข้อที่ 3 จะคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และโอนเงินธนาคาร

ข้อที่ 4 ตรวจสอบสิทธิผู้ที่จะได้ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าในกรณีต่างๆ (กดตรวจสอบ)

วิธีการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

วิธีการลงทะเบียนขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วิธีการลงทะเบียนขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

*ดูตามบิลค่าไฟฟ้าของเรา

เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า
เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล / เลือกประเภทผู้ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

อธิบายเพิ่มเติมผู้มีสิทธิขอเงินคืนประกันค่าไฟฟ้า

  1. บุคคลเดี่ยวกับชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของเงินประกันการใช้ำฟฟ้าตามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ขอให้แนบหลักฐานประกอบเข้ามาด้วย)
  2. ผู้จัดการมรกด / ทายาท คือ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเสียชีวิตหรือศาลส่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ และท่านเป็นผู้จัดการมรกด/ทายาท
  3. กรณีซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์, บ้านเช่า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (ต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนด ที่ดิน) ส่วนกรณีบ้านเช่า ต้องมีหนังสือการโอนสิทธิให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกัน
  4. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คือ ต้องมีหนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
  5. มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ คือ ต้องมีใบอนุญาติจัดตั้งสมาคมมูลนิธิ หนังสือ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ
เลือกประเภทผู้ขอรับสิทธิเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า
เลือกประเภทผู้ขอรับสิทธิเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดผู้ขอคืนเงิน / ช่องทางการคืนเงิน

กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ดอกจันทร์สีแดง “*” ให้ครบถ้วน

ทางด้านขวามือโปรดเลือกช่องทางการคืนเงินที่ท่านสะดวก

ช่องทางที่ 1 คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านพร้อมเพย์

ท่านต้องทำการสมัครบริการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารก่อน ทำได้ที่ตู้ ATM, App mobile bank หรือจะติดต่อสาขาของทางธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่

ช่องทางที่ 2 คืนเงินค่าประกันไฟฟ้าผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ต้องเป็นบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันที่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น

ช่องทางที่ 3 รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่สำหนักงานการไฟฟ้า ประจำสาขาใกล้บ้าน

กรอกข้อมูลการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

กรอกข้อมูลการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 4 แนบเอกสาร

ให้ท่านแนบเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล , เอกสารใบรับประกัน เป็นต้น

*ต้องแนบบัตรประชาชนเป็นสำคัญ

อับโหลดเอกสารเพื่อขอเงินประกันค่าไฟฟ้า
อับโหลดเอกสารเพื่อขอเงินประกันค่าไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับเงื่อนไข การขอรับคืนเงินระกันการใช้ไฟฟ้า

ยืนยันเงื่อนไขการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ยืนยันเงื่อนไขการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 6 รอรับ SMS และ อีเมล แจงผลการขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟ

โดยอัตราการคืนเงินจะมีดังนี้

  1. มิเตอร์ขนาด 5 (15) คืนเงิน 300 บาท
  2. มิเตอร์ขนาด 15 (45) คืนเงิน 2,000 บาท
  3. มิเตอร์ขนาด 30 (100) คืนเงิน 4,000 บาท
  4. มิเตอร์ขนาด 15 (45) เฟส 3 คืนเงิน 6,000 บาท

ลงทะเบียนไฟฟ้า การคืนเงินจะคืนให้ผ่านช่องทางดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ลงทะเบียนไฟฟ้า ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสอบถามเพิ่มเติมที่ :

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว