วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เพิ่มเงินให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 500 บาท x 7 เดือน

สรุป เพิ่มเงินให้กำนัน หลังประชุม ครม. วันนี้ 22 กันยายน

ครม. มีมติจ่ายเงินพิเศษให้กับ 6 กลุ่มที่ทำหน้าที่เชิงรุกป้องกัน โควิด -19 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาแล้วเมื่อ 23 มิถุนายน และได้นำข้อแก้ไขไปปรับปรุง จนเข้าสู่ ครม. ในวันนี้อีกครั้ง

👍 ข่าวเก่า เยียวยากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 เดือน

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

รวมแล้วกว่า 273,321 คน (ข้อมูล ณ 22 กันยายน 2563)

วันจ่ายเงินข้าราชการและลูกจ้าง 2563 เพิ่มเงินให้กำนัน
วันจ่ายเงินข้าราชการและลูกจ้าง 2563

โดยใช้งบกลางปีงบประมาณ 2564 ในการจ่ายเงินให้จำนวน 677.79 บ้านบาท แบ่งออกดังนี้

  1. กลุ่ม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จ่าย 500 บาท  x 7 เดือน
  2. กลุ่ม แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักาาความสงบ จ่าย 300 บาท x 7 เดือน

การจ่ายเงินเพิ่มเติมตอบแทนพิเศษนี้ ทางกรมบัญชีกลางกำลังจัดทำระเบียบ วิธีการหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเปิดให้กู้ 30000 - 100000 สำหรบอาชีพค้าขาย ที่ธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 100,000 เพื่อธุรกิจรายย่อย ไม่ใช้คนค้ำ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ธนาคารไทยเครดิตเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ายื่นกู้เงินด่วน ด้วยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 200,000 บาท ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20000 บาท สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่ออนุมัติรายละ 20000 บาท