สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เพิ่มเงินให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 500 บาท x 7 เดือน

แชร์

ส่งไลน์

สรุป เพิ่มเงินให้กำนัน หลังประชุม ครม. วันนี้ 22 กันยายน

ครม. มีมติจ่ายเงินพิเศษให้กับ 6 กลุ่มที่ทำหน้าที่เชิงรุกป้องกัน โควิด -19 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาแล้วเมื่อ 23 มิถุนายน และได้นำข้อแก้ไขไปปรับปรุง จนเข้าสู่ ครม. ในวันนี้อีกครั้ง

👍 ข่าวเก่า เยียวยากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 เดือน

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

รวมแล้วกว่า 273,321 คน (ข้อมูล ณ 22 กันยายน 2563)

วันจ่ายเงินข้าราชการและลูกจ้าง 2563 เพิ่มเงินให้กำนัน
วันจ่ายเงินข้าราชการและลูกจ้าง 2563

โดยใช้งบกลางปีงบประมาณ 2564 ในการจ่ายเงินให้จำนวน 677.79 บ้านบาท แบ่งออกดังนี้

  1. กลุ่ม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จ่าย 500 บาท  x 7 เดือน
  2. กลุ่ม แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักาาความสงบ จ่าย 300 บาท x 7 เดือน

การจ่ายเงินเพิ่มเติมตอบแทนพิเศษนี้ ทางกรมบัญชีกลางกำลังจัดทำระเบียบ วิธีการหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว