ทยอยโอนเงินค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3000 บาท

อัปเดต :

ทยอยจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แพทย์ประจำตำบล และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) หรือค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคนละ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีโดยตรงกดเป็นเงินสดได้ โดยเป็นการอนุมัติวงเงินค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และ อส. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา

ครม. อนุมัติเงินค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า
เงินค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด่านหน้า รอรับเงินได้เลย

22 มี.ค. 65 ครม อนุมัติค่าตอบแทนหรือค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 500 บาท x 6 เดือน

ครม. ได้อนุมัติงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบิติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด 19 (อ้างอิงเอกสาร มท 0311/ว8255)

เพิ่มค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อส คนละ 3พันบาท
อนุมัติเพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อส

คุณสมบัติผู้รับเงินค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และ อส. – ค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

หากท่านดำรงตำแหน่ง อสม อสส ท่านจะได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยอสม อสส แล้ว ไม่สามารถรับเงินซ้ำซ้อนกันได้ครับ

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
  • ผู้ใหญ่บ้าน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • กำนัน
  • สารวัตรกำนัน
  • สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
  • แพทย์ประจำตำบล
 2. ปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม 64 – มีนาคม 65
 3. รับเงินครั้งเดียว 3,000 บาท (คิดตามเดือนที่ปฏิบัติงานเดือนละ 500 บาท)
 4. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเสี่ยงภัย 270,590 คน
 5. รวมเป็นเงิน 811,770,000 บาท
 6. ทยอยโอนให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือนพฤษภาคม

*การโอนเงินค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า หรือค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อส. และ แพทย์ประจำตำบล จะโอนเงินเข้าไม่ตรงกันในแต่ละจังหวัด ใจเย็นๆนะครับ หากปฏิบัติงานจริง ได้เงินแน่นอน

ผู้ที่เป็นอสม. อสส. จะไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยในวงเงินนี้ (ข้อมูลค่าเสี่ยงภัย อสม.)

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส เฮ นายกอนุมัติเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้รายละ 3000 บาท
22 มี.ค. 65 นายกอนุมัติงบกลางเพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

หน้าที่ของผู้ที่ได้รับค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า มี 5 ข้อดังนี้

ข้อ 1 การสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ตั้งจุดตรวจ รวม 1.9 แสนครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจ จำนวน 3.8 ล้านคน และทำการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดน รวม 1.9 แสนครั้ง จับกุมผู้ลักลอบหลบหนี เข้าเมือง ผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิง รวม 6,910 คน

ข้อ 2 การคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน กว่า 4.3 แสนคน

ข้อ 3 การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยการจัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ราชการ และเอกชนที่มีความพร้อม อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กว่า 4.1 ล้านคน

ข้อ 4 สนับสนุนจังหวัด อำเภอในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม / สถานที่กักกันตัวแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัด (State Quarantine) / สถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) / ที่พักคอย / สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รวม 10,133 แห่ง 292,898 เตียง

ข้อ 5 กวดขันการลักลอบเล่นการพนัน การเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ร่วมกับ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ จำแนกเป็น จับกุมการลักลอบเล่นการพนัน จำนวน 263 คดี รวม 1,430 คน และออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการฯ กว่า 40,395 ครั้ง สั่งปิด รวม 15 แห่ง

FAQ ถามตอบเงินค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อส. สารวัตรกำนัน 3000 บาท

ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ด่านหน้า หรือ ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน

เงินค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด่านหน้าได้กี่บาท?

ได้คนละ 3,000 บาท (เดือนละ 500 บาท x 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

ค่าเสี่ยงภัยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หากเป็น อสม จะได้ไหม?

ไม่ได้ รับเงินซ้ำซ้อน ค่าเสี่ยงภัยไม่ได้

เงินค่าเสี่ยงภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าวันไหน?

ทยอยโอนให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือน พฤษภาคม 65

ลงทะเบียนรับเงินค่าเสี่ยงภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ได้ที่ไหน?

ไม่ต้องลงทะเบียน เพราะจะใช้ข้อมูลวันที่ปฏิบัติงานระหว่าง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 จะมีการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว

ค่าเสี่ยงภัยโควิด 500 บาท 6 เดือน
เงินค่าเสี่ยงภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. แพทย์ประจำตำบล

อ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง