เยียวยาผู้ใหญ่บ้าน รอโอนหลังตุลาคมนี้ (งบปี 2564)

เยียวยาผู้ใหญ่บ้าน หลังตุลาคมมีงบจ่ายแน่อนอน

เยียวยาผู้ใหญ่บ้าน พร้อมโอนหลังตุลาคมนี้
เยียวยาผู้ใหญ่หหห พร้อมโอนหลังตุลาคมนี้

แอดมินขอสรุปข่าวจากฐานเศรษฐกิจ ดังนี้

ครม. มีมติงบประมาณ 699 ล้าน มอบค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่เชิงรุกป้องกัน โควิด-19

  • มอบเป็นขวัญและกำลังใจค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษ 7 เดือน
  • ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละตำแหน่ง
  • รอปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคมนี้)

👍 วิธีกดใช้สิทธิคนละครึ่ง

👍 วิธีดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด

👍 ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

สรุปใครได้บ้าง

  • กำนัน 7,036 คน
  • ผู้ใหญ่บ้าน 67,673 คน
  • แพทย์ประจำตำบล 7,036 คน
  • สารวัตรกำนัน 14,072 คน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 149,418 คน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 46,181 คน

รวมแล้วกว่า 291,416 คน (ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2563)

ใช้เงินงบประมาณของปี 2564 ในแผนบุคลากรของรัฐ จำนวน 699 ล้านบาท จ่ายให้กับ 6 กลุ่มดังกล่าวโดยจะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ (ยังไม่มีตัวเลข)

การจ่ายเงินเพิ่มเติมตอบแทนพิเศษนี้ ทางกรมบัญชีกลางกำลังจัดทำระเบียบ วิธีการหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง