ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท / ครอบครัว

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 230 บาท/ครอบครัว โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้านครหลวงไทย

วันนี้ขอยกตัวอย่างการลงทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ

👍 วิธีตรวจสอบยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 ขั้นตอนและวิธีใช้เงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียนขอส่วนลดค่าไฟ (แบบละเอียด)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วท่านจะได้สิทธิในรอบบิล ถัดไป เช่น ลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคม ท่านจะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิกายน (ช้าสุด 18 ธันวาคม) เป็นต้น

เงินจะคืนมาในรูปแบบของ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกๆวันที่ 18 สามารถกด ATM ได้

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน
ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนที่ 2 อ่านรายละเอียดเงือนไข

ให้ท่านอ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกับกด “ยอมรับเงื่อนไข

สรุป

 1. จำกัด 1 สิทธิ/ 1 ครัวเรือน / 1 หม้อแปลง
 2. เดือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท ท่านต้องจ่ายเอง (ไม่ได้รับเงินคืน)
 3. ต้องชำระค่าไฟฟ้าในเดือนนี้ปกติ / และเงินจะคืนในเดือนหน้า ทุกๆวันที่ 18
 4. ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน (ได้สิทธิใช้ไฟฟรีอยู่แล้ว) จะไม่ได้สิทธินี้
 5. ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 6. มีการขยายสิทธิเป็น ตุลาคม 63 ถึง กันยายน 64

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลให้ครบ

ในหน้าลำดับที่ 2 ของการลงทะเบียน ให้ท่านป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้ครบ แล้วกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล

 • ช่อง เลขประจำตัวประชาชน
  -กรอกเลข 13 หลังของบัตรประจำตัวประชาชน
 • ช่อง เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  -กรอกเลข 16 หลังของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ช่องเลขโทรศัพท์มือถือ
  -กรอกเบอร์โทร 10 หลัก
 • ช่องหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  -นำเลขที่อยู่บิลค่าไฟฟ้ามากรอก
 • ช่องรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
  -นำเลขที่อยู่บิลค่าไฟฟ้ามากรอก
 • บิลประจำเดือน
  -ให้เลือก 1 เดือนที่จ่ายเงิน
 • ช่องจำนวนเงินค่าไฟฟ้า
  -ให้ใส่จำนวนเงินที่จ่าย

*ในช่องบิลประจำเดือน หากท่านเลือกเดือน ตุลาคม ท่านจะต้องป้อนช่องจำนวนเงินค่าไฟ้า ในเดือนตุลาคมและจะต้องป้อน จุดทศนิยมด้วย เช่น 70.15 เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันข้อมูล

ให้ท่านทำการตรวจสอบยื่นยันข้อมูลว่าที่ป้อนในขั้นตอนที่แล้วถูกต้องหรือไม่

 • หากไม่ถูกต้องให้กด “ย้อนกลับ” เพื่อไปแก้ไข
 • หรือหากข้อมูลถูกต้อง ให้ท่านกด “บันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าสำเร็จ
ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าสำเร็จ

เพิ่มเติม

 • ข้อความแจ้ง เลขประจำตัวประชาชนนี้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว โปรดเข้าใจว่า 1 สิทธิ/1 ครอบครัว / 1 หม้อแปลงเท่านั้น
 • ข้อความแจ้ง ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านตรวจสอบเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า อีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมที่ :

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แนะนำวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิวงเงิน 200 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ 200 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,200 บาท

พร้อมเพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนอีก 1200 บาทแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ก.ค. – ธ.ค. 64