ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564 (เลื่อนอีกแล้ว)

ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

สรุปความคืบหน้าการลงทะเบียนรอบใหม่คือผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นครอบครัวที่ยากจนจริง ๆ โดยจะนำรายได้รวมของครอบครัว และข้อมูลบ้าน รถยนต์ บัตรเครดิตเข้ามาพิจารณาด้วย เบื้องต้นจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญ

 1. จะต้องเป็นคนจนจริงๆ
 2. จะดูรายได้รวมทั้งครอบครัว
 3. จะดูข้อมูลบ้าน รถ และบัตรเครดิต เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 4. พิจารณาผู้รับสิทธิทุก ๆ ปี

ประวัติความคืบหน้าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พ.ศ. 2564

 • พ.ย. 62 : ประกาศพร้อมลงทะเบียนต้นปี 2563
 • เม.ย. 63 : เลื่อนลงทะเบียน (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 1)
 • ต.ค. 63 : เลื่อนลงทะเบียน (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 1)
 • ต้น ธ.ค. 63 : พิจารณาเกณฑ์ใหม่
 •  2 ม.ค. 64 : โฆษกคลัง แจ้งว่าเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ต้น ม.ค. 64 : เข้า ครม พิจารณา (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)
 • ปลาย ม.ค. 64 : เปิดให้ลงทะเบียน (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)
 • 19 ก.พ. 64 : โฆษกคลังชี้แจงพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 64
 • 19 เม.ย. 64 : ประกาศพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนหลังสถานะโควิดคลี่คลาย (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 3)
 • เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ (ยังไม่ระบุวันที่)

สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นสิทธิ์ที่ควรได้รับสำหรับผู้มีรายได้น้อย (รายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท) โดยเงินที่ได้มาอุดหนุนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้มาจากทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจำปีไว้ให้ โดยข้อมูลตอนนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ 13.8 ล้านคน

รัฐบาลแบ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท
 2. กลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท ต่อปี
ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564
คืบหน้าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท / เดือน
 2. ส่วนลดก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน
 3. ส่วนลดค่าโดยสาร
  -รถเมย์ – รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน
  -รถ บขส. 500 บาท/เดือน
  -รถไฟ 500 บาท/เดือน
 4. ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/ เดือน (วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท)
 5. ค่าน้ำ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน (วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท)
 6. เงินเพิ่มให้กลุ่มผู้พิการ 200 บาท (จำเป็นต้องลงทะเบียนเบี้ยความพิการก่อน)

วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย / ชำรุด

วงเงินรูดซื้อสินค้า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุก ๆ วันที่ 1 ตามเกณฑ์รายได้ดังนี้

 • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี จะได้รับวงเงิน 300 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี จะได้รับวงเงิน 200 บาท

ท่านสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ / ร้านธงฟ้าประชารัฐ / ร้านที่มีเคลื่อง EDC

*ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

เป็นส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มโดยท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้ที่ร้านขายก๊าซที่มีเคลื่องรูดบัตร EDC หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลจะโอนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซมาให้ทุก ๆ 3 เดือน ดังนี้

 • รอบที่ 1  – ต.ค. – ธ.ค. ได้รับส่วนลด 45 บาท
 • รอบที่ 2 – ม.ค. – มี.ค. ได้รับส่วนลด 45 บาท
 • รอบที่ 3 – เม.ย. – มิ.ย. ได้รับส่วนลด 45 บาท
 • รอบที่ 4 – ก.ค. – ก.ย. ได้รับส่วนลด 45 บาท

สิทธิจะถูกตัดจากระบบ หากท่านไม่ใช้ในรอบที่ได้รับ เช่น รอบที่ 3 ท่านจะได้รับในวันที่ 1 เมษายน ท่านจะต้องใช้ภายในระยะเวลา (1 เม.ย. – 31 มิ.ย.) เป็นต้น

*ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ส่วนลดค่าโดยสาร

ท่านสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าโดยสารได้ง่าย ๆ เพียงชำระค่าบริการด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ชำระค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket)

บัตรคนจน hybrid 2 chips 2 ด้าน
ด้านหน้า ด้านหลัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่น hybrid 2 chips
 • ส่วนลดค่าโดยสารรถเมย์ และรถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน *
 • ส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส 500 บาท/เดือน
 • ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

*เฉพาะผู้ได้รับบัตรรุ่น Hybrid 2 chips กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และ อยุธยา

**ส่วนลดนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ช่วยค่าไฟฟ้า

ผู้ที่ใช้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าได้คือ คนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน โดยท่านจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนจึงจะได้รับเงินคืนผ่านหลัง

 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า
 • จ่ายค่าไฟฟ้าไปในเดือนนี้ก่อน
 • เงินจะได้รับคืนภายในเดือนถัดไป ทุก ๆ วันที่ 18
 • เงินจะถูกคืนมาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมนู e-Money ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ (กดเงินได้ที่ตู้ ATM กรุงไทยเท่านั้น)
 • 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ / 1 หม้อแปลงไฟฟ้า
ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 230 บาท
สิทธิส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า 230 บาท/เดือน

*สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

ช่วยค่าน้ำประปา

รัฐบาลช่วยค่าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน โดยจะต้องชำระเงินค่าน้ำประปาในเดือนนี้ก่อน แล้วเดือนต่อไปถึงจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา

*สำหรับผู้ใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค

เงินช่วยค่าความพิการ

สิทธิสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเข้าเมนู e-Money 200 บาท ทุก ๆ วันที่ 22 ของเดือนโดยสามารถกด ATM เป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ (วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด)

*ท่านจะต้องลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการก่อนถึงจะได้รับสิทธินี้ครับ

สรุปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ ดังนี้

สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ที่ตู้ธนาคารกรุงไทยทั้งตู้ปกติ และตู้กรุงไทยสีเทาเท่านั้น

 1. เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน
 2. เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน
 3. เงินค่าความพิการ

*ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิตามตารางด้านล่างครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ ในเมนู e-Money
วงเงิน e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดได้

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com