วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564 (เลื่อนอีกแล้ว)

ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

สรุปความคืบหน้าการลงทะเบียนรอบใหม่คือผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นครอบครัวที่ยากจนจริง ๆ โดยจะนำรายได้รวมของครอบครัว และข้อมูลบ้าน รถยนต์ บัตรเครดิตเข้ามาพิจารณาด้วย เบื้องต้นจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญ

 1. จะต้องเป็นคนจนจริงๆ
 2. จะดูรายได้รวมทั้งครอบครัว
 3. จะดูข้อมูลบ้าน รถ และบัตรเครดิต เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 4. พิจารณาผู้รับสิทธิทุก ๆ ปี

ประวัติความคืบหน้าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พ.ศ. 2564

สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นสิทธิ์ที่ควรได้รับสำหรับผู้มีรายได้น้อย (รายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท) โดยเงินที่ได้มาอุดหนุนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้มาจากทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจำปีไว้ให้ โดยข้อมูลตอนนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ 13.8 ล้านคน

รัฐบาลแบ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท
 2. กลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท ต่อปี
ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564
คืบหน้าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท / เดือน
 2. ส่วนลดก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน
 3. ส่วนลดค่าโดยสาร
  -รถเมย์ – รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน
  -รถ บขส. 500 บาท/เดือน
  -รถไฟ 500 บาท/เดือน
 4. ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/ เดือน (วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท)
 5. ค่าน้ำ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน (วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท)
 6. เงินเพิ่มให้กลุ่มผู้พิการ 200 บาท (จำเป็นต้องลงทะเบียนเบี้ยความพิการก่อน)

วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย / ชำรุด

วงเงินรูดซื้อสินค้า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุก ๆ วันที่ 1 ตามเกณฑ์รายได้ดังนี้

ท่านสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ / ร้านธงฟ้าประชารัฐ / ร้านที่มีเคลื่อง EDC

*ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

เป็นส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มโดยท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้ที่ร้านขายก๊าซที่มีเคลื่องรูดบัตร EDC หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลจะโอนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซมาให้ทุก ๆ 3 เดือน ดังนี้

สิทธิจะถูกตัดจากระบบ หากท่านไม่ใช้ในรอบที่ได้รับ เช่น รอบที่ 3 ท่านจะได้รับในวันที่ 1 เมษายน ท่านจะต้องใช้ภายในระยะเวลา (1 เม.ย. – 31 มิ.ย.) เป็นต้น

*ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ส่วนลดค่าโดยสาร

ท่านสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าโดยสารได้ง่าย ๆ เพียงชำระค่าบริการด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ชำระค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket)

บัตรคนจน hybrid 2 chips 2 ด้าน
ด้านหน้า ด้านหลัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่น hybrid 2 chips

*เฉพาะผู้ได้รับบัตรรุ่น Hybrid 2 chips กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และ อยุธยา

**ส่วนลดนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ช่วยค่าไฟฟ้า

ผู้ที่ใช้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าได้คือ คนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน โดยท่านจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนจึงจะได้รับเงินคืนผ่านหลัง

ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 230 บาท
สิทธิส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า 230 บาท/เดือน

*สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

ช่วยค่าน้ำประปา

รัฐบาลช่วยค่าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน โดยจะต้องชำระเงินค่าน้ำประปาในเดือนนี้ก่อน แล้วเดือนต่อไปถึงจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา

*สำหรับผู้ใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค

เงินช่วยค่าความพิการ

สิทธิสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเข้าเมนู e-Money 200 บาท ทุก ๆ วันที่ 22 ของเดือนโดยสามารถกด ATM เป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ (วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด)

*ท่านจะต้องลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการก่อนถึงจะได้รับสิทธินี้ครับ

สรุปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ ดังนี้

สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ที่ตู้ธนาคารกรุงไทยทั้งตู้ปกติ และตู้กรุงไทยสีเทาเท่านั้น

 1. เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน
 2. เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน
 3. เงินค่าความพิการ

*ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิตามตารางด้านล่างครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ ในเมนู e-Money
วงเงิน e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป