วิธีแก้ไขสถานะสินเชื่อฐานราก

วิธีแก้ไขสถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง e:062:0002

สินเชื่อธนาคาร

วิธีแก้ไขสถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)

สถานะ E:062:0002 คือ สถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง มีวิธีแก้ไขเพื่อให้กลับมายื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้

วิธีแก้ไขสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อธนาคาร

สถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด (หลังวันที่ 23 ม.ค.)

เปิดสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.ไปจะมีสถานะเพิ่มเติมและบอกให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขเพื่อให้กู้สินเชื่อได้