สถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด (หลังวันที่ 23 ม.ค.)

อัปเดต :

เปิดสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากโดยเป็นแนวทางให้ปรับปรุง ล่าสุด

ตามที่มีการเปิดให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากหลายๆท่านได้กดเข้าไปตรวจสอบสถานะสินเชื่อแต่มีหลายๆท่านที่ได้สถานะแปลกๆ วันนี้ขอแจ้ง “ความหมายของสถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ให้ทราบดังนี้ครับ

สถานะเงินกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

  1. คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์
  2. สถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง
  3. ไม่สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้

ทุกสถานะที่แจ้งสามารถแก้ไขเพื่อยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารออมสินได้

👍 เปิดให้กู้อีกรอบสำหรับคนที่เคยกู้แล้ว 23 ม.ค.นี้

👍 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินเพื่อกู้สินเชื่อฐานราก

👍 5 อาชีพนี้กู้สินเชื่อ เสริมพลังฐานรากไม่ได้

สถานะที่ 1 คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ (E:062:0001)

สถานะคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)
สถานะคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

ในหน้าสมัครสินเชื่อเมื่อคุณกรอกข้อมูลหลังบัตรแล้วจะมีการแจ้งเตือน คือ “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ (E:062:0001)” อาจจะติดปัญหาดังนี้

*ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะอายุเกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ เป็นต้น

สถานะนี้ “สามารถแก้ไขเพื่อยื่นกู้ได้” เช่น ตอนเปิดบัญชีธนาคารออมสินคุณได้กรอกข้อมูลเป็นว่างงาน (ข้อมูลในตอนนั้น) และต่อมาในวันนี้คุณได้ประกอบอาชีพค้าขายแล้ว คุณก็สามารถข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าขายไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ เช่น รายรับ-รายจ่าย , บัญชีรายรับรายจ่าย, ใบประกอบธุรกิจ เป็นต้น

แนะนำดังนี้

ยกตัวอย่างในตอนนี้มีอาชีพพ่อค้า

สถานะที่ 2 ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)

สถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)
สถานะข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)

ในหน้าแรกที่เรากดสมัครสินเชื่อแล้วป้อนข้อมูลหลังบัติขึ้นว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)”  หมายความว่า

  1. กรอกเลขรหัสหลังบัตรไม่ถูกต้อง
  2. ลูกค้าทำบัตรประชาชนใหม่ (ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลตอนสมัครบัญชีธนาคารออมสิน)
  3. ทำบัตรประชาชนมาใหม่ๆ ซึ่งข้อมูลจะยังไม่อับเดต
  4. ระบบแอปมายโม่ค้าง อาจจะเป็นเพราะคนเข้าทำรายการมากเกินไป
  5. บัตรประชาชนมีเฉพาะปี พ.ศ. เกิด (สมัครไม่ได้)

สำหรับสถานะนี้ สามารถแก้ไขได้ (แก้ไขเพื่อยื่นกู้ได้) ที่สาขาของธนาคารออมสินเช่น ลูกค้าทำบัตรประชาชนมาใหม่ วิธีแก้ไขคือให้ไปติดต่อสาขาธนาคารออมสินด้วยตัวเองพร้อมกับเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

แนะนำดังนี้

สถานะที่ 3 ไม่สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสิน เพื่อตั้งค่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่พร้อมใช้งานเป็นบัญชีหลักสำหรับการรับเงิน (E:062:0005)

สถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสิน
สถานะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสิน

สถานะนี้ขอให้ท่านไปติดต่อสาขาด้วยตัวเองที่สาขาครับ เช่นอาจจะเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นบัญชีที่มีสถานะอื่น (สถานะไม่ active)

แนะนำดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง