คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้ 50,000 บาท

อัปเดต :

ออมสินพร้อมปรับคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ให้กู้ง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่กดผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบใหม่ในแอปมายโมจะสงสัยว่าทำไหมบางท่านถึงไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น (เปิดให้กดผ่านแอปมายโม mymo เท่านั้น)

6 คุณสมบัตรผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 1. บุคคลธรรมดา
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุมากกว่า 20 ปี
 4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบสถานะการณ์โควิด
 5. มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
 6. มีอีเมล (วิธีสมัครอีเมล)

-อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า เมื่อรวมอายุตัวเอง + ระยะเวลาผ่อน(3ปี) ต้องไม่เกิน 70 ปี (พูดง่ายๆคือ ต้องมีอายุ 20 – 66 ปีโดยประมาณ)

-อาชีพประจำ พนักงาน ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ที่มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุตัวเอง + ระยะเวลาผ่อน(3ปี) ต้องไม่เกิน 60 ปี (พูดง่ายๆคือ ต้องมีอายุ 20- 56ปีครับ)

👍 วิธีอับเดตแอปมายโมเวอร์ชั้นล่าสุด

👍 วิธียืนยันอีเมลในแอปมายโม mymo

👍 วิธีกู้สินเชื่อฐานรากในแอปมายโมแบบละเอียด

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ 50000 บาท
คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ 50000 บาท

5 อาชีพนี้กู้ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอน

 1. อาชีพข้าราชการ
 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. อาชีพเฉพาะ (*รายละเอียดท้ายข่าว)
 4. เกษตรกร
 5. ผู้ว่างงาน

ลูกค้าเก่าของออมสินที่ไม่สามารถยื่นได้คือ

 1. กลุ่มสินเชื่อ เพื่อแก้หนี้นอกระบบ
 2. กลุ่มสินเชื่อ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยกู้)
 3. กลุ่มสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 1 (กู้ซ้ำไม่ได้)
 4. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบโควิด (บางท่านกู้ได้)
 5. กลุ่มที่ไม่มีสินเชื่ออื่นๆที่อยู่ในระหว่างพักชำระหนี้
 6. กลุ่มที่ปรับปรุงโครงสร้างสินเชื่อ 28 จังหวัดสีแดง

โดยพบส่วนใหญ่ผู้ที่กดยื่นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในแอปมายโมจะได้รับสถานะ “คุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

คือไม่สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้ครับ

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์กู้สินเชื่อฐานรากรอบใหม่
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์กู้สินเชื่อฐานรากรอบใหม่

เพิ่มเติม : อาชีพเฉพาะของธนาคารออมสิน

ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง