คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้ 50,000 บาท

ออมสินพร้อมปรับคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ให้กู้ง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่กดผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบใหม่ในแอปมายโมจะสงสัยว่าทำไหมบางท่านถึงไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น (เปิดให้กดผ่านแอปมายโม mymo เท่านั้น)

6 คุณสมบัตรผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 1. บุคคลธรรมดา
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุมากกว่า 20 ปี
 4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบสถานะการณ์โควิด
 5. มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
 6. มีอีเมล (วิธีสมัครอีเมล)

-อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า เมื่อรวมอายุตัวเอง + ระยะเวลาผ่อน(3ปี) ต้องไม่เกิน 70 ปี (พูดง่ายๆคือ ต้องมีอายุ 20 – 66 ปีโดยประมาณ)

-อาชีพประจำ พนักงาน ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ที่มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุตัวเอง + ระยะเวลาผ่อน(3ปี) ต้องไม่เกิน 60 ปี (พูดง่ายๆคือ ต้องมีอายุ 20- 56ปีครับ)

👍 วิธีอับเดตแอปมายโมเวอร์ชั้นล่าสุด

👍 วิธียืนยันอีเมลในแอปมายโม mymo

👍 วิธีกู้สินเชื่อฐานรากในแอปมายโมแบบละเอียด

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ 50000 บาท
คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ 50000 บาท

5 อาชีพนี้กู้ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอน

 1. อาชีพข้าราชการ
 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. อาชีพเฉพาะ (*รายละเอียดท้ายข่าว)
 4. เกษตรกร
 5. ผู้ว่างงาน

ลูกค้าเก่าของออมสินที่ไม่สามารถยื่นได้คือ

 1. กลุ่มสินเชื่อ เพื่อแก้หนี้นอกระบบ
 2. กลุ่มสินเชื่อ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยกู้)
 3. กลุ่มสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 1 (กู้ซ้ำไม่ได้)
 4. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบโควิด (บางท่านกู้ได้)
 5. กลุ่มที่ไม่มีสินเชื่ออื่นๆที่อยู่ในระหว่างพักชำระหนี้
 6. กลุ่มที่ปรับปรุงโครงสร้างสินเชื่อ 28 จังหวัดสีแดง

โดยพบส่วนใหญ่ผู้ที่กดยื่นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในแอปมายโมจะได้รับสถานะ “คุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

คือไม่สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้ครับ

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์กู้สินเชื่อฐานรากรอบใหม่
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์กู้สินเชื่อฐานรากรอบใหม่

เพิ่มเติม : อาชีพเฉพาะของธนาคารออมสิน

ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โดยขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพานิชย์ โดยได้รับอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ออิ่มใจ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออิ่มใจให้ร้านค้ากู้ วงเงินสินเชื่อสูง 100,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 3.99 ต่อปี ผ่อนนาน 5 ปี หรือ 60 งวด 6 งวดแรกไม่ต้องจ่าย

คำแนะนำวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัย ออมสิน 10,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยธนาคารออมสิน 10,000 บาท ผ่านแอปมายโม

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสินเฟสที่ 3 วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ทำรายการผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

สินเชื่อธกส พร้อมนำข้อมูลเครดิตบูโรมาพิจารณาด้วย

สินเชื่อธกส มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสู้ภัย 10,000บาท

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคาร ธกส ได้ปล่อยสินเชื่อธกส สู้ภัยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 10,000 บาท

วิธีตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อ

กู้ออมสินไม่ได้ คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อ 10,000บาท

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อมาตรการสู้ภัย 10,000 บาทต่อรายบางรายได้รับสถานะคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข คืออะไร วันนี้มีคำตอบแล้ว