สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง
เยียวยากลุ่มเปราะบาง

เยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี เด็ก คนแก่ ผู้พิการ รับ 3,000 บาท

ยืนยันวันจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางโอนเข้าบัญชีธนาคาร กดเป็นเงินสดได้เด็ก คนแก่ และผู้พิการ จ่าย 20 ก.ค.นี้ รอบเดียวคือ 3,000 บาท