เยียวยากลุ่มเปราะบาง ยืนยัน 1 คน / 1 สิทธิ เด็ก รับ 3,000 บาท

คอนเฟิร์ม! กลุ่มเปราะบางเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชี 20 ก.ค. นี้

เยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้
กลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยัน มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จะจ่ายเงิน 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบาง

 • จำนวน 6,781,881 ราย
 • ผ่านช่องทางที่ได้รับเงินสวัสดิการเดิม คือ บัญชีธนาคาร เงินจะเข้าวันที่ 20 ก.ค. 63
 • และเงินสด จะได้รับหลังวันที่ 20 ก.ค. 63 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเปราะบาง จำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย

👍 เห็นชอบจ่ายเยียวยาให้เด็ก

👍 7สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

 1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
  จำนวน 1,394,756 ราย
  (จากเดิม 1,451,468 ราย)
 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
  จำนวน 4,056,596 ราย
  (จากเดิม 9,664,111 ราย)
 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  จำนวน 1,330,529 ราย
  (จากเดิม 2,027,500 ราย)

(จากเดิม 13,143,079 ราย โดนตัดสิทธิ 6,361,198 ราย)โดยจะไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเยียวยาไปก่อนหน้านี้ หรือมาตราการอื่นๆของรัฐ เช่น

 • เยี่ยวยาเกษตรกร
 • เราไม่ทิ้งกัน
 • ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
 • เยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ (บัตรคนจน)
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งตกหล่นการช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ สำหรับกลุ่มเด็ก ผู้ที่ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมอย่างเดียวจะไม่ได้รับสิทธินี้ หากผู้ที่ลงทะเบียนรับ 2 ทาง จากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับเงินสงเคราะห์บุตรแบบนี้จะได้รับสิทธิ

Cr. : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.