สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี เด็ก คนแก่ ผู้พิการ รับ 3,000 บาท

แชร์

ส่งไลน์

คอนเฟิร์ม! กลุ่มเปราะบางเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชี 20 ก.ค. นี้

พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้
เยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยัน มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จะจ่ายเงิน 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง จำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย

👍 เห็นชอบจ่ายเยียวยาให้เด็ก

👍 7สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

 1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
  จำนวน 1,394,756 ราย
  (จากเดิม 1,451,468 ราย)
 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
  จำนวน 4,056,596 ราย
  (จากเดิม 9,664,111 ราย)
 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  จำนวน 1,330,529 ราย
  (จากเดิม 2,027,500 ราย)

(จากเดิม 13,143,079 ราย โดนตัดสิทธิ 6,361,198 ราย)โดยจะไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเยียวยาไปก่อนหน้านี้ หรือมาตราการอื่นๆของรัฐ เช่น

ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งตกหล่นการช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ สำหรับกลุ่มเด็ก ผู้ที่ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมอย่างเดียวจะไม่ได้รับสิทธินี้ หากผู้ที่ลงทะเบียนรับ 2 ทาง จากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับเงินสงเคราะห์บุตรแบบนี้จะได้รับสิทธิ

Cr. : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว