เงินอุดหนุนเด็กฯแม่ๆ คืนนี้มีโอน 600 บาท

อัปเดต :

ขอสรุปข่าวดังนี้ครับ เงินอุดหนุนเด็ก

ล่าสุด เลื่อนเป็นเวลา 16.00 น.
ล่าสุด เลื่อนเป็นเวลา 16.00 น.

ตามกำหนดการเดิม เงินพร้อมจ่ายประจำเดือนสิงหาคมของกลุ่มเปราะบางจะจ่ายวันที่ 10 ส.ค.นี้ แต่ด้วยมีเหตุเงินไม่เพียงพอต่อการจ่าย กรมบัญชีกลางได้จัดทำเอกสารส่ง “ด่วนที่สุด” ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะมีบางส่วนที่จะได้รับเป็นวันที่ 11 ส.ค. (เลื่อนจ่าย 1 วัน) โดยมากเป็นการโอนผ่านบัญชี ส่วนรับเงินสด จะได้ปกติ

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 วันจ่ายเงินค่าตอบแทน รอบแรก 3,500 บาท

ย้ำอีกครั้ง จะมีเพียงบางส่วนที่เลื่อนเท่านั้น (ส่่วนใหญ่จะเป็นรับเงินผ่านการโอนทางบัญชี) ส่วนผู้รับเงินสดบางส่วนเริ่มได้รับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบ้างแล้ว (บางแห่ง)

เงินอุดหนุนเด็ก สิงหาคม เข้าปกติ

**โปรดทราบ เงินตกเบิกของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมขอให้รองบประมาณ ท่านจะยังคงไม่ได้รับ (โปรดรอหน่อยนะครับ) **

เวลาการโอนเงินโอยประมาณ

ช้าหรือเร็วจะไม่เหมือนกัน เช่นบางท่านได้ตี 1 กว่าๆ แต่อีกบางท่านได้ ตี 4 กว่าๆ เป็นต้น

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิ

  1. 1.13 น. – ธ ธกส.
  2. 1.14 น. – ธ กสิกรไทย
  3. 1.37 น. – ธ ออมสิน
  4. 2.10 น. – ธ.ไทยพาณิชย์
  5. 2.53 น. – ธ.กรุงไทย
  6. 3.00 น. – ธ.กรุงเทพ
  7. 3.34 น. – ธ.ธนชาต
  8. 11.00 น. – ธนาคารอื่นๆ (โอนไม่เกิน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง