เงินอุดหนุนเด็กฯแม่ๆ คืนนี้มีโอน 600 บาท

9 สิงหาคม 2563

แชร์

ส่งไลน์

ขอสรุปข่าวดังนี้ครับ เงินอุดหนุนเด็ก

ล่าสุด เลื่อนเป็นเวลา 16.00 น.
ล่าสุด เลื่อนเป็นเวลา 16.00 น.

ตามกำหนดการเดิม เงินพร้อมจ่ายประจำเดือนสิงหาคมของกลุ่มเปราะบางจะจ่ายวันที่ 10 ส.ค.นี้ แต่ด้วยมีเหตุเงินไม่เพียงพอต่อการจ่าย กรมบัญชีกลางได้จัดทำเอกสารส่ง “ด่วนที่สุด” ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะมีบางส่วนที่จะได้รับเป็นวันที่ 11 ส.ค. (เลื่อนจ่าย 1 วัน) โดยมากเป็นการโอนผ่านบัญชี ส่วนรับเงินสด จะได้ปกติ

 • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 10 ส.ค.
 • เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เลื่อน 10 ส.ค. (เวลา 16.00น. เป็นต้นไป)
 • เงินเบี้ยความพิการ เลื่อน 10 ส.ค. (เวลา 16.00น. เป็นต้นไป)

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 วันจ่ายเงินค่าตอบแทน รอบแรก 3,500 บาท

ย้ำอีกครั้ง จะมีเพียงบางส่วนที่เลื่อนเท่านั้น (ส่่วนใหญ่จะเป็นรับเงินผ่านการโอนทางบัญชี) ส่วนผู้รับเงินสดบางส่วนเริ่มได้รับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบ้างแล้ว (บางแห่ง)

เงินอุดหนุนเด็ก สิงหาคม เข้าปกติ

**โปรดทราบ เงินตกเบิกของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมขอให้รองบประมาณ ท่านจะยังคงไม่ได้รับ (โปรดรอหน่อยนะครับ) **

เวลาการโอนเงินโอยประมาณ

ช้าหรือเร็วจะไม่เหมือนกัน เช่นบางท่านได้ตี 1 กว่าๆ แต่อีกบางท่านได้ ตี 4 กว่าๆ เป็นต้น

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิ

 1. 1.13 น. – ธ ธกส.
 2. 1.14 น. – ธ กสิกรไทย
 3. 1.37 น. – ธ ออมสิน
 4. 2.10 น. – ธ.ไทยพาณิชย์
 5. 2.53 น. – ธ.กรุงไทย
 6. 3.00 น. – ธ.กรุงเทพ
 7. 3.34 น. – ธ.ธนชาต
 8. 11.00 น. – ธนาคารอื่นๆ (โอนไม่เกิน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2642 4336-9
 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องใหม่ล่าสุด