โครงการเราชนะ

วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง วงเงินใช้จ่ายโครงการเราชนะ 7000 บาท

เราชนะ

วิธีใช้เราชนะ 7000 บาท ใช้ซื้ออะไร และที่ร้านไหนได้บ้าง

เปิดวิธีใช้สิทธิเราชนะใช้จ่ายที่ร้านอะไรได้บ้าง และวิธีการจ่ายเงินโครงการเราชนะจ่ายแบบไหน วันนี้ธนาคารกรุงไทยออกมาบอกแบบละเอียดแล้ว

วิธีแก้ไขแอปเป๋าตังแจ้งยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

เราชนะ

2 วิธีแก้ไขสถานะแอปเป๋าตังแจ้ง ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

แก้ไขแอปเป๋าตังแจ้งว่า ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ โดยไม่มีข้อมูลของท่านในโครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน

สถานะดำเนินการไม่สำเร็จโครงการเราชนะ แก้ไขอย่างไร

เราชนะ

เราชนะ สถานะดำเนินการไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไรต่อไป

ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะขึ้นสถานะดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชนจะทำอย่างไรในขึ้นตอนต่อไป โดยสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง