วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ รับเงินเยียวยา 7000 บาท

อัปเดต :

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะแบบละเอียด

  1. เข้าเว็บไซต์ https://rights.เราชนะ.com
  2. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์
  3. กดตรวจสอบ 5 ก.พ. เวลา 6.00 – 23.00 น.
  4. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  5. ป้อนชื่อภาษาไทย
  6. ป้อนนามสกุล
  7. ป้อนข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด
  8. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ

*วันที่ 5 ก.พ. 64 กลุ่มได้รับสิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน เริ่มตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ใน วันที่ 8 ก.พ. 64 (วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนก็จะเป็นแบบวันนี้ครับ)

👍 ตารางรับเงินเราชนะ 7000 บาท

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังแบบละเอียด

👍 โครงการเราชนะ กดเป็นเงินสดไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์เราชนะ

ให้ท่านทำการเข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือกด ที่นี่ จะสังเกตุเห็นว่ามีการเพิ่มปุ่มอีก 1 ปุ่มขึ้นมาคือ “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ปุ่มสีน้ำเงิน” ปุ่มนี้จะอยู่หน้าปุ่มสีแดง “ประชาชนลงทะเบียนใหม่

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ โดยกดปุ่มตรวจสอบสิทธิสีน้ำเงิน
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ โดยกดปุ่มตรวจสอบสิทธิสีน้ำเงิน

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

ท่านจะสามารถตรวจสอบสิทธิได้ในเวลา 6.00 – 23.00 น. โดยต้องกดปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะเงินเยียวยา 7พันบาท
ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะเงินเยียวยา 7พันบาท

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะโครงการเราชนะ

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กดให้ท่านกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะ
กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะจะพบป้ายแจ้งเตือนต่างๆ

สถานะที่ 1 ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

สถานะที่ 2 ขออภัย

สถานะขออภัย ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
สถานะขออภัย ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

สถานะที่ 3 ดำเนินการไม่สำเร็จ

 

แจ้งดำเนินการไม่สำเร็จ ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป
แจ้งดำเนินการไม่สำเร็จ ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ณ ตอนนี้วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะโครงการเราชนะ ได้ปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง