เราชนะรับเงินทางไหน สรุปตารางรับเงินเราชนะล่าสุด

อัปเดต :

กระทรวงการคลังตอบชัดเจนแล้วเราชนะรับเงินทางไหน

โครงการเราชนะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ 29 ม.ค. ถึง 12 ก.พ. เราชนะมอบเงินสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 7,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตังและวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เราชนะเงินรับเงินทางไหน

  1. รับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. รับผ่านแอปเป๋าตัง
  3. เราชนะบัตรพิเศษ (กลุ่มไม่มีโทรศัพท์ รอสรุปเร็วๆนี้)

*ยอดเงินโครงการเราชนะสามารถสะสมหรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดก่อน 31 พฤษภาคม 2564 / ไม่สามารถกด / หรือโอน เป็นเงินสดได้

👍 ความหมายของชื่อกลาง

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังรอเงินเราชนะเข้า

👍 วิธีลงทะเบียนเราชนะแบบละเอียด

ตารางรับเงินเราชนะ

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินตามเกณฑ์รายได้

กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
(หรือเรียกง่ายๆว่า กลุ่มบัตร 300)

สรุปคือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี จะได้รับวงเงินรวม 5,400 บาท โดยแบ่งจ่ายทุกอาทิตย์ (โอนเงินเราชนะให้ทุกวันศุกร์) อาทิตย์ละ 675 บาท

กลุ่มผู้มีรายได้ 30,000 บาท – 100,000/ปี
(หรือเรียกง่ายๆว่า กลุ่มบัตร 200)

สรุปคือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้3 หมื่น – 1 แสนบาท/ปี จะได้รับวงเงินรวม 5,600 บาท โดยแบ่งจ่ายทุกอาทิตย์ (โอนเงินเราชนะให้ทุกวันศุกร์) อาทิตย์ละ 700 บาท หรือหากมีคนถามว่า ผู้มีบัตรคนจนที่เข้าโครงการเราชนะรับเงินทางไหน ตอบง่าย ๆ คือทุก ๆ วันศุกร์ครับ

ตารางเงินเข้าเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มผู้ไช้แอปเป๋าตัง

กลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน (ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ภายใน 27 มกราคม 64) จะสามารถรับสิทธิ์เราชนะได้ โดยคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์เราชนะของตัวเองได้วันที่ 5 ก.พ. และเริ่มกดรับสิทธิเราชนะได้ วันที่ 18 ก.พ. 2564

สรุปเงินเราชนะจะเข้าแอปเป๋าตังทุกๆอาทิตย์ (ทุกวันพฤหัสบดี) รวมแล้วจะได้รับ 7,000 บาท หรือหากมีคนถามว่า ผู้ใช้แอปเป๋าตังที่จะเข้าโครงการเราชนะรับเงินทางไหน ตอบง่าย ๆ คือทุก ๆ วันพฤหัสบดี ครับ

ตารางเงินเราชนะเข้าแอปเป๋าตัง

กลุ่มบัตรพิเศษ

รอกระทรวงการคลังสรุปเร็วๆนี้ โปรดติดตามครับ

คลังชี้แจ้งเพื่อตอบคำถาม “เราชนะได้รับเงินทางไหน” ท่านสามารถดูตารางด้านล่างประกอบได้ครับ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิเราชนะจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
ตารางรับเงินเราชนะ โอนเงินเราชนะให้ทุกๆอาทิตย์
ตารางรับเงินเราชนะ โอนเงินเราชนะให้ทุกๆอาทิตย์

อ้างอิง 1 ,

เรื่องที่เกี่ยวข้อง