วันโอนเงินเราชนะงวดสุดท้าย 1000 บาท รวมรับทั้งสิ้น 9000 บาท

อัปเดต :

กระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพโครงการเราชนะงวดสุดท้ายให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแ่หงรัฐและกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟน ในวันที่ 28 พ.ค. อีก 1000 บาทเป็นงวดสุดท้าย รวมรับวงเงินใช้จ่ายตลอดโครงการ 9,000 บาท

เราชนะงวดสุดท้ายรับเงินวันไหน

 1. กลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง
 2. กลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. กลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชน

ตลอดโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสูงสุด 9000 บาทตลอดโครงการและสามารถสะสมใช้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

วงเงินเราชนะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดไม่ได้

โครงการเราชนะเงินเข้าวันไหน? มีคำตอบแล้ว
เราชนะเงินเข้าวันไหน วันนี้มีคำตอบ

เราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

กลุ่มที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะที่ใช้วงเงินผ่านแอปเป๋าตังจะได้รับเงินเพิ่มอาทิตย์ละ 1,000 บาทดังนี้

เราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 2000 บาท แบ่งจ่าย 2 อาทิตย์ดังนี้

เราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

ท่านจะได้รับสิทธิใช้วงเงินผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรประชาชน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ดังนี้

วันโอนเงินเราชนะงวดสุดท้าย 28 พ.ค. 64
พร้อมจ่ายเงินเราชนะงวดสุดท้าย 1000 บาท 28 พ.ค.

วิธีเช็คเงินเราชนะผ่านโทรศัพท์

 1. โทรศัพท์ 02-109 2345
 2. ฟังเสียงตอบรับจากระบบ
 3. ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ “กด 3
 4. วงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะกด 8
 5. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #”
 6. กดรหัส atm 6 หลัก ตามด้วย #
 7. รอฟังยอดเงินคงเหลือ
 8. วางสาย
วิธีเช็คเงินเราชนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-1092345
วิธีเช็คเงินเราชนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-1092345

ตารางโอนเงินเราชนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะกลุ่มนี้จะขึ้นสถานะว่า ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินสิทธิเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านแอปเป๋าตังได้ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

เราชนะ2 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแล้ว 1000 บาท
โครงการเราชนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐแล้ว 1000 บาท

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง